Nonfiction » History » European » Europe / Italy

Bolonjski Statuti iz 1248. Godine
Ovo je prevod Bolonjskih Statuta iz 1248. Godine na srpski jezik, sa komentarima. Statuti is igrali ključnu ulogu u određivanju regulative slobodnog zidarstva, kao dokument koji osvetljava unutrašnju organizaciju, hijerarhiju, funkcije i ovlasti nosilaca funkcija u Društvu Majstora zidara i tesara, neobično sličnih ‘modernom’ masonstvu.