Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth

Split Second Success
Price: Free! Words: 16,310. Language: English. Published: May 21, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Carolyne Onkoba provides inspirational and heartfelt experiences that she underwent when she traveled to America for the first time. What makes this story incredibly unique is that she can connect with the reader through life events and show how she has grown from her experiences.
ਮਸਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
Price: $5.00 USD. Words: 18,860. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI
JESUS SAYS, 'We're On Our Way'
Price: $1.20 USD. Words: 10,990. Language: English. Published: May 18, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth, Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement
PRAISE Our LORD AND GOD, JESUS CHRIST! For God so loved the world, that he gave His only begotten Son; That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. {17} For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. - SAINT JOHN 3:16-17 GOD IS GOOD! AND HIS MERCY ENDURETH FOR EVER {PSALM 106:1}!
Faits Clés Pour Les Nouveaux Croyants
Price: $2.50 USD. Words: 7,930. Language: French. Published: May 17, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Il est important, pour le nouveau Chrétien, de comprendre les fondements de son salut et d’apprendre les principes qui régissent sa nouvelle vie. Faits clés pour les nouveaux croyants est conçu pour répondre à ce besoin et offrir aux nouveaux Chrétiens une base qui leur permettra d’être victorieux dans leur nouvelle foi.
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻՑ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ԱՆԳԻՐ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՁԵՌՆԱՐԿ
Price: $2.50 USD. Words: 14,070. Language: Armenian. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Այս եզակի գրքում կգտնեք Աստվածաշնչի հիմնական տները, որոնք պետք է անգիր անեք: Հիսուսը անգիր հիշում էր Սուրբ Գրությունները, ուստի մե՛նք էլ պիտի հիշենք։ Եկեք մեր նպատակը դարձնենք Սուրբ Գրություններն անգիր հիշելը և բարի ու կատարելագործված բնավորություն կոփելը։ Մենք Քրիստոսի հետևորդնե՛րն ենք:
သင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သင္မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
Price: $7.50 USD. Words: 17,600. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ဒါန္ဟီ၀ိဒ္-မီလ္စ္ သည္ အေရာင္းရဆံုးေသာ `သစၥာေစာင့္သိျခင္းႏွင့္ သစၥာမဲ့ျခင္း` စာအုပ္ အပါ၀င္ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အသင္းေတာ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလင္းအိမ္အသင္း ေတာ္ဟု ေခၚေသာ အသင္းေတာ္၏ တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကုိစြန္႔သြားသူမ်ား
Price: $8.00 USD. Words: 17,720. Language: English. Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ဒါန္ဟီ၀ိဒ္-မီလ္စ္ သည္ အေရာင္းရဆံုးေသာ `သစၥာေစာင့္သိျခင္းႏွင့္ သစၥာမဲ့ျခင္း` စာအုပ္ အပါ၀င္ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အသင္းေတာ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလင္းအိမ္အသင္း ေတာ္ဟု ေခၚေသာ အသင္းေတာ္၏ တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဧ၀ံေဂလိဆရာ ဒက္ဟီ၀ါ့မိုင္စ္သည္ ကမၻာတ၀န္း၌ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း တရားေဟာပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားတြင္ အသံုးေ
မာန္မာန႐ိွေသာသူမ်ား
Price: $8.00 USD. Words: 13,040. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
​ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာဝိညာဥ္ေရးရာ လကၡဏာျဖစ္သည္။ လူအနည္းစုေတြက ဒီ အေၾကာင္းကိုေရးဖုိ႔ရန္ ဝိုးတဝါး၊ မရဲဝ့ံၾကေပ။ ဒါေပမ့ဲ အေရးႀကီးေသာ ဝိညာဥ္လကၡဏာျဖစ္သည္။ ဒီစိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ေကာင္းေသာအပုိင္းမွာ ဒက္ေဟဝါဒ္ မီးလ္ဟာ မာန္မာန ရဲ႕ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ သိမ္ေမြ႔ေသာအရာေတြကို ျမင္သာေအာင္ျပသည္။ ဒီတန္ခုိး႐ိွေသာ စာအုပ္ကို ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ဝင္႐ုန္းကန္ျခင္းျဖင့္ ေရးသားေသာေၾကာင့္
သင္၏သင္းအုပ္အရာအမႈေဆာင္ျခင္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
Price: $10.00 USD. Words: 1,920. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 5, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
​ဤစာအုပ္သည္အမွန္စင္စစ္ပင္ လိႈက္လွဲပ်ဴငွာစြာၾကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ ေပသည္။ ဒသ္ ဟီ၀ဒ္-မီလ္စ္ သည္ကုိယ္တုိင္ပါစတာတစ္ပါးျဖစ္သည္နည္းတူ၊ မည္က့ဲသုိ႔ႏွင့္ မည္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပါစတာအမႈေဆာင္ျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းျပထားပါသည္။
Велико е да служиш на Господа
Price: $8.00 USD. Words: 16,680. Language: Bulgarian. Published: April 21, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Може да сте чули, че е страхотно да служите на Господ, но може би не сте разбрали колко велико е да служите на Господа, нашия Бог. В тази специална книга на Даг Хюард-Милс ще разберете кой е служител на Бога и как можете да Му служите. Можете ли да различите тези, които служат на Господа, и онези, които не Му служат? Нека бъдете преброени с онези, които служат на Господ!
Ключови Факти За Новoповярвали
Price: $2.50 USD. Words: 7,320. Language: Bulgarian. Published: April 21, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Важно, чтобы новообращенные христиане понимали основные факты своего спасения и изучали принципы, которые управляют их новой жизнью. Ключевые факты были разработаны для помощи новообращенному, чтобы он победоносно шел с верой по жизни.
Размисли върху тишината Тайната на духовната сила
Price: $7.50 USD. Words: 14,550. Language: Bulgarian. Published: April 21, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Д-р Даг Хюард-Милс, изключителен християнски лидер, разкрива една от неговите тайни. "Ако някой ме попита коя е най-голямата тайна на връзката ми с Бога, бих казал без колебание, че това е силата на тихото време, което имам с Него всеки ден." Той реши да напише тази книга така че и вие да можете да се възползвате от силата на тихото време.
The Cost of the Cross
Price: Free! Words: 11,950. Language: English. Published: April 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
The Cross is not just a symbol of the death and resurrection of Jesus but a challenge that should change the way we live our lives and our faiths. This book tells what the cost of the Cross has been to me during my spiritual journey, the challenges that God made me and the personal price that I have paid to be obedient to Him and His Will for my life. I hope it encourages you in your own journey
Síla Krve
Price: $7.00 USD. Words: 12,150. Language: Czech. Published: April 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Bible hovoří o mnoha typech krve - o krvi kozí, ovčí a dokonce o krvi holubů! Také však kategoricky uvádí, že bez prolité krve nemůžou být odpuštěny žádné hříchy. Může tedy některý typ krve, o kterých se zmiňujeme výše, smýt naše hříchy? Odpověď je jasné „NE!“ Jak tedy lze smýt naše hříchy? Ničím jiným než krví Ježíše Krista!
Eliberarea iertării
Price: $2.50 USD. Words: 5,030. Language: Romanian. Published: April 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre. Dar, dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre." Aceste două versete vă fac să vă tremurați? Atunci soluția este aici!
Citiți Biblia, Rugăți-Vă Toată Ziua ... Dacă Doriți Să Creşteţi
Price: $8.00 USD. Words: 16,020. Language: Romanian. Published: April 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Titlul acestei cărți te face imediat să te gândești la copii mici care cântă fericiţi... Citiți Biblia în fiecare zi? Vă rugaţi în fiecare zi?
Pomul Şi Misiunea Ta
Price: $5.00 USD. Words: 6,450. Language: Romanian. Published: April 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Mulți dintre noi nu înțelegem legătura dintre noi şi povestea pomului cunoașterii binelui și a răului din Biblie. Credem că a fost un eveniment nefericit care i-a afectat pe Adam și Eva și că am scăpat de el. Aţi scăpat cu adevărat de pomul cunoașterii binelui și răului?
Apucă Ungerea
Price: $5.00 USD. Words: 15,440. Language: Romanian. Published: April 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Ungerea este cheia principală necesară pentru a deschide ușa pentru o slujire de succes și împlinire. Mulți oameni au încercat să facă lucrarea lui Dumnezeu din motive sincere, fără a ajunge foarte departe pentru că nu au realizat că este "nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu (ungerea)" [Zaharia 4, 6].
Lexoni Biblën, Lutuni Çdo Ditë, Nëse dëshironi të rriteni
Price: $8.00 USD. Words: 18,400. Language: Albanian. Published: April 13, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Dag Heward-Mills është autor i shumë librave, duke përfshirë këtu edhe të shumë-shiturin “Besnikëria dhe Jobesnikëria”. Ai është themeluesi i një bashkësie e cila ka mbi dy mijë kisha, dhe që quhet “The Lighthouse Chapel International.
Kape Vajosjen
Price: $5.00 USD. Words: 16,200. Language: Albanian. Published: April 13, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Dag Heward-Mills është autor i shumë librave, duke përfshirë këtu edhe të shumë-shiturin “Besnikëria dhe Jobesnikëria”. Ai është themeluesi i një bashkësie e cila ka mbi dy mijë kisha, dhe që quhet “The Lighthouse Chapel International”.

Related Categories