Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education

Vô Hậu Vi Đại
You set the price! Language: Vietnamese. Published: November 12, 2015. Categories: Essay » Literature, Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education
Con người ta nhận thức, hiểu biết và hành động là do ít nhiều tiếp thụ chủ đông hoặc bị động kho tàng văn hóa tri thức khoa học và tín ngưỡng của nhân loại để lại. Chính vì Vô hậu vi đại mà tác giả trình diện tới các bạn đọc eBook “Vô hậu vi đại” này để tỏ lòng biết ơn, tri ân đến các thế hệ tiền bối. Đây là những đoạn văn, mẩu chuyện, kí ức về những kỷ niệm ghi lại một phần những xúc cảm, tình yê
A Manual on Poor School Performance
Price: Free! Words: 19,060. Language: English. Published: September 9, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education, Nonfiction » Education and Study Guides » Counseling / academic development
This manual aims to serve the purpose of a training module as well as a self-help guide for parents, teachers and health professionals who deal with children with poor school performance, with focus on the role of home environment, school environment, physical health and mental health of the child in education and methods to deal with it.
You Have a Student Who Is Deaf. Now What? Tips and Strategies for Including a Student Who Is Deaf in Your Classroom
Price: $2.99 USD. Words: 8,210. Language: English. Published: April 22, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Special education / social disabilities, Nonfiction » Education and Study Guides » Inclusive education
Perhaps this is your first year teaching a student who is deaf. Maybe you have a pretty good idea what to do. More likely, you don’t. It’s okay. Don’t feel bad if you haven’t the faintest clue where to start. This book is for you. Also included is a checklist on how you can better include your student academically and socially.