Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach

Chuyện Chữ & Nghĩa
By
Price: $2.50 USD. Words: 41,760. Language: Vietnamese. Published: November 15, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Language experience approach
Đây là cuốn đầu tiên trong ba cuốn viết về tiếng Anh của tôi (gồm Chuyện chữ và nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tám chuyện tiếng Anh). So với hai cuốn kia, cuốn “Chuyện chữ và nghĩa” này chủ yếu đọc để giải trí vì nhiều bài nhìn ở góc độ thú vị của ngôn ngữ. Trong ba cuốn, tôi thích cuốn này nhất.