Nonfiction » History » Asian » Asia / Southeast Asia

Broadcasters: Untold Chaos
Price: $4.99 USD. Words: 64,600. Language: English. Published: April 21, 2017. Categories: Nonfiction » History » American, Nonfiction » History » Asian
(5.00 from 1 review)
Tantalizing details of news stories are often never told. That changes in "Broadcasters," where a veteran journalist sheds light on a career reaching from Saigon to Sioux City. These insider accounts—little-known or never told—include threats against CBS News, lunch with Ferdinand Marcos, a shocking on-air protest ignited by censorship and a military TV station destroyed with 100% casualties.
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.