Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » History

Fundamentos Del Budismo
Series: El Agni Yoga. Price: Free! Words: 27,720. Language: Spanish. Published: May 8, 2017 by Agni Yoga Society. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
El Gran Gautama le dio al mundo una Enseñanza completa para construir la vida perfecta. Cada intento de endiosarlo conduce a lo absurdo. Antes de Gautama hubo toda una sucesión de aquellos que enfatizaron sobre el bien común, pero sus enseñanzas se convirtieron en polvo con el pasar de los milenios.
Введение в буддизм
Price: Free! Words: 26,230. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Это небольшое пособие представляет собой конспекты лекций по Введению в буддизм и используется в Буддийской воскресной школе при Местной буддийской религиозной организации «Буддийская община “Сангъе Чхо Линг”» г. Ярославля. Книга даёт самые простые знания о внешней стороне буддизма.
Chuyện Phật đời xưa.
Price: $1.99 USD. Words: 51,980. Language: English. Published: July 7, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Mục tiêu của soạn giả có thể dễ dàng thấy được qua hầu hết nội dung các câu chuyện, vì đã được chọn lọc một cách khá nhất quán xoay quanh trục chủ đề chính là các vấn đề luân lý, đạo đức. Bên cạnh đó, những vấn đề như đức tin, luật nhân quả và các phần giáo lý căn bản như Tam quy, Ngũ giới cũng được đưa vào.
Các vị chân sư đại thủ ấn.(Masters of Mahamudra of the Eighty-four Buddhist Siddhas)
Price: $1.99 USD. Words: 58,050. Language: Vietnamese. Published: June 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tám mươi tư vị đại sư trong tác phẩm này là những vị tổ sư của phái Đại thủ ấn truyền thống, sống trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Những thiền sư này đã hình thành và sáng tạo những phương cách thiền định đặc thù để tự tu tập và giác ngộ.
Bồ Đề Đạt Ma.
Price: $2.99 USD. Words: 16,020. Language: Vietnamese. Published: June 27, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Nhiều người đến những ngôi chùa thuộc Bắc Tông, dù là chùa tu Tịnh độ tông hay thiền tông đều trông thấy hình ảnh Bồ Đề Đạt Ma và muốn có một tài liệu tương đối đầy đủ để đọc, nhưng tuyệt nhiên không biết ở đâu. Chính lý do đó đã thôi thúc chúng tôi biên soạn tập sách mỏng này.
Đạo Phật.
Price: $1.99 USD. Words: 34,000. Language: Vietnamese. Published: June 26, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Phật giáo dạy ta biết cuộc đời là khổ não, đưa ta đi vào con đường giải thoát, ra ngoài cuộc ảo hóa điên đảo mà vào chỗ Niết-bàn yên vui.
The Little Book of the Life of the Buddha
Price: Free! Words: 67,490. Language: English. Published: June 15, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This biography goes back to the original, canonical sources in order to construct a reasonable, factual account of the Buddha’s life. But this is not simply a scholastic biography. It describes the Buddha’s life as an archetype for our own, and to answer the most fundamental question of how we use the Buddha’s teachings to become happier more useful people.
Bước đầu học Phật.
Price: $1.99 USD. Words: 147,490. Language: Vietnamese. Published: May 22, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Phật pháp suy vi, dị đoan tà thuyết đầy khắp thiên hạ. Do đó, công việc hoằng dương phương pháp giải thoát của Phật-đà, cứu vãn văn hóa xã hội, là trách nhiệm mà mọi người con Phật đều phải có. Công việc này, chỉ là lấy ngọc ra khỏi quặng. Xin nguyện hết thảy hữu tình, cùng viên thành quả vị Phật!
OTTO
Price: $2.99 USD. Words: 33,210. Language: English. Published: April 8, 2016. Categories: Fiction » Science fiction » Apocalyptic, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Time builds on time, like sand going through an hour glass, but in the distant future time stops and begins to erase itself. Otto has been chosen to prevent it happening, but he must battle the New World Order to do it. World War 3 will be over, without anybody knowing about it. Who will win, only time will tell.
An Introduction to the Way of the Buddha: Buddhism for Beginners
Price: Free! Words: 3,450. Language: English. Published: March 11, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern
This short book teaches you about Buddhism in 15 minutes. Here’s what you will learn in this book; you will learn about the Buddha, history of Buddha and Buddhism, teachings of Buddha, about Buddhist philosophy, the 3 universal truths, noble truths, sufferings, eight fold path, divisions of Buddhism, the 5 precepts, how to practice Buddhism and more.
Апология русского буддизма
Price: Free! Words: 20,260. Language: Russian. Published: December 28, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Книга по своему жанру является циклом философских эссе, которые поднимают вопросы существования буддизма внутри русской культуры, русской государственности, русской народности, а также говорят о тех центральных фигурах русской культуры, кого можно счесть «философским» буддистом с точки зрения мировоззрения.
Buddhism: Four Noble Truths, One Way - Anthony W. Clark
Price: $0.99 USD. Words: 10,030. Language: English. Published: October 31, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Emotional healing
A starting guide to Buddhism and its way of living.
A Leaf in the Wind: A Life's Journey
You set the price! Words: 101,920. Language: English. Published: October 20, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This personal account of one man's search for happiness is often humorous and sometimes shocking. Adrian Feldman doesn't shirk revealing the mistakes and failings which help to highlight his personal message of hope. His spiritual path is a quest to "slay the ego," and his life story is a parable for modern times.
Ready Reference Treatise: Siddhartha
Series: Ready Reference Treatises · Study Guides: English Literature. Price: $1.99 USD. Words: 7,540. Language: English. Published: September 6, 2015. Categories: Nonfiction » Reference » Study guides, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The story illustrates the spiritual journey of a man named Siddhartha who discovers himself in the process. It was the ninth novel written by the author. The book later got published in the United States in 1951; however, it gained popularity only in the 1960s.
Buddhism: In Its Connexion with Brāhmanism, and Hindūism, and In its Contrast with Christianity
Price: $2.99 USD. Words: 187,650. Language: English. Published: May 19, 2015 by Sai ePublications & Sai Shop. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In my recent work on Brāhmanism I have traced the progress of Indian religious thought through three successive stages—called by me Vedism, Brāhmanism, and Hindūism—the last including the three subdivisions of Ṡaivism, Vaishṇavism, and Ṡāktism. Furthermore I have attempted to prove that these systems are not really separated by sharp lines, but that each almost imperceptibly shades off into the
A Different Outlook On Bipolar Disorder [Ups And Downs To Buddha State]
Price: $2.99 USD. Words: 24,670. Language: English. Published: September 3, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
If you are looking for a book about bipolar disorder or spiritual awakening, look no further, you’ve found it.
Buddhism: The Buddhism guide for Buddhism beginners (Special Edition)
Price: $2.99 USD. Words: 10,380. Language: English. Published: August 3, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Buddhism for beginners If you wish to learn about Buddhism, this book will be your perfect starting point. The chapters of this book will show you the path towards awakening and ultimately enlightenment.
Religions in South Africa, Vol.3: Buddhism
Price: Free! Words: 5,420. Language: English (South African dialect). Published: September 10, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » General reference » Questions & answers
This series of e-booklets was commissioned by the IFFM to provide media professionals with quick reference material on the religious traditions in South Africa. Volume 3 discusses Buddhism
Buddhism for Today
Price: Free! Words: 7,970. Language: English. Published: June 15, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Buddhism is a religion that, historically, is said to have been founded by Shakyamuni Buddha in the foothills of the Himalayan Mountains sometime around 600 B.C. Some historians believed that Shakyamuni lived as far back as 1,000 B.C.
Hành trình về Đất Phật
Price: $1.99 USD. Words: 46,800. Language: Vietnamese. Published: April 2, 2013. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Hành hương về quê hương Đức Phật là niềm mong ước của biết bao Phật tử trên toàn thế giới. Duyên may đã cho tôi cơ hội được về thăm đất Phật trước khi bước sang lục tuần. Ký sự du lịch ngắn này chỉ mong chia sẻ với bằng hữu một ít hiểu biết trên đường đi, mong tạo ra một chút cảm hứng cho bạn bè để lên kế hoạch cho những cuộc hành hương về xứ Phật sắp tới.