Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General

ਕਿਉਂ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਮਸੀਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਜਾਦੇ ਹਨ ... ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਮਸੀਹੀ ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਦੇ ਹਨ
Price: $10.00 USD. Words: 50,840. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI
Renovating Holiness
Price: $9.99 USD. Words: 191,280. Language: English. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
This book calls for change. Even more, it calls for open conversation about change. For too long, many in the Church of the Nazarene have considered the doctrine of holiness off limits. The church needs renovation! These 100+ essays from Millennial and Xer leaders explore how holiness might be understood and lived today.
Sapagka’t Ang Mayroon, Ay Bibigyan Pa; At Ang Wala, Pati Ang Nasa Kaniya Ay Aalisin Pa Sa Kanya.
Price: $10.00 USD. Words: 55,520. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
pinahahayag ni Hesukristo ang mga nakagugulat na prinsipyo na namumuno sa kasaganaan at kayamanan. Ang sino mang mayroon ay nararapat na magkaroon ng mas marami! Gaano kawalang patas ang tunog nito! Subalit ito ang katotohanan na nagaganap sa ating harapan sa araw-araw.
Bakit ang Mga Kristiyanong Hindi Nagbibigay ng Ikasampung Bahagi ay Nagiging Mahirap …Papaano ang mga Kristiyano ma Nagbibigay ng Ikasampung Bahagi ay Nagiging Mayaman
Price: $7.50 USD. Words: 51,800. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
Maraming mga tao ang nahihirapan sa konsepto ng pagbibigay ng ikasampung bahagi kahit na ang makalumang kaugaiang ito ang nagdulot ng makasaysayang yaman ng mga Hudyo.
Why Your Pastor Left
Price: $4.99 USD. Words: 76,140. Language: English. Published: March 30, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Leadership, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
Data, research, and stories about American pastoral decline. Why Your Pastor Left is full of detailed statistics and identifies the top ten “Ministry Killers” that cause pastoral stress and eventual “burnout.”
Esparciendo la Semilla de la Fe
Price: $3.99 USD. Words: 121,960. Language: Spanish. Published: October 30, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Devotional, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
El Divino Maestro se ha valido de mi propio pan diario para que yo les explique a ustedes sus hijitos, como es el procedimiento, trasmitiéndoles la palabra de Dios en un tiempo totalmente nuevo, valiéndose de enseñanzas cotidianas, pero de un alto contenido espiritual, Él nos pide que seamos diligentes al reconstruir la casa de Dios.
50 Places to Worship before You Die
Price: $0.99 USD. Words: 56,640. Language: English. Published: March 22, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
The author’s vast knowledge of the spiritual history of Britain shines through the stories and history that are an intricate part of this book. This is a journey through spiritual heritage of our sacred land and as we read about the places selected here we can travel in our imaginations down the lanes and by-ways of our pastoral and religious past.
The Weightier Matter that is Beyond Sacrifice
Price: $3.99 USD. Words: 55,220. Language: English. Published: March 22, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General, Nonfiction
This book is inspired by the Holy Spirit to pinpoint the quintessential issues that matter most to God and to redirect our focus to them so that God's presence will come back to our midst again and bring great revival to an individual, church, ministry, and denomination that will fully follow the will of God with all their heart.
Creencias Innecesarias del Cristianismo Moderno
Price: $3.99 USD. Words: 63,970. Language: Spanish. Published: February 15, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
Este libro señala qué creencias y doctrinas que en el presente son practicadas por diferentes grupos cristianos son innecesarias. A pesar de lo claro y simple que es (y siempre ha sido) el Evangelio de Cristo cada día surgen nuevas congregaciones con doctrinas y creencias que Jesús nunca predicó ni tampoco practico durante Su Ministerio (NT Mateo 22:36-40). Aunque algunas de estas creencias y doc
The Church in Contemporary Nigeria Papers In Celebration Of The 70th Anniversary of BTS Eku
Price: $5.99 USD. Words: 65,780. Language: British English. Published: January 15, 2016 by Mongraphics Ltd. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
The church in contemporary Nigeria urgently needs to return to biblical Christianity. Churches in Nigeria are plagued with nominal Christians, false miracle workers, modern-day Pharisees and false teaching of many kinds. The church is consumed with conflict, denominationalism and division. All of these have kept the church from being the greatest force on earth for good and for God.
Restañar la herida del que sufre, mi hermano
Price: Free! Words: 68,830. Language: Spanish. Published: December 9, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
La caridad que nos hace salir de nosotros mismos a los demás, es la que quiere instaurar el Reino de Dios en el corazón de cada hombre. Queremos ser buena tierra, atesorar la bondad en nuestro corazón, dar mucho fruto, iluminar a nuestros hermanos reflejando la Sabiduría de Dios, curar las heridas del que sufre y reparar las injusticias, y servir fielmente a Dios...
South Africa - Renaissance or Reformation?
Price: $2.00 USD. Words: 51,730. Language: English. Published: October 13, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
This positive and practical book shows how ideas have consequences. The inevitable consequences that flow from humanism are very tangible and very tragic. An "Africa Renaissance" which eradicates God and His Law from our society would devalue human life and erode the only possible foundation for true freedom and justice.
The Church
Price: $4.99 USD. Words: 51,260. Language: English. Published: August 26, 2015 by Vision Colleges. Categories: Fiction » Christian » General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
Jesus said: "I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it" (Mt 16:18).Jesus could think of nothing stronger. "Crowns and thrones may perish Kingdoms rise and wane But the church of Jesus Constant will remain; Gates of hell can never ‘'Gainst that church prevail", We have Christ's own promise - And that cannot fail!"
God: Fact or Fiction? Exploring the Relationship Between Science, Religion and the Origin of Life
Price: $4.95 USD. Words: 104,460. Language: English. Published: August 17, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Catholicism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
Are science and religion compatible or bitter enemies? Brendan shows very clearly that we can tell God exists through both.
El Poder De La Palabra
Price: $8.00 USD. Words: 57,780. Language: Spanish. Published: June 23, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
El Poder de la Palabra, es un material que te impulsara a cuidar los dichos de tu boca, debido que cada palabra cobra el poder para decidir tu condición de Vida, en esta obra aprenderás cual es el diseño de Dios para tu vida y como puedes llevarlo a cabo por medio de la palabra que tus labios expulsan.
Refilling the Church's Fountain of Youth - A Recipe for Emerging Adult Attraction & Retention
Price: $9.99 USD. Words: 58,360. Language: English. Published: March 2, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / General
Refilling the Church’s Fountain of Youth is a must read for any individual who has a need for grasping a further understanding of why the decline is occurring within churches amongst the young adult population... It is indeed a necessary tool that can provide assistance and guidance for anyone working in the trenches of ministry. —from the Foreword by Lori D. Spears, D.Min.
Return of the First Church
Price: $7.99 USD. Words: 71,520. Language: English. Published: February 4, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / History
Today's idea of Church is a routine service of a few songs, announcements, a plea for money, and a forty-five minute sermon. Motivated by a deep hunger for more of God, millions of Christians are leaving the traditional church to look for more freedom and fulfillment. This book tells us how to move from traditional church to house meetings that allow God to set the agenda and needs are met.
Simple Church: Unity Within Diversity
Price: $8.99 USD. Words: 67,530. Language: English. Published: December 1, 2014 by Redeeming Press. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / General
Simple Church: Unity Within Diversity is an attempt to shed light on the above question and provide some answers. The twenty-four contributors all hope this book will help people, both inside and outside the church, better understand what simple church life is all about.
The Coming Church
Price: $2.99 USD. Words: 83,170. Language: English. Published: August 17, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
I had an encounter that left me shaken and shocked. What I saw was clearly a picture of the church…clearly in my spirit, that is, because my intellect was confounded. It didn't make sense. In my encounter, the vision I saw was shocking and quite mysterious. I didn't immediately realize I was gazing upon the future, coming church.
Watching The Lord of the Rings With God
Price: $4.99 USD. Words: 86,720. Language: English. Published: July 23, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General, Nonfiction » Entertainment » Entertainment industry
“Watching ‘The Lord of the Rings’ With God” will open your eyes to the symbolism, allegorical aspects, and subtle wonders of Middle-earth in a way you never expected… as you watch the franchise with God at your side.

Related Categories