Nonfiction » Education and Study Guides » Decision-making & problem solving

For Lazy Teachers Only: 30 Ideas to Prepare a Class in Less than 5 Minutes
Price: $2.99 USD. Words: 5,330. Language: English. Published: August 7, 2015 by 22 Lions. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Classroom management, Nonfiction » Education and Study Guides » Decision-making & problem solving
Every teacher has his moments in which he or she feels exhausted, incapable of coping with the previous ability to persist with hard work in preparing classes, or, simply putting it, lazy.
You're Not Ready
Price: $1.09 USD. Words: 8,850. Language: English. Published: September 8, 2016 by Marsha L F Randolph. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Decision-making & problem solving
You don't have to believe the world is coming to the end in order to get ready for the storm. In YOU'RE NOT READY I review the basics of emergecy preparedness and share Scripture references in an effort to help people understand the need to get ready.
Phân Tích Định Lượng với Hàm và Thông Số Trong R
Price: $4.99 USD. Words: 36,980. Language: Vietnamese. Published: March 19, 2017. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Decision-making & problem solving, Nonfiction » Business & Economics » Business mathematics
Cẩm nang “PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI HÀM VÀ THÔNG SỐ TRONG R” được thiết kế theo cách mà người đọc có thể tham chiếu nhanh các lệnh thực thi cũng như ví dụ minh họa cho 7 nội dung thống kê phổ biến trong công việc hằng ngày: xử lý dữ liệu cơ bản, các biểu đồ thông dụng, kiểm định thống kê, phân tích phương sai, phân tích hồi quy, một số công cụ Six Sigma, và khai thác dữ liệu văn bản(text mining)...