Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education

Brighter Futures
Price: Free! Words: 8,540. Language: English. Published: November 28, 2015. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration, Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education
Having an education is not a guarantee of success, especially in a country with an unemployment rate of around 90%. Not having an education, on the other hand, is almost a guarantee of a bleak future in such a country. This is an introduction to some very special AIDS orphans in Zimbabwe and the people who who are helping them turn their lives around.
Vô Hậu Vi Đại
You set the price! Words: 6,770. Language: Vietnamese. Published: November 12, 2015. Categories: Essay » Literature, Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education
Con người ta nhận thức, hiểu biết và hành động là do ít nhiều tiếp thụ chủ động hoặc bị động kho tàng văn hóa tri thức khoa học và tín ngưỡng của nhân loại để lại. Chính vì Vô Hậu Vi Đại mà tác giả trình diện tới các bạn đọc eBook Vô Hậu Vi Đại này để tỏ lòng biết ơn, tri ân đến các vị tiền bối, và còn có gì đó như các vị tiền bối đã làm để lại cho các thế hệ sau.
A Manual on Poor School Performance
Price: Free! Words: 19,060. Language: English. Published: September 9, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education, Nonfiction » Education and Study Guides » Counseling / academic development
This manual aims to serve the purpose of a training module as well as a self-help guide for parents, teachers and health professionals who deal with children with poor school performance, with focus on the role of home environment, school environment, physical health and mental health of the child in education and methods to deal with it.