Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational

Ny Fitaomana Mamin’ ny Hosotra (Natonta faha-2)
Price: $7.50 USD. Words: 25,410. Language: Malagasy. Published: June 14, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Mandeha eo anivon’ ny loza, fandrika ary fitaka maro ny Kristiana. Hanokatra ny masonao amin’ ireo loza voahevitra tsara miandry hamely, handratra sy hamotika antsika ity boky ity. Ampio ny tenanao, vonjeo ny tenanao ary afaho ny tenanao amin’ ny alalan’ ity boky mahery vaika mikasika ny Loza ara-panahy ity! Araka ity boky tena miavaka nosoratan’ i Dag Heward-Mills ity dia tsy maintsy mamela ny Fa
Teneno ilay izy! Ambarao ilay izy!! Raiso ilay izy!!!
Price: $7.50 USD. Words: 27,200. Language: Malagasy. Published: June 14, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Ao anatin’ ity boky ity dia maneho ireo mpino ny fanalahidy lehibe indrindra handraisana fitahina ara-panahy, ara-batana, ara-bola, ary aram-pitaovana!
Etika Ara-Pastoraly
Price: $7.50 USD. Words: 12,160. Language: Malagasy. Published: June 13, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Ao amin’ity asa miavaka ity,Dag Heward-Mills dia mandalina ny zava-misy marina amin’ny fiainana ao amin’ ny asa fanompoana ankehitriny.Miresaka mikasika ireo olana tena mitranga toy ny ara-bola, pôlitika, fifandraisa amin’ ny lahy sy ny vavy, sy ny resaka ao amin’ ny asa fanompoana. Toro-làlana iombonana mankany amin’ ny fitsipika mihatra amin’ ny antsona, tsy maintsy ananana ity boky ity ho an’
Maro no Nantsoina
Price: $10.00 USD. Words: 41,730. Language: Malagasy. Published: June 13, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Miantso olona maro hatrany tokoa Andriamanitra. Ny fiainantsika eto an-tany dia tombotsoa hanompoana Azy, ary Andriamanitra dia mijery tsara ireo izay zavatra ataonao ao amin’ ny Fanjakany. Mamelombelona ny mamaky ity boky ity. Raha milona tanteraka amin’ ny fahamarinana taterin’ ny mpanoratra ianao dia handray fahendrena entinao hampiasana ireo tombotsoa eo amin’ ny fiainana amin’ ny tokony ho i
Fa Izay Manana No Homena; Ary Ny Amin’izay Tsy Manana, Na Dia Izay Ananany Aza Dia Halaina Aminy
Price: $10.00 USD. Words: 49,210. Language: Malagasy. Published: June 12, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Manambara ny fitsipika mahataitra izay mamehy ny fanambinana sy ny harena I Jesosy Kristy. Hanana mihoatra ireo izay manana! Toa tsy rariny izy izany! Anefa, izany ny zava-misy miseho eo anoloantsika isan’ andro. Miezaka manazava an’ io Soratra masina vitsy mpahatakatra io ity boky ity. Handray fahazavan-tsaina lehibe ianao ao amin’ ny zava-mifin’ ny fanambinana, eo ampianarana ity boky vaovao nos
Sambory ny Hosotra
Price: $5.00 USD. Words: 16,410. Language: Malagasy. Published: June 12, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Ny hosotra no fanalahidy lehibe indrindra ilaina hoentina manokatra ny varavarana mankany amin’ ny asa fanompoana mahomby sy miroborobo. Betsaka ny olona niezaka nanao ny asan’ Andriamanitra tsy tamin-kitim-po ,ary tsy lasa lavitra satria tsy tonga saina ny amin’ ny hoe “Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana,fa amin’ ny Fanahiko (ny hosotra)” [Zakaria 4:6] Ity boky tsy manan-tsahala “Sambory ny ho
Ny Herin’ny Ra
Price: $7.00 USD. Words: 13,900. Language: Malagasy. Published: June 12, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Miresaka karazan-drà maro ny Baiboly: ran’osy, ran’ ondry, ram-boromailala! Mametraka mazava tsara ihany koa ny Baiboly far aha tsisy fandatsahan-drà dia tsy misy fanadinoana ny fahotana. Noho izany, afaka manila ny fahotantsika ve ireo karazan-draha maro samihafa rehetra ireo? Tsisy afa-tsy ny ran’ I Jesosy Kristy ihany! Ny ran’ I Jesosy irery ihany no manana hery manasa ny fahotantsika sy mitond
Zava-miafin’ny Fandresena
Price: $10.00 USD. Words: 45,320. Language: Malagasy. Published: June 8, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Ny fiainana dia afaka ny ho fanamby amin'ny olona rehetra. Amin' ny fotoana maro ny zavatra ilainao ahafahanao mandresy izay manahirana anao dia ny fahendrena. Ny fahendrena no tsiambaratelon' Andriamanitra izay hanampy anao hitsangana amin' ireo tolona atrehanao ho amin' ny zava-mahagaga velona. Nandidy anao ho amin' ny voninahitra Andriamanitra. Ny tsiambaratelon' Andriamanitra dia ny fahendren
The Queen's Rules — Rules, Decrees, Directives & Proclamations For Every Woman Who Is or Will Be Queen
Price: $9.99 USD. Words: 17,320. Language: American English. Published: June 4, 2018 by Fideli Publishing. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
I Am A Queen! Not simply because I say so, but because of my relationship with the King—God Himself. You may not see my crown, but trust me—it’s there—sparkling, shining, illuminating light, holding me responsible for the life I now live, and reminding me at all times that I must work the works of Him who sent me while it is day for when the night comes the workday will be over.
Secretos para la victoria
Price: $10.00 USD. Words: 50,750. Language: Spanish. Published: June 1, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
La vida puede ser un desafío para todos. Muchas veces, necesitas sabiduría para superar lo que te agobia. La sabiduría es el secreto de Dios que te ayudará a sobreponerte a tus luchas y llegar a ser una maravilla viviente. Dios te ha llamado a la gloria. El secreto de Dios es la sabiduría de Dios envuelta en un misterio que está destinado para tu gloria y embellecimiento. ¡Que las revelaciones de
Escuela L.B.S. Liberación, Bendición, Sanidad. 21 días de tratamiento intensivo para nunca más ser igual.
Price: $15.00 USD. Words: 28,720. Language: Spanish. Published: May 31, 2018 by Marcelino Sojo. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
La Escuela L.B.S. es un curso intensivo de tres semanas preparado a la luz de la palabra de Dios para que usted alcance la plenitud de todo lo que Dios ha determinado para su vida.
Rifted Clouds -- All Three Parts
Price: Free! Words: 150,050. Language: English. Published: May 27, 2018 by White Tree Publishing. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
A true story of amazing faith. Bed bound in New York for over fifty years, Bella Cooke writes, “[This book] has been written in great pain ‒ how much, none can ever know ‒ and with much prayer that the blessing of God may go with it, and that it may prove a blessing to many.” This book has the three parts of Bella's Cooke's great work combined, and re-typeset in modern font. Not OCR.
Removing The Mystery Surrounding Heaven!
Series: The Truth Seeker's Library. Price: $4.99 $3.74 USD. (25% off!) Words: 63,720. Language: American English. Published: May 12, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
About the book In this very interesting and challenging book, the author seeks to remove the mystery surrounding Heaven, by looking at what God has revealed about Heaven through the ages of time. What the author details in the book will surprise most readers and will certainly debunk many myths about Heaven that are held in the popular culture.
The Three Friends
Price: Free! Words: 2,020. Language: English. Published: May 11, 2018. Categories: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Many times we have questioned why. There are no answers to suffering. This is a book to share with others, to know things happen we do not understand.
Operating in the Realm of Divine Abundance
Price: $9.99 USD. Words: 68,390. Language: English. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
God is looking for people He will use to bless the world and these men must have dominion and impact the world positively. It is time to operate in the realm of abundance, for those who know their God shall be strong and carry out great exploits. (Daniel 9:32b) Divine abundance is our portion all the days of our life if we follow the teachings of the scriptures.
The Seven Series
Price: $7.99 USD. Words: 16,370. Language: English. Published: May 5, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
The number seven is one of the most significant in the Bible. Scholars say it denotes completeness or perfection. After creating the world God rested on the seventh day and the seven-day week has been adopted by all human civilizations. In the book, Seven series, we present a series of Seven messages which have seven unique points all carefully packaged to make you attain perfection in life,
The Mystery of the Eagle Believer
Price: $7.99 USD. Words: 14,170. Language: English. Published: May 5, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
There is a difference between “good speed” and “Godspeed.” One of the features of an eagle is speed. The flying speed of an eagle is seventy-five miles per hour. Then the diving speed is a hundred miles per hour. An eagle has a very sharp vision. The eaglet, which is the “baby eagle,” takes its first flight when it is thirteen weeks old. Nothing kills inspiration in ministry like stagnation.
The Blessed Generation
Price: $4.00 USD. Words: 28,830. Language: English. Published: May 3, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Get ready to live out God dream for you and bless your world.
The Weapons of a Warrior: A Soldier's Handbook for Spiritual Warfare
Price: $5.99 USD. Words: 52,450. Language: English. Published: April 30, 2018 by Fruitbearer Publishing LLC. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Warfare
Do you want to win your battles? When you are in a faith battle, you are there to invade, not retreat. Are you prepared to stand with God at all costs? He equips you with strength, wisdom, and discernment through His Spirit to stay strong—not only in spiritual warfare but in daily living. Are you tired of losing? Let God arm you with His Word to become a victorious Christian soldier.
The Ambassadors of Glory
Price: $7.99 USD. Words: 19,320. Language: English. Published: April 28, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
Glory is a weight. This is why you can’t carry it and walk normally. The expression of a man that carries glory is power. Men that manifested heavily on earth are men that had access to the weighty matters of the Spirit. It is the glory of God that connects a man to the weightiness of God. Until you become weighty in the matters of God, you cannot become weighty in the matters of men.