Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education

"Tám" chuyện tiếng Anh
By
Price: $4.99 USD. Words: 68,440. Language: Vietnamese. Published: September 25, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education
Hiện nay trên mạng lưu truyền cuốn sách ebook Tiếng Anh theo dòng thời sự của tôi. Rất tiếc đây là ấn bản trái phép. Tôi có viết ba cuốn: Chuyện chữ & nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tiếng Anh theo dòng thời sự. Tất cả ba ấn bản này đã không còn bán ngoài nhà sách nữa. Cuốn này xem như là lần tái bản ở dạng ebook cuốn Tiếng Anh theo dòng thời sự nhưng là bản đầy đủ, dài gấp ba lần cuốn sách trên mạng.
Glossarju: Germaniz-Malti / Malti-Germaniz
By
Price: $31.40 USD. Words: 109,890. Language: German. Published: July 1, 2014 by FARAXA Publishing (USA). Category: Nonfiction » Language Instruction » German
This German-Maltese / Maltese-German scientifically compiled glossary is indispensable for the teaching and learning of German.