Nonfiction » Education and Study Guides » Reference

Ghid de educație juridică a cetățenilor
Price: Free! Words: 125,410. Language: Romanian. Published: July 27, 2015 by EdDigitala. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Reference, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Lucrarea va fi structurată în două părți: una consacrată noțiunilor și instituțiilor de cultură generală politică, socială și juridică, și o a doua consacrată modalităților concrete de exercitare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP điều quan trọng số 1 của cuộc đời
Price: $3.70 USD. Words: 66,130. Language: Vietnamese. Published: July 23, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Reference
Một cuốn sách hay về lựa chọn nghề nghiệp rất hữu ích không chỉ dành cho các em học sinh trong bậc phổ thông mà còn cho cả những ai đang còn phân vân trong việc lựa chọn cho mình một nghề nghiệp để theo đuổi trong tương lai. Sách cũng mang lại nhiều thông tin có ích cho cả các bậc phụ huynh, những người luôn mong muốn con em mình có được sự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
1,000 Character Writing Prompts: Villains, Heroes and Hams for Scripts, Stories and More
Price: $2.99 USD. Words: 156,780. Language: English. Published: March 17, 2012. Categories: Nonfiction » Reference » Writing skills, Nonfiction » Education and Study Guides » Reference
From the author of 1,000 Creative Writing Prompts, this 300 page, 150,000+ word reference tool can serve writers who need characters and need them now! Each of the 1,000 character ideas ends with a question or command to push you past writer's block and into a creative flow state. If character development is your problem, this detailed reference tool is the solution.

Related Categories