Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth

Ang Malaking Simbahan
Price: $10.00 USD. Words: 44,570. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking bahay."" Lucas 14:23. Ang isinisigaw ng puso ng Diyos ay para sa mundo na maligtas, at para sa kanyang tahanan - ang simbahan - ay mapuno! Mula sa pahayag na ito naipanganak ang aklat na ito na ""Ang Malaking Simbahan""
Ang Paglago ng Simbahan
Price: $12.50 USD. Words: 67,110. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Alam natin na ang paglago ng simbahan ay mailap at mahirap makamtan. Ang lahat ng mga pastor ay nagnanais na ang kanilang mga simbahan ay lumago. Ang aklat na ito ay ang sagot sa iyong pakikipagsapalaran sa paglago ng simbahan.
Ang Sining ng Pagpapastol
Price: $12.50 USD. Words: 63,250. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Kung ikaw ay isang pastol ng mga tupa ng Diyos, ikaw ay magagabayan ng husto nitong mahusay na maituturing na gawaing ito. Ang mga pahinang ito ay naglalaman ng mga madetalye at maingat na piniling mga katuruan, na mahalaga para sa iyong tagumpay.
Ang Ibig Sabihin ng Pagiging Isang Pastol
Price: $8.00 USD. Words: 43,240. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Isang bagay lamang ang iyong maiisip kapag narinig mo ang salitang 'Pastol' - tupa! Ang mga tupa ay mga palaasang mga nilalang na nangangailangan ng mga pastol. Ang pastol ay isang maalaga at nagmamahal na gabay sa mga tupa. Sa Bibliya, itinuturing tayo ng Diyos na mga tupa sa pastulan ng Diyos.
Ang Sining ng Ministeryo
Price: $10.00 USD. Words: 52,340. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Upang maglinang ng isang sining ay ang pagpapalago ng abilidad o kakayanan. Sinasabi ng Bibliya na ang biyaya ay dumarating sa mga taong may kakayanan. Ang gawain ng ministeryo ay nangangailangan ng malaking kakayanan.
Para Sa Mga Nakalimot
Price: $8.00 USD. Words: 30,430. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Hindi naaalala ng mga suwail na tao kung ano ang mga nagawa para sa kanila at madalas na pinipiling kalimutan ang ilang mga bagay. Hindi naalaala ni Hudas kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa kanya, hindi man lamang niya naalala ang mga bagay na kanyang nakita at narinig mula kay Hesus. Ito ang dahilan kung bakit siya ay naging isang kinamumuhiang na karakter na alam natin ngayon bilang.
Ang Mga Nang-Iwan Sa Iyo
Price: $8.00 USD. Words: 47,460. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Ang mga taong umiiwan sa iyo ay maaaring makasira sa iyo. Walang makapaglalarawan sa damdamin ng kapighatian, kalituhan at pagkabalisa na iyong nararamdaman kapag ikaw ay iniiwan ng mga tao. Ang aklat na ito ay isinulat upang ikaw ay tulungan labanan ang kasiraan na napapawalan kapag ikaw ay iniiwan ng mga tao.
Mga Taong Walang Kaalaman
Price: $8.00 USD. Words: 29,390. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Sa klasikong aklat na ito si Obispo Dag Heward-Mills ay nagtuturo kung paano ang sangkap na katapatan ang nagpapatibay ng gawain ng isang pinuno. Gamit ang mga bagay na nauukol sa bibliya, na hinango mula sa kasaysayan at panitikan, ang paksang ito ay mas naging napapanahon sa bawat uri ng mambabasa.
Ibahin ang Anyo ng Iyong Ministeryo na May Kasamang Himala at Kahayagan ng Banal Na Espiritu
Price: $10.00 USD. Words: 56,800. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Mayroon pa bang kahima-himala sa ngayon? Maaari ba akong kumilos sa kahima-himala? Kung nagpapagaling pa ang Diyos sa mga tao, bakit hindi Niya pinagagaling ang lahat? Paano ko matatanggap ang pagpapahid sa pagpapagaling?
Pagkawala Pagdurusa Pagsasakripisyo at Pagkamatay
Price: $10.00 USD. Words: 47,280. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Ang mga pastor ay nasa ilalim ng panggigipit upang maghikayat at magpasaya ng kanilang mga kongregasyon sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang panggigipit na ito ng mga tao ang naging ugat ng pagbabaliktad ng mga salita ni Kristo hanggang sa ang mensahe ng krus ay hindi na nakikilala.
Mahahalagang Katunayan Para Sa Mga Bagong Mananampalataya
Price: $2.50 USD. Words: 8,140. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Dahil tinanggap mo si Hesukristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas ikaw ay naligtas! Ikaw ay isang Kristiyanong ipinanganak na muli at ang iyong pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang iyong katanungan ay: ""Ano ang susunod na hakbang na dapat gawin?""
It Is A Great Thing To Serve The Lord
Price: $8.00 USD. Words: 19,230. Language: English. Published: April 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
You may have heard that it is a great thing to serve the Lord; but you may not have clearly thought through how great it is to serve the Lord our God. In this special book by Dag Heward-Mills you will understand who a servant of God is and how you can serve the Lord. May you practically know the difference between those who serve the Lord and those who serve Him not! May you be numbered with tho
목회적 사역의 변혁
Price: $10.00 USD. Words: 28,100. Language: Korean. Published: April 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
작가 소개 더그 헤워드-밀즈는 베스트 셀러 “참된 충성”을 비롯한 많은 책의 저자다. 그는 라 이트하우스 채플 인터내셔 널이라는 2천 개 이상의 교 회가 소속된 교단의 설립자 이다.
목양의 기술
Price: $12.50 USD. Words: 39,570. Language: Korean. Published: April 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
추천사 이 사려깊은 책은 하나님의 양떼의 목자에게 엄청난 도움을 줄 것이다. 많은 페이지들이 목자의 성공을 위해 필수적인내용들을 자세하고 신중하 게 담고 있다.
라이코스
Price: $7.50 USD. Words: 16,700. Language: Korean. Published: April 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
추천사 그리스어 라이코스는 “특별한 기량을 갖추지 않았다”는 것을 뜻한다. 위대 한 일은 “기량이 부족했던” 사람들을 통해 성취되었음을 역사는 반복해서 우리에게 가르친다. 더그 헤워드-밀 즈의 이 탁월한 책을 통해서 독자들 은 교회에서 봉사하는 평신도들이 없 으면 어떤 일이 일어나는지 배울 수 있을 것이다.
교회 세우기
Price: $10.00 USD. Words: 32,180. Language: Korean. Published: April 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
작가 소개 더그 헤워드-밀즈는 베스트 셀러 “참된 충성”을 비롯한 많은 책의 저자다. 그는 라 이트하우스 채플 인터내셔 널이라는 2천 개 이상의 교 회가 소속된 교단의 설립자 이다.
교회 성장
Price: $12.50 USD. Words: 40,100. Language: Korean. Published: April 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
작가 소개 더그 헤워드-밀즈는 베스트 셀러 “참된 충성”을 비롯한 많은 책의 저자다. 그는 라 이트하우스 채플 인터내셔 널이라는 2천 개 이상의 교 회가 소속된 교단의 설립자 이다.
Thành Lập Hội Thánh
Price: $10.00 USD. Words: 55,560. Language: Vietnamese. Published: April 5, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Công tác mở mang Hội Thánh mới là một hiện tượng phổ quát toàn cầu, một công tác được người hầu việc Chúa đầy ơn thực hiện. Đây là công tác rất quan trọng của các môn đồ thời kỳ đầu tiên. Muốn thành lập Hội Thánh mới thành công cần có kỹ năng và một loạt yếu tố quan trọng khác. Qua sách này, Dag Heward-Mills phân tích các yếu tố có liên quan trong công tác thành lập Hội Thánh mới. Đây là quyển sác
Ci, którzy Są Wyniośli
Price: $8.00 USD. Words: 28,170. Language: Polish. Published: April 5, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
" Pokora jest ważną cechą duchową. Niewiele osób odważyło się pisać na temat tej trudno uchwytnej, lecz jakże ważnej cechy. W tym nowym, ekscytującym dziele Dag Heward-Mills odsłania wiele subtelnych form pychy.
Chuyển Mình Trong Chức Vụ Chăn Bầy
Price: $10.00 USD. Words: 47,870. Language: Vietnamese. Published: April 5, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
Đây là đầu sách chào độc giả của tác giả, Giám Mục – Mục Sư Dag Heward-Mills. Trong sách này tác giả lý giải nguyên nhân và phương pháp mục vụ hiệu quả.