Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Rituals & Practice

How Love Wins: The Power of Mindful Kindness
Price: $4.99 USD. Words: 60,430. Language: American English. Published: November 20, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement
How Love Wins is a guide to make your everyday life more meaningful by mindfully spreading kindness and happiness.
Buddhism and Bodhicitta - Ghosts of the Living
Price: Free! Words: 450. Language: English. Published: October 15, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
A short article on the Tibetan Buddhist practice of bodhicitta. The question arose of when someone says they are Buddhist, what are they offering ? Simply put bodhicitta is the ability to heal with the mind and more specifically the intent. Hence it is also referred to as altruistic intent.
Dharma Cats
Price: $2.99 USD. Words: 7,450. Language: English. Published: September 22, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement
Dharma Cats is a charmingly illustrated collection of stories showing us what we can learn about Buddhism and practicing mindfulness from observing and engaging with our feline friends.
Abiding in the Retreat: A Nyung Nä Commentary
Price: $0.99 USD. Words: 104,140. Language: English. Published: August 23, 2017 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book, editor Ven. Ailsa Cameron has skillfully combined teachings on nyung nä practice given by Lama Zopa Rinpoche from 1984 through to 2009. The book contains the benefits of nyung nä retreat and of various practices within the retreat, stories of Chenrezig, Bhikshuni Lakshmi and the lineage lamas, and actual instructions on how to do a nyung nä.
Buddhism 2.0: How to Practice the Universal Laws of Modern Buddhism and Follow the Greatest Lessons about Virtue, Moral and Enlightenment
Price: $2.99 USD. Words: 3,700. Language: English. Published: May 16, 2017 by 22 Lions Bookstore. Categories: Nonfiction » Philosophy » Buddhist, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Even thought the universal truths presented by Buddhism are immortal and will remain as such for many centuries to come, even thousands of years, they have been interpreted in different ways and by different groups.
Buddhism for Beginners
Price: Free! Words: 12,580. Language: English. Published: April 19, 2017 by Tai Morello. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Discover why people like Russel Simmons Jr, Jennifer Aniston, Phil Jackson and Brad Pitt all incorporate the life-changing practice of Buddhism into their lives.
The Preliminary Practice of Altar Set-up & Water Bowl Offerings
Price: $2.99 USD. Words: 9,670. Language: English. Published: March 15, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This eBook provides a complete explanation of how to set up a personal altar, how to make water bowl offerings, and how to offer them in the most extensive and beneficial way. This edition includes information on water bowls, meditations to use while doing the practice, and a mantra to recite when removing food offerings from the altar to avoid creating the karma of stealing from the Triple Gem.
Meditation: Beginner’s Meditation Guide: How to Meditate For Lifelong Peace, Relieve Stress and Live Happier
Price: $1.99 USD. Words: 15,990. Language: English. Published: March 6, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Stress Management
Meditating for only a few minutes a day can help you significantly reduce stress, improve your physical and mental health, maximise your ability to focus and increase productivity.
Foundations of Buddhism
Price: Free! Words: 26,160. Language: English. Published: February 6, 2017 by Agni Yoga Society. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Eastern
The Great Gotama gave to the world a complete Teaching of the perfect construction of life. Each attempt to make a god of the great revolutionist, leads to absurdity.
How to Change Your Karma: The Relation Between Reincarnation, Life Purpose and Luck in the Path to Spiritual Awakening
Price: $2.99 USD. Words: 10,370. Language: English. Published: February 2, 2017 by 22 Lions Bookstore. Categories: Nonfiction » New Age » Reincarnation, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Few people know the real meaning of karma or reincarnation because they tend to associate these terms with very abstract or esoteric conceptualizations, most of which are related related to unpractical applications or other things that they can’t really measure and see. In this book, however, you'll get an explanation about what karma really is and how to use it to understand your life purpose.
Living in Buddha's Three Bodies
Price: Free! Words: 4,140. Language: English. Published: January 18, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Since you are a Buddha, your daily life expresses Buddha’s three bodies. These bodies are an infinite and borderless landscape which unifies your inner and outer worlds. Intimately knowing and living in your three Buddha bodies can help you develop a mature spiritual life and live close to the mystery and miracle of your precious being.
Tự lực và tha lực trong Phật giáo
Price: $2.99 USD. Words: 29,620. Language: English. Published: January 2, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tự lực và tha lực là những khái niệm được đề cập rất nhiều trong Phật giáo. Hai khái niệm này bao trùm mọi tiến trình tu tập của một cá nhân và cũng quyết định pháp môn tu tập mà người ấy chọn. Nhìn một cách khái quát, có vẻ như các pháp môn trong Phật giáo thường nghiêng về một trong hai khuynh hướng, hoặc nhấn mạnh vào tự lực, hoặc nhấn mạnh vào tha lực. Tuy nhiên, ở mức độ thực hành giáo pháp m
Giới luật bậc tỳ-kheo ni
Series: Giới luật Phật giáo. Price: $2.99 USD. Words: 37,010. Language: English. Published: December 8, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Giới luật của bậc tỳ-kheo ni, được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn Tứ phần luật của phái Đàm-vô-đức (Đàm-vô-đức bộ Tứ phần luật tỳ-kheo ni giới bổn), có chú giải những chỗ khó hiểu.
Gioi luat bac ty-kheo
Series: Giới luật Phật giáo. Price: $2.99 USD. Words: 25,510. Language: English. Published: December 6, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Giới luật của bậc tỳ-kheo, được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn Tứ phần luật của phái Đàm-vô-đức (Đàm-vô-đức bộ Tứ phần luật tỳ-kheo giới bổn), có chú giải những chỗ khó hiểu.
Giới luật và oai nghi bậc sa-di và sa-di ni
Series: Giới luật Phật giáo. Price: $0.99 USD. Words: 26,510. Language: English. Published: December 2, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bản nghi thức và giới luật này được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn trong nỗ lực nhằm cung cấp các bản văn về giới luật đến cho mọi người học Phật, nhằm duy trì những lời dạy quý giá của Đấng Đại Giác Thế Tôn. Mong sao những ai có duyên may gặp được sách này đều thành tâm tin nhận và làm theo, sớm được vượt thoát luân hồi, thành Vô Thượng Giác.
Nghi thức tụng niệm
Price: $0.99 USD. Words: 8,230. Language: English. Published: November 30, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bản nghi thức này biên soạn dựa trên các nghi thức thông dụng, được sử dụng hằng ngày đối với nhiều người Phật tử. Nghi thức thực hành đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm, đầy đủ. Trong bản nghi thức này bao gồm: - Nghi thức Tịnh độ - Nghi thức Cầu an - Nghi thức Sám hối - Nghi thức Cầu siêu - Các bài sám tụng + Lễ Xuất gia + Lễ Khánh đản + Lễ Vu lan + Lễ Thành đạo
Quy nguyên trực chỉ
Price: $3.99 USD. Words: 118,800. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tôi thường suy nghĩ: Chỗ lợi hại trong việc tu hành có bốn điều. Một là thầy dạy không sáng suốt, tà kiến phát triển, làm mất đi sự chân thật. Hai là không thực hành theo giới luật, khiến cho giềng mối rối loạn, phạm vào những điều nghiêm cấm. Ba là không thấu hiểu giáo lý, biện luận sai lệch ý nghĩa, làm cho kẻ khác mê lầm. Bốn là không tu các hạnh nguyện, mê lạc vào đường tà, rơi xuống đường ma.
Các bài tiểu luận về Phật giáo của Trần Trọng Kim
Price: $2.99 USD. Words: 33,240. Language: English. Published: November 26, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đạo Phật là một tôn giáo người mình xưa nay vẫn tin theo rất nhiều, là bởi đạo ấy có cái hình thức dễ khiến người ta tin được. Còn về đạo lý của nhà Phật, thì có nhiều ý nghĩa sâu xa. Hiện những nhà học thức trong thiên hạ cũng đã kê cứu tường tận và đều nhận là một đạo rất cao, rất hay. Vậy một tôn giáo có phần rất cao thâm, rất phổ thông mà lại thấm thía vào tủy não người mình đã bao nhiêu...
Con đường dẫn đến Phật quả.
Price: $1.99 USD. Words: 83,620. Language: Vietnamese. Published: November 26, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bài giảng của Ringu Tulku Rinpoche cho ta thấy giá trị và ý nghĩa của đời người, ý nghĩa của cái chết và sự vô thường, định luật nghiệp quả và những đau khổ cố hữu trong thế giới của những điều kiện, samsara (sinh tử). Nó ca tụng những đức hạnh của sự từ bỏ, sự cần thiết của việc đi theo một Đạo sư đầy đủ phẩm tính và việc đưa những lời dạy của Ngài vào thực hành.
Hát lên lời thương yêu
Series: Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn. Price: $2.99 USD. Words: 28,600. Language: English. Published: November 24, 2016 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc, thậm chí trong một chừng mực nào đó còn có thể nói rằng yêu thương chính là hạnh phúc, như hai mặt của một vấn đề không chia tách. Sự thật này mỗi người chúng ta đều có thể tự mình hiểu được và cảm nhận qua thực tế đời sống, nhưng làm thế nào để phát khởi lòng thương yêu một cách đúng nghĩa và thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho đời sống lại là một vấn đề.

Related Categories