Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Tibetan

Foundations of Tibetan Mysticism
Price: Free! Words: 1,570. Language: English. Published: October 11, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
A complete explanation of the esoteric principles of Mantra that also clarifies the differences between Hindu and Tibetan yoga. Translated into many languages, this is an important text for any student of Buddhism. With bibliography, index, and illustrations.
Praises to the Twenty-One Taras
Price: $0.99 USD. Words: 2,460. Language: English. Published: October 10, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tara Recitation helps bring success in all virtuous endeavors.
Abiding in the Retreat: A Nyung Nä Commentary
You set the price! Words: 104,150. Language: English. Published: August 23, 2017 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book, editor Ven. Ailsa Cameron has skillfully combined teachings on nyung nä practice given by Lama Zopa Rinpoche from 1984 through to 2009. The book contains the benefits of nyung nä retreat and of various practices within the retreat, stories of Chenrezig, Bhikshuni Lakshmi and the lineage lamas, and actual instructions on how to do a nyung nä.
Auld Vertuus School
Price: Free! Words: 18,200. Language: English. Published: April 7, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Establishment of Auld Vertuus School was a result of complex causes and conditions, produced by the spiritual heritage of Ven. Khenpo Kyosang Rinpoche, and also by opinions and actions of his disciples. Our intent was to avoid as thoroughly as possible any subjective position and any too personal a viewpoint while presenting these proceedings to the public.
Turning Homeward
Price: Free! Words: 29,770. Language: English. Published: March 23, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
The quality of our life is the quality of our minds. If we truly want a better life, then we need to change our minds. It’s as simple and as challenging as that. In a brief and accessible manner, Turning Homeward describes the Buddhist path of change—the why behind it, the way of traveling it, and where it leads.
The King of Glorious Sutras called the Exalted Sublime Golden Light
Price: $0.99 USD. Words: 35,090. Language: English. Published: March 15, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The King of Glorious Sutras called the Exalted Sublime Golden Light, also known as The Sutra of Golden Light, is a Mahayana sutra with great power and benefit. Reading the sutra helps bring peace to the world, promotes healing, gives great protection, and most importantly, plants the seed of enlightenment.
Основы буддийской этики и догматики
Price: Free! Words: 17,340. Language: Russian. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Эта небольшая книга представляет собой конспекты лекций по основам буддийской этики и догматики, используемое в рамках Буддийской воскресной школы при Местной буддийской религиозной организации «Буддийская община “Сангъе Чхо Линг”» г. Ярославля. Конспекты одобрены учебно-методическим советом буддийской общины.
Các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng
Price: $2.99 USD. Words: 51,680. Language: English. Published: November 25, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Thông qua việc kể lại cuộc đời của các vị đại sư tái sinh thuộc dòng Karma Kagyu (Cát-mã Ca-nhĩ-cư) được gọi là các vị Karmapa (Cát-mã-ba), tập sách này hy vọng sẽ có thể phác họa được những nét cơ bản nhất về Mật tông và sự tu tập hành trì của tông phái này. Hy vọng là qua đó người đọc sẽ có thể nhận ra được một điều: Mật tông hoàn toàn không phải là một tông phái thần bí và hoàn toàn xa cách
Các vị chân sư Đại thủ ấn
Price: $2.99 USD. Words: 57,280. Language: English. Published: November 25, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tám mươi tư vị đại sư trong tác phẩm này là những vị tổ sư của phái Đại thủ ấn truyền thống, sống trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Những thiền sư này đã hình thành và sáng tạo những phương cách thiền định đặc thù để tự tu tập và giác ngộ. Về sau, các môn đồ của họ cũng đã thành công khi áp dụng những phương cách thiền định này. Các bậc thiền sư Đại thủ ấn khi ngộ được chân tính thì đượ
Vầng sáng từ phương Đông
Price: $2.99 USD. Words: 18,340. Language: English. Published: November 4, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14, Tenzin Gyatso, có thể nói là một trong những tên tuổi lớn trên thế giới mà gần đây luôn được rất nhiều người tôn kính. Sự tôn kính này không hẳn chỉ vì ngài là người đã nhận được giải Nobel Hòa bình do những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm một tiếng nói chung cho nền hòa bình thế giới, mà còn là vì những bài thuyết giảng rộng rãi của ngài luôn đề cập đến...
Người chết đi về đâu?
Price: $2.85 USD. Words: 55,670. Language: English. Published: November 3, 2016 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Sách này được biên soạn chủ yếu dựa vào một cuốn sách bằng tiếng Tây Tạng có nhan đề là Bardo Thődol, trước đây được một vị Lạt-ma Tây Tạng là Kazi Dawa Samdup dịch sang tiếng Anh, nhan đề là The Tibetian Book of the Dead, với lời bình giải của Hòa thượng Chőgyam Trungpa. Sau đó đã có thêm bản tiếng Pháp của bà Marguerite La Fuente, dịch lại từ bản tiếng Anh.
Protecting the Lives of Helpless Beings: The Udamwara Lotus Flower
You set the price! Words: 16,760. Language: English. Published: September 26, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Geshe Thubten Soepa offers a detailed explanation of what Shakyamuni Buddha said about eating meat as presented in the Buddhist sutras of the Hinayana and Mahayana vehicles including tantra. This is a must-read for Buddhists who wish to support their practice of and advocate for vegetarianism.
Sun of Devotion, Stream of Blessings
You set the price! Words: 97,570. Language: English. Published: August 15, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Sun of Devotion, Stream of Blessings is the record of a remarkable series of powerful and clear Dharma teachings given by Kyabje Lama Zopa Rinpoche in 2014 to students at Leeds and London in the United Kingdom. Rinpoche explains how to take care of our minds so that our happiness is in our own hands, gives profound teachings on the Buddhist philosophy of emptiness and other powerful teachings.
The World and Ourselves: Buddhist Psychology
You set the price! Words: 66,410. Language: English. Published: February 18, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
After seven years experience as a doctor working in hospitals in Australia, New Guinea, and England, I became convinced that human suffering and happiness are largely rooted in our behavior, especially in attitudes behind our behavior. Although I still have a long way to go on my own path, many have requested me to share with them what I have learned since then; hence this book. -Venerable Gyatso
Joyful Parents, Successful Children
You set the price! Words: 18,980. Language: English. Published: December 28, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Parenting » Childhood development
This book contains advice from Lama Zopa Rinpoche, not only providing the Dharma context for how our children should be brought up but also containing many helpful suggestions of how we can introduce simple Dharma practices for our children.
Cherishing Others: The Heart of Dharma
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. You set the price! Words: 48,710. Language: English. Published: November 8, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this last volume of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991, Rinpoche emphasizes renouncing the self-cherishing mind and the benefits of cherishing other sentient beings, teaches on the benefits of taking vows and concludes the Kopan course with advice on how we can practice Dharma in the west.
A Leaf in the Wind: A Life's Journey
You set the price! Words: 101,920. Language: English. Published: October 20, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This personal account of one man's search for happiness is often humorous and sometimes shocking. Adrian Feldman doesn't shirk revealing the mistakes and failings which help to highlight his personal message of hope. His spiritual path is a quest to "slay the ego," and his life story is a parable for modern times.
Secret Words
Price: Free! Words: 6,810. Language: English. Published: September 23, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The book contains "Forty-Nine Aspirations", given by Khenpo Kyosang Rinpoche as an oral teaching in Summer 2011 and recorded by His disciples, as well as His Last Interview, given by Him two days before His death. Some parts of this book have never been published before. We ask you to regard the fee you pay for this book as your donation to Je tsongkapay Ling Buddhist College.
Oracle of Vajrapani
Price: $2.99 USD. Words: 18,360. Language: English. Published: September 13, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » New Age » Aliens and UFOs
Oracle Of Vajrapani ©2015 Table Of Contents: Acknowledgements In To The Spirit World Vajrapani Encounter Analysis Of Vajrapani Encounter History Of Vajrapani Oracle Phenomena In Tibetan Buddhism Possible Explanations To Vajrapani Encounter Non-Humans Involved In Oracle And Channeling Phenomena Vajrapani As Alien Encounter After Vajrapani Encounter Oracle Practice Crowdfunding For Tibet Temple
About the Last Will and Testament of Khenpo Kyosang Rinpoche
Price: Free! Words: 1,360. Language: English. Published: July 9, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This short book, rather a declaration, deals with three important problems, which arose after the death of Khenpo Kyosang Rinpoche, a famous Tibetan lama. The problems are: (1) validity of the so called "general meeting of disciples" (2) altering the name of the College founded by Rinpoche and (3) authorization of new Buddhisct instructors within the community of Rinpoche's followers.

Related Categories