Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration

Itho thannambikkai (இதோ… தன்னம்பிக்கை)
Price: $1.99 USD. Words: 5,580. Language: Tamil. Published: July 19, 2013. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
இதுதான் தன்னம்பிக்கை… “தன்னம்பிக்கை உள்ள மனிதனின் வளர்ச்சியை யாரேனும் தடை செய்தால், ஏன்? தடைசெய்ய நினைத்தால்கூட போதும் அவன் முன்பைவிட மும்மடங்கு ஆற்றலோடு செயல்படத் தொடங்குவான். அவன் உள்ளத்தில் ஆற்றலின் ஊற்றுகள் பீறிட்டு எழும்பத் தொடங்கிவிடும். இதுவரை நிகழ்த்தாத சாதனைகளை எல்லாம் அவன் நிகழ்த்தியே தீருவான்”
Become an Athlete of the Mind
Price: $4.99 USD. Words: 9,080. Language: English. Published: July 17, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Gain control of your mind and stop sabotaging yourself! Your mind has its own agenda, but when you train your mind, you can drop the unsupportive thoughts and negative patterns that prevent you from getting where you want to go. When you become an athlete of the mind you’ll be on the path to more success in your life. It’s an easy to follow, simple, step-by-step approach for training your mind.
How to Communicate With People in Any Situation: The Art of Effective Persuasive Communication
Price: $3.99 USD. Words: 10,630. Language: English. Published: July 16, 2013. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Business communication / general, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
You can learn how to be a people magnet by becoming a better speaker. With effective communication, you too can have people pay attention to you and you will find that your powers of persuasion will be highly effective! This book teaches you what the common pitfalls are for bad communication and how to overcome them so that you can be a highly effective people person as well.
The Five Day Writer's Retreat
Price: $4.95 USD. Words: 42,810. Language: English. Published: July 16, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Nonfiction » Reference » Writing skills
(5.00 from 3 reviews)
About to start a new writing project? Then you need to read this book first! The Five Day Writer's Retreat will prepare you for a lifestyle of writing to avoid the pain and anguish of writer's block and burn out later. Become a new writer, with passion and excitement again! From Day 1 you will instantly begin to feel refreshed and recharged. What have you got to lose?
Effortless Willpower
Price: $2.99 USD. Words: 7,260. Language: English. Published: July 13, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Leadership, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
We have got one life and we want so many things from that single life. It is not possible to get each and everything you desire for, still there are many things which you deserve and you should have them. Lack of willpower may be one of the reasons which are hindering you from achieving your goal. Willpower is the strongest weapon any human can have.
Growing Up After Fifty
Price: $9.99 USD. Words: 52,170. Language: English. Published: July 12, 2013. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Has a career of great accomplishment left you unfulfilled? Growing Up After Fifty is the story about an honorable man who always played by the rules, and by doing so, expected happiness and satisfaction to come naturally. When it didn't, he went on an inner journey to find out what would.
Speech On Money
Price: $2.99 USD. Words: 1,590. Language: English. Published: July 11, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Six minutes is the time allocated to me for giving you some instructions about the precious metal called silver. Within this time, you can improve your attraction power of cash.
How to Successfully Find and Get Your Dream Job (Secrets Revealed)
Price: $4.99 USD. Words: 12,770. Language: American English. Published: July 8, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Your complete guide to finding your dream job focuses on helping the job applicants find their jobs using revealed secrets. Job applicants can reduce time needed to find a job with less transportation and other related job hunting expenses.
12 Great Riches of Life
Price: $8.97 USD. Words: 11,880. Language: English. Published: July 7, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Something that most people fail to realize is that being rich is not all about monetary comfort – there is lot more to it than what meets the eye. Some of the examples that come to mind are Henry Ford, Thomas Edison and Andrew Carnegie to name just a few. These are the people who re-defined richness and wealth and showed how the term ‘rich’ could encompass so many other attributes.
31 Causes of Failure
Price: $7.97 USD. Words: 12,100. Language: English. Published: July 7, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Success and failure share an inversely proportional relationship with each other; minimization of one maximizes the other. It’s implied that you need to work on weaknesses and limitations that are preventing you from getting desired results/success. After extensive researches and studies, eventually it has been figured out, the 31 most common reasons that invite failure.
Para você se animar a escrever seu livro
Price: $5.00 USD. Words: 20,220. Language: Portuguese. Published: July 6, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
O objetivo deste livro é oferecer estímulo e orientação para pessoas que tenham vontade de escrever e publicar livros, crônicas, artigos e ainda não saibam como fazê-lo. E, também, de passar, àqueles que já escrevem, dicas técnicas de professores e informações sobre diferentes formas atualmente disponíveis de publicação.
From The bottom To The Top Volume Two
Price: $8.00 USD. Words: 33,610. Language: British English. Published: July 5, 2013 by Achievers Publishing House. Categories: Nonfiction » Inspiration » General self-help, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
There are many individuals who run their own businesses who are always looking for imaginative ideas and useful advice to elevate them from the place they are at now to the place they want to be. This is because many people know what they want, yet the “how to get there” part remains elusive. The drive that helps motive you is your own determination and will to get there! How much do you want it?
The Body Whisperer: Your Symptoms Tell Me Your Truth
Price: $8.99 USD. Words: 66,960. Language: English. Published: July 3, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
While working as an attorney, Christine Lang voraciously pursued a cure for her persistent allergies. She eliminated her allergies, and along the way discovered an amazing gift – the ability to see energy and have conversations with people’s spirits! Christine is now a medical intuitive, helping people understand how their physical symptoms contain messages from their spirits.
Our Secret Formula to Make $1 MILLION on Kindle (A True Story)
Price: Free! Words: 6,390. Language: English. Published: July 3, 2013. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Small business and entrepreneurship, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Inside this unique book, you will read the incredible true story of how five very different people each came together with a common goal of making $1,000,000 -- by publishing and selling ebooks! Will we actually make “One Million Dollars”?? Read this free book if you would like our honest answer (and ideas to create you own million-dollar-success story!). Remember, this is a True Story!!
BOL - The Business Of Life
Price: $2.99 USD. Words: 11,510. Language: English. Published: July 1, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
(5.00 from 1 review)
Is your personal pursuit of fun, productivity & happiness not working out as you hoped? Is your joy restricted by busywork and other nuisances? Check out BOL - the Business of Life! Written in plain and straight forward English, it shows you how to maximize your happiness, mending your thoughts and actions along the way. Enjoy!
OM For The Mom
Price: $9.99 USD. Words: 50,190. Language: English. Published: June 29, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Vanessa's “OM Formula” for a happy & fulfilled life begins within & takes you on a journey of self discovery and enlightenment. OM FOR THE MOM is about creating a spiritual & holistic prescription for your soul. A formula for life full of love, happiness, gratitude, yoga & inner peace. Vanessa’s inspiring life & words will crack the surface to allow your light in and ignite your passion & spirit.
NLP and Personal Growth Thoughts: A Series of Articles by Roger Ellerton PhD, CMC Volume 2
Price: $0.99 USD. Words: 13,880. Language: American English. Published: June 28, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Nonfiction » Self-improvement » Neuro-Linguistic Programming (NLP)
This ebook is a diverse collection of 15 NLP and personal growth articles. Some articles will educate you on basic NLP concepts, while others will challenge your current way of thinking and how you view the world around you. If you take time to read all of the articles and fully consider what is said, rather than quickly skimming them, your thoughts about yourself and what is possible will change.
The Doctor Is In: My Success at the Crossroads of Autism and Spirituality
Price: $6.47 USD. Words: 57,400. Language: English. Published: June 24, 2013. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
This autobiography talks about how Dr. Suglia managed to cope with lifelong challenges with health, learning, and social integration despite having autism. In this book, Dr. Suglia talks about how his spiritual philosophy helped him succeed and continue to develop in his career and personal life.
A Black Man's Blues Volume 1: The Introduction
Price: $0.99 USD. Words: 7,720. Language: American English. Published: June 24, 2013 by Lifeline Press and Print. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Fiction » Literary collections » American / African American
A Black Man's Blues Volume 1: The Introduction is a collection of artistic and creative literary works penned by Author Rashaad King. King explores the hidden truth about the pain that the majority of African American men deal with through artistic expressions via poetry, short stories, monologues, and other creative works in the hopes that black men would become whole and embrace their essence.
NOTHING GOOD COMES FROM A BUT
Price: $4.87 USD. Words: 40,890. Language: English. Published: June 24, 2013. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
This is not your typical self-development book. It has a twist. It is about the simple word, BUT, that causes people to make excuses and not achieve the success and happiness they want and deserve in their lives. Nothing Good Comes from a BUT was written so that you can become aware of the excuses that you make. The steps will help guide you toward making lasting changes on your adventure.