Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » History

Chuyện Phật đời xưa.
Price: $1.99 USD. Words: 51,980. Language: English. Published: July 7, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Mục tiêu của soạn giả có thể dễ dàng thấy được qua hầu hết nội dung các câu chuyện, vì đã được chọn lọc một cách khá nhất quán xoay quanh trục chủ đề chính là các vấn đề luân lý, đạo đức. Bên cạnh đó, những vấn đề như đức tin, luật nhân quả và các phần giáo lý căn bản như Tam quy, Ngũ giới cũng được đưa vào.
Các vị chân sư đại thủ ấn.(Masters of Mahamudra of the Eighty-four Buddhist Siddhas)
Price: $1.99 USD. Words: 58,050. Language: Vietnamese. Published: June 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tám mươi tư vị đại sư trong tác phẩm này là những vị tổ sư của phái Đại thủ ấn truyền thống, sống trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Những thiền sư này đã hình thành và sáng tạo những phương cách thiền định đặc thù để tự tu tập và giác ngộ.
The Little Book of the Life of the Buddha
Price: Free! Words: 67,490. Language: English. Published: June 15, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This biography goes back to the original, canonical sources in order to construct a reasonable, factual account of the Buddha’s life. But this is not simply a scholastic biography. It describes the Buddha’s life as an archetype for our own, and to answer the most fundamental question of how we use the Buddha’s teachings to become happier more useful people.
Bước đầu học Phật.
Price: $1.99 USD. Words: 147,490. Language: Vietnamese. Published: May 22, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Phật pháp suy vi, dị đoan tà thuyết đầy khắp thiên hạ. Do đó, công việc hoằng dương phương pháp giải thoát của Phật-đà, cứu vãn văn hóa xã hội, là trách nhiệm mà mọi người con Phật đều phải có. Công việc này, chỉ là lấy ngọc ra khỏi quặng. Xin nguyện hết thảy hữu tình, cùng viên thành quả vị Phật!
A Leaf in the Wind: A Life's Journey
You set the price! Words: 101,920. Language: English. Published: October 20, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This personal account of one man's search for happiness is often humorous and sometimes shocking. Adrian Feldman doesn't shirk revealing the mistakes and failings which help to highlight his personal message of hope. His spiritual path is a quest to "slay the ego," and his life story is a parable for modern times.
Buddhism: In Its Connexion with Brāhmanism, and Hindūism, and In its Contrast with Christianity
Price: $2.99 USD. Words: 187,650. Language: English. Published: May 19, 2015 by Sai ePublications & Sai Shop. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In my recent work on Brāhmanism I have traced the progress of Indian religious thought through three successive stages—called by me Vedism, Brāhmanism, and Hindūism—the last including the three subdivisions of Ṡaivism, Vaishṇavism, and Ṡāktism. Furthermore I have attempted to prove that these systems are not really separated by sharp lines, but that each almost imperceptibly shades off into the
La vida de Buda
Price: $7.99 USD. Words: 116,280. Language: Spanish. Published: April 2, 2014 by LD Books - Lectorum. Categories: Nonfiction » Biography » Religious biography, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Este libro ofrece un análisis fascinante de la tradición alrededor de la vida de Buda: como leyenda y personaje. Desde sus ancestros, su nacimiento y juventud, hasta sus días finales, esta obra hace una crónica exacta de las primeras prédicas, de los veinte años de peregrinación, del establecimiento de las escuelas rivales de filosofía y mucho más
Teachings from Tibet: Guidance from Great Lamas
You set the price! Words: 70,100. Language: English. Published: July 15, 2011 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This title contains teachings from His Holiness the Dalai Lama, Kyabje Ling Rinpoche, Kyabje Trijang Rinpoche, Khunu Lama Rinpoche, Tsenshab Serkong Rinpoche, Song Rinpoche, Geshe Lhundub Sopa, Geshe Rabten, Gomchen Khampala, Geshe Ngawang Dhargyey, Gehlek Rinpoche, Lama Thubten Yeshe and Lama Thubten Zopa Rinpoche.
Kadampa Teachings
You set the price! Words: 68,910. Language: English. Published: May 26, 2010 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Commentary on the teachings of Atisha and the Kadampa Geshes. In this book Lama Zopa Rinpoche explains how to practice Dharma the way the famous Kadampa geshes did. These lamas were exemplary practitioners of Buddhism in Tibet, renowned for their extreme asceticism and uncompromising practice of thought transformation in order to develop bodhicitta.
Spiritual Warfare MMX
Price: $9.99 USD. Words: 128,490. Language: English. Published: November 25, 2009. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Guns and bombs are children’s toys. A true war wages, and you’re invited. :: IT’S AN INVITATION you may not be able to accept if you want to, or decline if you don’t. It’s an invitation to fight in a war like no other; a war where loss is counted as gain, surrender as victory, and where the enemy you must face, an enemy of unimaginable superiority, is you. Contains Bonus Material.