Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach

Chuyện Chữ & Nghĩa
Price: $2.50 USD. Words: 41,760. Language: Vietnamese. Published: November 15, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach
Đây là cuốn đầu tiên trong ba cuốn viết về tiếng Anh của tôi (gồm Chuyện chữ và nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tám chuyện tiếng Anh). So với hai cuốn kia, cuốn “Chuyện chữ và nghĩa” này chủ yếu đọc để giải trí vì nhiều bài nhìn ở góc độ thú vị của ngôn ngữ. Trong ba cuốn, tôi thích cuốn này nhất.
Tiếng Anh lý thú
Price: $2.50 USD. Words: 42,290. Language: Vietnamese. Published: October 20, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach
Đây là cuốn thứ nhì trong ba cuốn viết về tiếng Anh của tôi. So với cuốn “Tám chuyện tiếng Anh” vừa xuất bản dạng ebook, cuốn “Tiếng Anh lý thú” này nói đến loại tiếng Anh dễ hơn, phổ biến hơn nhưng do vậy cũng đề cập đến các hiểu nhầm thường thấy hơn trong tiếng Anh thường dùng. Cuốn này nhắm đến đối tượng độc giả rộng hơn cuốn “Tám chuyện tiếng Anh”.
Cultivate Your French Episodes 83 à 86
Price: $0.99 USD. Words: 5,120. Language: English. Published: December 30, 2013. Categories: Nonfiction » Language Instruction » French, Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach
The texts in this eBook come from the "One Thing in a French Day" podcast. In this free podcast, Laetitia tells you a little about her day near Paris, France - in French! Under the series title "Cultivate Your French" Laetitia gathers the transcripts of some of these podcasts together and adds cultural notes and natural English translations of some of the more difficult vocabulary and expressions.

Related Categories