Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues

Hija, tú puedes lograrlo
Price: $7.50 USD. Words: 28,580. Language: Spanish. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Este libro sanará las heridas de las hijas! En este libro tan esperado, las mujeres son retadas a dejar que la sabiduría de Dios las ayude a superar las tantas situaciones imposibles que encuentren. Dios tocará tu vida y la fortalecerá mientras disfruta de este nuevo poderoso libro especialmente escrito para las hijas…
Դուստր, քեզ կհաջողվի
Price: $7.50 USD. Words: 24,510. Language: Armenian. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Այս գիրքը կբժշկի դուստրերի ցավերը: Այս երկար սպասված գրքում կանանց մարտահրավեր է նետվում՝ թույլ տալու, որ Աստծու իմաստությունը նրանց օգնի հաղթահարել բազմաթիվ անհնարին իրավիճակները, որոնցում նրանք հայտնվում են: Աստված կդիպչի ձեր կյանքին և կզորացնի ձեզ, մինչ դուք վայելում եք այս նոր հզոր գիրքը, որը հատկապես ուղղված է դուստրերին:
Kćeri Ti to Možeš
Price: $7.50 USD. Words: 25,250. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Ova knjiga isceliće povrede kćeri! Kroz ovu dugo očekivanu knjigu, žene su izazvane da dopuste Božjoj mudrosti da im pomogne da pobede u mnogim nemogućim situacijama koje susreću. Bog će dotaći vaš život i osnažiti vas dok budete uživali u ovoj moćnoj, novoj knjizi posebno napisanoj za kćeri.
သမီး သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္
Price: $7.50 USD. Words: 11,900. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
သမီးတုုိ႔၏အနာဒဏ္ရာမ်ားကုိ ဤစာအုပ္ကကုသေပးပါလိမ့္မည္။ နွစ္အၾကာၾကီးေစာင့္ေနရေသာ စာအုပ္ျဖစ္၍မိန္းမမ်ားသူတုိ႔ ၾကဳံေတြ႔ေနသည္႔မျဖစ္နုိင္ေသာအေျခအေနကုုိေက်ာ္ လႊားရန္ဘုရားသခင္ ၏ ပညာျဖင့္ေက်ာ္လႊားရန္မိန္းမတုိ႔သည္စိန္ေခၚျခင္း ခံရသည္။ အထူးသျဖင့္သမီးတုိ႔ထံေရးေသာဤ စာအုပ္ကုိဖတ္သကဲ့သုိ႔ဘုရားသခင္သည္သင့္ဘ၀ကုိ ထိေတြ႔၍ သင့္ကုိခြန္အားေပးလိမ့္မည္။
Revealing Modesty in Five Thousand Words
Price: Free! Words: 5,010. Language: English. Published: April 30, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Revealing Modesty in Five Thousand Words takes a renewed approach to the a topic that is featured in many Christian women's circles: Modesty.
কন্যা তুমি পারবেই
Price: $7.50 USD. Words: 25,800. Language: Bengali. Published: April 21, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
এই বইটি কন্যাগণের ক্ষত সকল সুস্থ করবে! বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই বইটিতে নারীদেরকে আহ্বান করা হয়েছে যেন তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞাকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে বহু অসাধ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেন। নারীদের জন্য বিশেষভাবে রচিত অত্যন্ত শক্তিশালী এই নতুন বইটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনার জীবনকে স্পর্শ করবেন এবং আপনাকে আরও বলবান করবেন।
Chosen - A Lady’s Journey from Called, to Crushed, to Crowned
Price: $9.99 USD. Words: 34,430. Language: English. Published: April 20, 2018 by Christian Living Books, Inc.. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Relationships and Family » Divorce
The journey of a wife, mother, and woman of God whose marriage to a high-profile pastor was forever marred by lies, deceit, manipulation, and infidelity. Are you silently enduring the torture of a broken heart? Can you pick up the pieces and be the queen God called you to be? Though you have been crushed, you will be crowned because you are divinely chosen!
Дъще, ти ще се справиш!
Price: $7.50 USD. Words: 26,700. Language: Bulgarian. Published: April 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Тази книга ще излекува болките на дъщерите! В тази дългоочаквана книга жените са предизвикани да оставят Божията мъдрост да им помогне да преодолеят многото невъзможни ситуации, с които се сблъскват. Бог ще докосне живота ви и ще ви укрепи, докато се наслаждавате на тази силна нова книга, специално написана на дъщерите ...
Hearts of Purpose: Real-life Stories about Ten Ordinary Women Doing Extraordinary Things for the Glory of God. Volume 1: The Call
Price: $8.99 USD. Words: 83,840. Language: English. Published: April 18, 2018 by Nordskog Publishing Inc.. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Biography » Woman biographies
In this age of suffering and great need, Gail Grace Nordskog highlights quiet and often unsung women heroes of modern-day society who have reached out to help. Their stories represent the 
true salt and light of the earth. Mrs. Nordskog invites her readers to
 seek God’s will, and to live out their lives with action and a passion for
 God and others, using the gifts God alone gives as He wills.
Called to Peace: A Survivor’s Guide to Finding Peace and Healing After Domestic Abuse
Price: $4.99 USD. Words: 35,130. Language: English. Published: April 18, 2018 by Blue Ink Press, LLC. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Counseling & Recovery, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
A survivor's guide to finding peace and healing after domestic abuse
Fiică, poţi s-o faci!
Price: $7.50 USD. Words: 28,160. Language: Romanian. Published: April 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Această carte va vindeca durerile fiicelor! În această carte mult așteptată, femeile sunt provocate să lase înțelepciunea lui Dumnezeu să le ajute să depășească nenumăratele situații imposibile pe care le întâlnesc. Dumnezeu vă va atinge viața și vă va întări pe măsură ce vă veți bucura de această nouă carte puternică scrisă în mod special fiicelor.
Anak Mapagtatagumpayan Mo Ito
Price: $7.50 USD. Words: 32,140. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Ang aklat na ito ay magpapagaling sa mga sakit sa damdamin ng mga anak na babae! Sa matagal na hinintay na aklat na ito, ay Hinahamon ang mga kababaihan na hayaaang sila ay tulungan ng karunungan ng Diyos upang mapagtagumpayan ang maraming imposibleng mga sitwasyon na kanilang kinahaharap.
More Sex, Soup, and Two Fisted Eating
Price: $5.99 USD. Words: 25,360. Language: English. Published: March 23, 2018 by Olivia Kimbrell Press, Inc.. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Stay motivated to lose weight and get healthy with a second helping of the habits you love. Complete with boxing matches, Diet Drones, an asthmatic T-Rex, and vegetative power tools, More Sex Soup is a laugh riot to fuel your diet.
Sidechicks: Married to the Visionary
Price: $9.99 USD. Words: 25,750. Language: English. Published: March 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Love & Marriage, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Sidechicks: Married to the Visionary is a book for every woman. This book will challenge you to re-think how you view your purpose as a woman, and as a result, better prepare you for your role in marriage.
Thorns and Roses: A Self-Help Memoir for Women with Sexual Pain
Price: $6.99 USD. Words: 36,120. Language: English. Published: February 22, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs
In this courageous self-help memoir, J. Cole shares her journey of hope and healing after a decade-long struggle with sexual pain. As she shares her journey of navigating not only through physical pain, but also through the emotional and spiritual pain that followed, Cole includes educational tools and tips to give her readers a better understanding of the issue affecting millions of women.
The Woman God Uses
Price: $1.99 USD. Words: 6,920. Language: English. Published: February 18, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Leadership
The Christian woman God uses is Christ-like in character. While the secular and corporate world may speak of the need for moral character, it lacks certain characters that are strictly Christian in nature. Women leaders should submit to Christ, have complete trust in the tenets of scripture and build up those characteristics listed in Titus 1:7-9. The woman God uses is indeed virtuous.
Journey in Faith: Embracing the Unknown
Price: $6.99 USD. Words: 32,910. Language: English. Published: November 27, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Devotional, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Join Tara and Amanda as they recount their faith journey from ordinary wives and mothers to the Titus II woman God was calling them to be. Through the forty-two faith-building devotions.
Pressing Forward
Price: $5.99 USD. Words: 29,430. Language: English. Published: November 16, 2017 by WordCrafts Press. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Self-improvement » Anxieties & Phobias
It’s easy to lean on your faith when things are going well, and even when things are just a little tough. But when you’re living with a false identity, the pressure increases, day after day, week after week. Small defeats chip at the false version of you until the weight feels like a mountain pressing down with no relief. In those times, faith feels complicated and is hard to come by.
I Am
Price: $5.99 USD. Words: 37,930. Language: English. Published: November 9, 2017 by WordCrafts Press. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
This world we live in is not kind. It’s easy to lose sight of your true identity and worth. It’s easy to get lost in the hurts, the confusion, and the the voices that call out to us: You’re not lovable. You’re not worthy. You’re not wanted. No one cares for you. But that is a lie.
My Opinion Women Empowerment
Price: $1.99 USD. Words: 6,830. Language: English. Published: October 12, 2017. Categories: Nonfiction » Literary criticism » Women Authors, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
We are women, women; we are beautiful creatures and daughters of God. We have power in our hands. And though considered as the weakest, we are the strongest.

Related Categories