Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Tibetan

Creating the Causes of Happiness
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 51,920. Language: English. Published: February 12, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the second volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. The series will consist of four volumes of lightly edited transcripts that we hope will convey the feeling of being in Nepal for the one-month Kopan course. This second volume covers topics such as the nature of the mind, karma, death, reincarnation and emptiness.
Seeds of Enlightenment: The Buddha Within
By
Price: $2.99 USD. Words: 10,800. Language: English. Published: January 27, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Seeds of Enlightenment: The Buddha Within is pleasurable and rewarding, and lovingly leads you to the fulfilment of your human destiny.
Practicing the Unmistaken Path
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 59,890. Language: English. Published: October 27, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the first volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. This first volume covers topics such as compassion and universal responsibility, the benefits of developing bodhicitta, the disadvantages of self-cherishing, and emptiness.
Daily Reflections: Advice from Khen Rinpoche Geshe Thubten Chonyi
By
Price: $0.99 USD. Words: 32,020. Language: English. Published: August 22, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
These teachings by Khen Rinpoche Geshe Chonyi offer valuable advice related to our Dharma studies and practice: how to check whether our practices are Dharma, the need for study and constant reflection of the Buddha’s teachings and how to overcome our afflictions and problems so that we can truly benefit others.
The Peaceful Stillness of the Silent Mind: Buddhism, Mind and Meditation
By
Price: $0.99 USD. Words: 28,110. Language: English. Published: July 20, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
"Meditation is the right medicine for the uncontrolled, undisciplined mind. Meditation is the way to perfect satisfaction. The uncontrolled mind is by nature sick; dissatisfaction is a form of mental illness. What's the right antidote to that? It's knowledge-wisdom; understanding the nature of psychological phenomena; knowing how the internal world functions." - Lama Yeshe
How to Generate Bodhicitta
By
Price: $0.99 USD. Words: 19,140. Language: English. Published: June 26, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
On his two visits to Singapore in 1997, Venerable Lama Ribur Rinpoche taught extensively on how to generate that precious bodhimind. Using scriptural understanding and his personal experience, Rinpoche also gave insightful teachings on lo-jong (thought transformation), the practice of which enables one to transform the inevitable problems of life into the causes for enlightenment.
The Bright Mind Between Death And Birth
By
Price: $4.99 USD. Words: 51,790. Language: English. Published: May 30, 2014 by Austin Macauley. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In Gangri Karma Rinpoche's latest work "The Bright Mind Between Death and Birth" he explores the teachings of Buddha Shakyamuni by answering a series of 108 questions. Through these questions and answers he seeks to enlighten all who are looking to fulfil mental and psychology happiness.
You Are Buddha: A Guide to Becoming What You Are
By
Price: $9.99 USD. Words: 69,040. Language: English. Published: May 25, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
We are all looking for greater meaning and wisdom in our lives. The problem is that we search for these things outside ourselves. The most profound teachings of the Buddha say that the wisdom we search for doesn’t come from outside. It is already within us — it is our very nature. “You Are Buddha” is a practical guide to discovering this innate wisdom and living a happier, more meaningful life.
Dharma If You Dare: Living Life with Abandon
By
Price: $5.99 USD. Words: 29,890. Language: English. Published: March 26, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Self-realization
Dharma If You Dare is based on talks by the Canadian lama, Doug Duncan Sensei. The style is clear and entertaining, with content steeped in Tibetan Karma Kagyu wisdom. Using many humorous anecdotes, Doug Sensei gives readers a taste of the crazy wisdom at the heart of a fearless spiritual teaching. He challenges us to reconnect with our real purpose for being on this planet – enlightenment.
A Commentary on Praises to the Twenty-one Taras
By
Price: $0.99 USD. Words: 23,490. Language: English. Published: March 23, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This precious commentary by Kopan Monastery's Khensur Rinpoche Lama Lhundrup Rigsel on the Praises to the Twenty-one Taras offers us a deeper understanding of the inconceivable qualities of Tara’s holy body, speech and mind and how her different aspects can help us overcome difficulties in our daily lives and Dharma practice.
Dominion
By
Price: $0.99 USD. Words: 290. Language: English. Published: March 1, 2014. Category: Fiction » Inspirational
About the poem Dominion - Made in GOD's image man was given Dominion over all creation. His voice would be second to GOD's, if he only obeyed. But in our weakness we fell from divine grace falling face first into the dust to look toward the heavens in worship as all creation does. We no longer walk with our Creator, we humbly chase after Him while attempting to retain lost supremacy.
Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập - Three Principal Aspects Of The Path
By
Price: $1.95 USD. Words: 46,710. Language: English. Published: December 7, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này là bản Việt dịch từ một bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra - đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma - trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 5 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh-Việt. Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập là bài giảng giải chi tiết về ý nghĩa một bài kệ rất nổi tiếng...
Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ - The Abridge Stages Of The Path To Enlightenment
By
Price: $1.95 USD. Words: 53,260. Language: Vietnamese. Published: December 7, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật...
Phát tâm Bồ-đề - Generating the Mind of Enlightenment
By
Price: $1.95 USD. Words: 21,450. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013 by Nguyễn Minh Tiến. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này gồm 2 bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra – đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma – trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 4 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh-Việt. Phát tâm Bồ-đề được chúng tôi hoàn tất trước tiên và được chọn làm tựa đề cho tập sách này vì tính phổ quát của nó...
Nguyên lý duyên khởi - Dependent Arising
By
Price: $1.95 USD. Words: 50,370. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Những phương cách mà chúng ta dùng để đạt được hạnh phúc và vượt qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau, và khổ đau cũng thế. Ở đây chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm giảm nhẹ [khổ đau] hay đạt được lợi lạc nhất thời, mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này...
Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng - A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism
By
Price: $1.95 USD. Words: 51,590. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng...
A Search for Meaning. Connecting with Buddhist Teachers.
By
Price: $9.99 USD. Words: 91,380. Language: English. Published: November 15, 2013. Category: Fiction » Inspirational
A Search for Meaning is a book about people just like us discovering the true meaning of Life through meeting a Buddhist teacher. Love, sexuality, relationships, spirituality, money, fame and power are topics that often interest us.These are modern, contemporary stories of love and relationships, happiness and devotion grounded in an ancient tradition. Heartwarming and sometimes heartbreaking.
The Perfect Human Rebirth: Freedom and Richness on the Path to Enlightenment
By
Series: FPMT Lineage, Book 3. Price: $4.99 USD. Words: 90,990. Language: English. Published: November 13, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This FPMT Lineage Series book is drawn from Lama Zopa Rinpoche’s graduated path to enlightenment teachings given over a four decade period, starting from the early 1970s, and deals with how rare and precious it is to receive not just a human rebirth but a perfect human rebirth, with eight freedoms and ten richnesses, the best possible conditions for practicing Dharma.
Observance of Meditation
By
Price: $7.00 USD. Words: 32,890. Language: English. Published: October 30, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
People have asked on many occasions what is meditation and how do I practice. Observance of Meditation expands on the topic of meditation in terms of a religious practice whose purpose is anchored in the reality of our lives. Although this is not the first Lam Rim style discussion on practice, it is aimed at the individual who might need a more expansive explanation.
A Garland of Advice: Special Instructions on How to Bless a Mala and General Advice for Recitation Practice
By
Price: $2.99 USD. Words: 7,970. Language: English. Published: August 27, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book Zurmang Gharwang Rinpoche offers advices on how to use a Buddhist mala and engage in mantra recitation practice. In addition, Rinpoche explains the significance of the mala in Tibetan Buddhism and the commitments relating to the mala. This volume also includes special instructions on how to bless a mala and make your mantra practice more powerful.