Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach

Chuyện Chữ & Nghĩa
Price: $2.50 USD. Words: 41,760. Language: Vietnamese. Published: November 15, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach
Đây là cuốn đầu tiên trong ba cuốn viết về tiếng Anh của tôi (gồm Chuyện chữ và nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tám chuyện tiếng Anh). So với hai cuốn kia, cuốn “Chuyện chữ và nghĩa” này chủ yếu đọc để giải trí vì nhiều bài nhìn ở góc độ thú vị của ngôn ngữ. Trong ba cuốn, tôi thích cuốn này nhất.
Tiếng Anh lý thú
Price: $2.50 USD. Words: 42,290. Language: Vietnamese. Published: October 20, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach
Đây là cuốn thứ nhì trong ba cuốn viết về tiếng Anh của tôi. So với cuốn “Tám chuyện tiếng Anh” vừa xuất bản dạng ebook, cuốn “Tiếng Anh lý thú” này nói đến loại tiếng Anh dễ hơn, phổ biến hơn nhưng do vậy cũng đề cập đến các hiểu nhầm thường thấy hơn trong tiếng Anh thường dùng. Cuốn này nhắm đến đối tượng độc giả rộng hơn cuốn “Tám chuyện tiếng Anh”.
Shortcut to Afrikaans Literatrure
Price: $2.99 USD. Words: 24,020. Language: English (South African dialect). Published: August 7, 2012. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach
All short stories and poems prescribed for Afrikaans, (Grade 12 learners - First Additional Language) is discussed and explained in English. It is especially valuable before the trial and final examinations. A revision is much shorter than a study guide. This book will dramatically improve your Afrikaans marks.
English Sentence Exercises: Word-Order In Sentences
Price: $0.99 USD. Words: 21,990. Language: English. Published: November 2, 2015. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach, Nonfiction » Language Instruction » English as a second language
Rewrite the Sentences in Correct Word-Order – EXERCISES -- Sentences With ‘Past Verbs’, Sentences With ‘Present Verbs’, Sentences with verb ‘BE’ [Am, Is, Are, Was, Were], Sentences With Verb ‘Do’ [Do, Does, Did], Sentences With Verb ‘HAVE’ [Have, Has, Had], Sentences With ‘Modal Verbs’, Causative Sentences, Conditional Sentences, Correlation/Comparison In A Sentence, Sentences With Verb ‘Get’

Related Categories