Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Theology / Pneumatology

Кръщението и дарбите на Святия Дух
You set the price! Words: 83,130. Language: Bulgarian. Published: April 29, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Theology / Pneumatology
Но ще приемете чудотворна сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене... Исус говори на Своите ученици точно преди възнесението Си в небето. Той ги инструктира да не излизат и да не започват да свидетелстват, тъй като все още нямат чудотворната сила на С. Д. Тази думите ще са преведени правилно същи и ако кажем така: “свидетели по същия начин, както Аз бяхсвидетел”.

Related Categories