Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Theology / Angelology & Demonology

Демонология
You set the price! Words: 96,660. Language: Bulgarian. Published: December 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Theology / Angelology & Demonology, Nonfiction » Religion & Spirituality » Demonology & Satanism
В евангелията приблизително една трета от стиховете, които касаят действителното служение на Исус, говорят за това как Той изгонва демони. Много повече са стиховете, които говорят за освобождаване от демони, от тези, които говорят за спасение от греховете. Освобождаването от демони не е маловажно служение, а е в сърцевината на Исусовото служене на нуждите на хората.