Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)

LoLa360 - Learn Catalan with the Memory Palace
Price: $8.00 USD. Words: 12,460. Language: English. Published: March 6, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
This essential dictionary is intended as a support for language learners. The selected vocabulary covers about 85-90% of general written language and 90-95% of general spoken language. While studying the dictionary, mentally associate every block (360 in all) with the city it belongs to. This is known as the “Memory Palace” or “Loci” method.
Vocabulário Português Brasileiro-Romeno - 3000 Palavras
Price: $4.99 USD. Words: 20,710. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 3000 palavras de uso corrente - 101 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Romeno - 5000 Palavras
Price: $5.99 USD. Words: 31,350. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 5000 palavras de uso corrente - 155 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Romeno - 7000 Palavras
Price: $7.99 USD. Words: 40,010. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 7000 palavras de uso corrente - 198 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Romeno - 9000 Palavras
Price: $9.99 USD. Words: 54,210. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 9000 palavras de uso corrente - 256 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Romanian Verb Conjugator: The Most Common Verbs Fully Conjugated
Price: $4.99 USD. Words: 32,110. Language: English. Published: April 4, 2018 by drkameleon. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
A hands-on verb conjugation book for Romanian, suitable for every learner, with around 500 of the most common verbs fully conjugated.
Galician Verb Conjugator: The Most Common Verbs Fully Conjugated
Price: $4.99 USD. Words: 54,590. Language: English. Published: March 30, 2018 by drkameleon. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
A hands-on verb conjugation book for Galician, suitable for every learner, with around 500 of the most common verbs fully conjugated.
Catalan Verb Conjugator: The Most Common Verbs Fully Conjugated
Price: $4.99 USD. Words: 39,100. Language: English. Published: March 30, 2018 by drkameleon. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other), Nonfiction » Reference » Dictionaries
A hands-on verb conjugation book for Catalan, suitable for every learner, with around 500 of the most common verbs fully conjugated.
Rumänsk ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 24,080. Language: Swedish. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Den här ordboken innehåller fler än 3000 rumänska ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Lär dig Rumänska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Price: $9.99 USD. Words: 5,690. Language: Swedish. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Den här boken innehåller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de används i dagligt tal. Ordboken följer 80/20-regeln vilket innebär att du först lär dig viktiga ord och grundläggande meningsbyggnad, så att du kan göra snabba framsteg och håller motivationen uppe.
Libro de Vocabulario Rumano: Un Método Basado en Estrategia
Price: $9.99 USD. Words: 26,520. Language: Spanish. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Este libro de vocabulario contiene más de 3000 palabras y frases agrupadas por temas para que le resulte más fácil elegir lo que desea aprender primero. Además, la segunda parte del libro contiene dos secciones de índice que se pueden utilizar como diccionarios básicos para buscar palabras en cualquiera de los dos idiomas.
Aprender Rumano - Rápido / Fácil / Eficaz: 2000 Vocablos Claves
Price: $9.99 USD. Words: 5,920. Language: Spanish. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez y mantener la motivación.
Livro de Vocabulário Romeno: Uma Abordagem Focada Em Tópicos
Price: $9.99 USD. Words: 26,540. Language: Portuguese. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Este livro de vocabulário contém mais de 3000 palavras e frases em inglês que estão agrupadas por tópico para poder escolher mais facilmente o que deve aprender primeiro. Além disso, a segunda metade do livro contém duas secções de índice remissivo que podem ser utilizadas como dicionários básicos para procurar palavras em qualquer uma das duas línguas.
Aprenda Romeno - Rápido / Fácil / Eficiente: 2000 Vocabulários Chave
Price: $9.99 USD. Words: 5,930. Language: Portuguese. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Este livro contém uma lista de vocabulários com 2000 das palavras e frases mais comuns ordenadas pela frequência de utilização na conversação diária. Com base na regra 80/20, este livro de vocabulário garante que aprende primeiro as principais palavras e estruturas de frases para ajudá-lo a progredir rapidamente e a manter-se motivado.
Rumensk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 24,080. Language: Norwegian (Bokmål). Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 rumenske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Lær Rumensk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer
Price: $9.99 USD. Words: 5,670. Language: Norwegian (Bokmål). Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken følger 80/20-regelen, som betyr at du først lærer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg å oppnå rask fremgang og holde på motivasjonen.
ルーマニア語のボキャブラリー・ブック: テーマ別アプローチ
Price: $9.99 USD. Words: 26,380. Language: Japanese. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
このボキャブラリー・ブックには、興味のある分野から学習できるように、3000語以上のルーマニア単語・フレーズがテーマ別に収録されています。また、本書の後半部分には、辞書のように単語を調べることができる、ルーマニア語と日本語の2つの索引が付いています。この3部構成により、語学レベルを問わず、すべての語学学習者に役立つ教材となっています。
ルーマニア語を学ぶ スピーディー/簡単/効率的: 2000の重要ボキャブラリー
Price: $9.99 USD. Words: 4,530. Language: Japanese. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
本書には、日常会話でよく使われる単語やフレーズ2000語が使用頻度の高い順に収録されています。このボキャブラリー・ブックは、80:20の法則に基づいて、最初に重要語句や構文を身につけることで素早く語学力を伸ばし、やる気を持続できるように考慮されています。
Libro Vocabolario Rumeno: Un Approccio Basato sugli Argomenti
Price: $9.99 USD. Words: 25,980. Language: Italian. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.
Impara il Rumeno - Velocemente / Facilmente / Efficiente: 2000 Vocaboli Chiave
Price: $9.99 USD. Words: 5,870. Language: Italian. Published: August 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Romance Languages (Other)
Questo libro contiene un elenco di 2.000 vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario impari prima le parole e le strutture delle frasi principali così da poter compiere progressi rapidamente e rimanere motivato.

Related Categories