Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » History

MEVLANA ( Rumi ) ve BUDHA ( Buddha )
Price: $2.00 USD. Words: 2,740. Language: Turkish. Published: February 16, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Similarities in the words of Mevlana (Rumi) and Budha. Mevlana ve Budha'nın sözlerindeki ortak yönler.
Введение в буддизм
Price: Free! Words: 26,230. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Это небольшое пособие представляет собой конспекты лекций по Введению в буддизм и используется в Буддийской воскресной школе при Местной буддийской религиозной организации «Буддийская община “Сангъе Чхо Линг”» г. Ярославля. Книга даёт самые простые знания о внешней стороне буддизма.
Buddhism For Beginners The Ultimate Guide on How to Integrate Buddhist Teachings and Practice in Your Everyday Life
Price: $4.99 USD. Words: 6,360. Language: English. Published: October 25, 2016 by Amazing Publisher. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
This book will bring you into contact with Buddhism; introducing you to it by enlightening you where it came from and the impact it has on somebody’s life. Buddhism being a generation to generation religion or discipline is seen as one of these strong disciplines in life.
Chuyện Phật đời xưa.
Price: $1.99 USD. Words: 51,980. Language: English. Published: July 7, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Mục tiêu của soạn giả có thể dễ dàng thấy được qua hầu hết nội dung các câu chuyện, vì đã được chọn lọc một cách khá nhất quán xoay quanh trục chủ đề chính là các vấn đề luân lý, đạo đức. Bên cạnh đó, những vấn đề như đức tin, luật nhân quả và các phần giáo lý căn bản như Tam quy, Ngũ giới cũng được đưa vào.
Các vị chân sư đại thủ ấn.(Masters of Mahamudra of the Eighty-four Buddhist Siddhas)
Price: $1.99 USD. Words: 58,050. Language: Vietnamese. Published: June 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tám mươi tư vị đại sư trong tác phẩm này là những vị tổ sư của phái Đại thủ ấn truyền thống, sống trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Những thiền sư này đã hình thành và sáng tạo những phương cách thiền định đặc thù để tự tu tập và giác ngộ.
Bồ Đề Đạt Ma.
Price: $2.99 USD. Words: 16,020. Language: Vietnamese. Published: June 27, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Nhiều người đến những ngôi chùa thuộc Bắc Tông, dù là chùa tu Tịnh độ tông hay thiền tông đều trông thấy hình ảnh Bồ Đề Đạt Ma và muốn có một tài liệu tương đối đầy đủ để đọc, nhưng tuyệt nhiên không biết ở đâu. Chính lý do đó đã thôi thúc chúng tôi biên soạn tập sách mỏng này.
Đạo Phật.
Price: $1.99 USD. Words: 34,000. Language: Vietnamese. Published: June 26, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Phật giáo dạy ta biết cuộc đời là khổ não, đưa ta đi vào con đường giải thoát, ra ngoài cuộc ảo hóa điên đảo mà vào chỗ Niết-bàn yên vui.
The Little Book of the Life of the Buddha
Price: Free! Words: 65,870. Language: English. Published: June 15, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This biography goes back to the original, canonical sources in order to construct a reasonable, factual account of the Buddha’s life. But this is not simply a scholastic biography. It describes the Buddha’s life as an archetype for our own, and to answer the most fundamental question of how we use the Buddha’s teachings to become happier more useful people.
The Emerald Buddha - Its Mysteries and Chronicles
Price: $5.99 USD. Words: 11,920. Language: English. Published: June 2, 2016. Categories: Nonfiction » History » History of things, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Emerald Buddha is the most revered Buddhist statue. The story starts in Northern India around 43 BCE and follows the trails throughout war and maritime disaster until the current location in its own dedicated temple at the Royal Palace of Bangkok. This is one of those historical cases where the truth is certainly more interesting than fiction.
Bước đầu học Phật.
Price: $1.99 USD. Words: 147,490. Language: Vietnamese. Published: May 22, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Phật pháp suy vi, dị đoan tà thuyết đầy khắp thiên hạ. Do đó, công việc hoằng dương phương pháp giải thoát của Phật-đà, cứu vãn văn hóa xã hội, là trách nhiệm mà mọi người con Phật đều phải có. Công việc này, chỉ là lấy ngọc ra khỏi quặng. Xin nguyện hết thảy hữu tình, cùng viên thành quả vị Phật!
OTTO
Price: $2.99 USD. Words: 33,210. Language: English. Published: April 8, 2016. Categories: Fiction » Science fiction » Apocalyptic, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Time builds on time, like sand going through an hour glass, but in the distant future time stops and begins to erase itself. Otto has been chosen to prevent it happening, but he must battle the New World Order to do it. World War 3 will be over, without anybody knowing about it. Who will win, only time will tell.
An Introduction to the Way of the Buddha: Buddhism for Beginners
Price: Free! Words: 3,450. Language: English. Published: March 11, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern
This short book teaches you about Buddhism in 15 minutes. Here’s what you will learn in this book; you will learn about the Buddha, history of Buddha and Buddhism, teachings of Buddha, about Buddhist philosophy, the 3 universal truths, noble truths, sufferings, eight fold path, divisions of Buddhism, the 5 precepts, how to practice Buddhism and more.
Buddhism and God
Price: $4.99 USD. Words: 7,410. Language: English. Published: December 31, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
An In-depth Examination of the Non-theist qualities of Buddhism
Апология русского буддизма
Price: Free! Words: 20,260. Language: Russian. Published: December 28, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Книга по своему жанру является циклом философских эссе, которые поднимают вопросы существования буддизма внутри русской культуры, русской государственности, русской народности, а также говорят о тех центральных фигурах русской культуры, кого можно счесть «философским» буддистом с точки зрения мировоззрения.
Buddhism: Four Noble Truths, One Way - Anthony W. Clark
Price: $0.99 USD. Words: 10,030. Language: English. Published: October 31, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Emotional healing
A starting guide to Buddhism and its way of living.
A Leaf in the Wind: A Life's Journey
Price: $0.99 USD. Words: 101,920. Language: English. Published: October 20, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This personal account of one man's search for happiness is often humorous and sometimes shocking. Adrian Feldman doesn't shirk revealing the mistakes and failings which help to highlight his personal message of hope. His spiritual path is a quest to "slay the ego," and his life story is a parable for modern times.
Ready Reference Treatise: Siddhartha
Series: Ready Reference Treatises · Study Gudes: English Literature. Price: $1.99 USD. Words: 7,540. Language: English. Published: September 6, 2015. Categories: Nonfiction » Reference » Study guides, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The story illustrates the spiritual journey of a man named Siddhartha who discovers himself in the process. It was the ninth novel written by the author. The book later got published in the United States in 1951; however, it gained popularity only in the 1960s.
Buddhism: In Its Connexion with Brāhmanism, and Hindūism, and In its Contrast with Christianity
Price: $2.99 USD. Words: 187,650. Language: English. Published: May 19, 2015 by Sai ePublications & Sai Shop. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In my recent work on Brāhmanism I have traced the progress of Indian religious thought through three successive stages—called by me Vedism, Brāhmanism, and Hindūism—the last including the three subdivisions of Ṡaivism, Vaishṇavism, and Ṡāktism. Furthermore I have attempted to prove that these systems are not really separated by sharp lines, but that each almost imperceptibly shades off into the
Spiritual, Not Religious: Sacred Tools for Modern Times
Price: $4.95 USD. Words: 40,240. Language: American English. Published: December 23, 2014. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
If you are interested in spirituality but not formal religion this book will help you explore faith, and thoughts, actions, and experiences that transcends rites, rituals, ceremonies, clergy, & churches & temples associated with formal religious practices. The book merges many meditation teachings - zen, Buddhism and Taoism & offers a step-by-step approach to a living a joyous spiritual life.
A Different Outlook On Bipolar Disorder [Ups And Downs To Buddha State]
Price: $2.99 USD. Words: 24,670. Language: English. Published: September 3, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
If you are looking for a book about bipolar disorder or spiritual awakening, look no further, you’ve found it.