Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Tibetan

O Hábito da Felicidade
By
Price: $8.00 USD. Words: 76,420. Language: Portuguese. Published: April 7, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Numa sociedade obcecada com a felicidade e, paradoxalmente, extremamente infeliz, a ideia de que a felicidade é uma escolha pode levá-lo a crer que basta carregar num botão para começar a ver “o copo meio cheio”. A realidade é um pouco diferente. Trata-se de mudar padrões de comportamento que, por vezes, nos acompanham há anos. É o que este livro o ensina a fazer.
Vie, mort et renaissance
By
Price: $3.99 USD. Words: 61,390. Language: French. Published: April 6, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Des concepts aussi fondamentaux pour le bouddhisme comme karma et renaissance, présentés par quelqu’un qui pratique et enseigne le bouddhisme depuis de nombreuses années. Un livre réussi qui rend, dans un langage actuel, toute la précision des textes classiques.
Creating the Causes of Happiness
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 51,920. Language: English. Published: February 12, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the second volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. The series will consist of four volumes of lightly edited transcripts that we hope will convey the feeling of being in Nepal for the one-month Kopan course. This second volume covers topics such as the nature of the mind, karma, death, reincarnation and emptiness.
Practicing the Unmistaken Path
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 59,890. Language: English. Published: October 27, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the first volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. This first volume covers topics such as compassion and universal responsibility, the benefits of developing bodhicitta, the disadvantages of self-cherishing, and emptiness.
The Bright Mind Between Death And Birth
By
Price: $4.99 USD. Words: 51,790. Language: English. Published: May 30, 2014 by Austin Macauley. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In Gangri Karma Rinpoche's latest work "The Bright Mind Between Death and Birth" he explores the teachings of Buddha Shakyamuni by answering a series of 108 questions. Through these questions and answers he seeks to enlighten all who are looking to fulfil mental and psychology happiness.
You Are Buddha: A Guide to Becoming What You Are
By
Price: $9.99 USD. Words: 69,040. Language: English. Published: May 25, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
We are all looking for greater meaning and wisdom in our lives. The problem is that we search for these things outside ourselves. The most profound teachings of the Buddha say that the wisdom we search for doesn’t come from outside. It is already within us — it is our very nature. “You Are Buddha” is a practical guide to discovering this innate wisdom and living a happier, more meaningful life.
Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ - The Abridge Stages Of The Path To Enlightenment
By
Price: $1.95 USD. Words: 53,260. Language: Vietnamese. Published: December 7, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật...
Nguyên lý duyên khởi - Dependent Arising
By
Price: $1.95 USD. Words: 50,370. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Những phương cách mà chúng ta dùng để đạt được hạnh phúc và vượt qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau, và khổ đau cũng thế. Ở đây chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm giảm nhẹ [khổ đau] hay đạt được lợi lạc nhất thời, mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này...
Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng - A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism
By
Price: $1.95 USD. Words: 51,590. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng...
A Search for Meaning. Connecting with Buddhist Teachers.
By
Price: $9.99 USD. Words: 91,380. Language: English. Published: November 15, 2013. Category: Fiction » Inspirational
A Search for Meaning is a book about people just like us discovering the true meaning of Life through meeting a Buddhist teacher. Love, sexuality, relationships, spirituality, money, fame and power are topics that often interest us.These are modern, contemporary stories of love and relationships, happiness and devotion grounded in an ancient tradition. Heartwarming and sometimes heartbreaking.
The Perfect Human Rebirth: Freedom and Richness on the Path to Enlightenment
By
Series: FPMT Lineage, Book 3. Price: $4.99 USD. Words: 90,990. Language: English. Published: November 13, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This FPMT Lineage Series book is drawn from Lama Zopa Rinpoche’s graduated path to enlightenment teachings given over a four decade period, starting from the early 1970s, and deals with how rare and precious it is to receive not just a human rebirth but a perfect human rebirth, with eight freedoms and ten richnesses, the best possible conditions for practicing Dharma.
Illuminating the Path to Enlightenment
By
Price: $0.99 USD. Words: 63,980. Language: English. Published: August 20, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
His Holiness the Dalai Lama gives a commentary on Lamp of the Path, Atisha's revolutionary work and Lines of Experience, a short text written by the Tibetan scholar Lama Tsong Khapa. This book offers readers one of the clearest and most authoritative expositions of the Tibetan Buddhist path ever published, and it is recommended for those at the beginning of the path, the middle and the end.
The Tender Heart of Sadness: 28 Aspects of Warriorship Drawn from the Buddhist and Shambhala Traditions
By
Price: $5.50 USD. Words: 53,100. Language: English. Published: July 9, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Written by a senior student of Chogyam Trungpa, Rinpoche, and his Shambhala Lineage heir Sakyong Mipham, Rinpoche, this book is good companion to anyone pursuing the path of Shambhala Warriorship. Roger Guest offers reflections on a wide range of topics from basic meditation to the power of elegant speech and uplifted decorum, sprinkled with stories and accounts of encounters with teachers.
Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ
By
Price: $1.95 USD. Words: 87,140. Language: Vietnamese. Published: December 16, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này đặc biệt được viết ra bởi một vị Ni sư người Mỹ tu tập theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Bà sinh ra và lớn lên ở vùng Los Angeles, tốt nghiệp Đại học California chuyên ngành Sử học vào năm 1971 và đã từng đi khắp nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Bắc Phi, châu Á...
How To Practice Dharma: Teachings on the Eight Worldly Dharmas
By
Series: FPMT Lineage, Book 2. Price: $4.99 USD. Words: 92,200. Language: English. Published: July 15, 2012 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This book is drawn from Lama Zopa Rinpoche’s graduated path to enlightenment teachings given over a four-decade period, starting from the early 1970s, and deals with the eight worldly dharmas, essentially how craving desire and attachment cause us to create problems and suffering and how to abandon these negative minds in order to find perfect peace and happiness.
Falling in Love with a Buddha
By
Price: $13.95 USD. Words: 63,820. Language: English. Published: March 28, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Frank Berliner met the authentic spiritual master Chogyam Trungpa Rinpoche just as the Western cultural door opened to receive the ancient wisdom of Tibetan Buddhism. In Falling in Love with a Buddha, Frank recalls the world of Rinpoche’s life and teachings. In vivid and often humorous first-person accounts of the founding and evolution of Shambhala, he evokes the presence of this unique teacher.
Bodhisattva Attitude: How to Dedicate Your Life to Others
By
Series: Heart Advice. Price: $0.99 USD. Words: 68,110. Language: English. Published: March 12, 2012 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Bodhisattva Attitude is taken from the sutra teachings of the Buddha and is based on verses by the great bodhisattva Shantideva in his Guide to the Bodhisattva Way of Life. The verses are meant to be recited each morning. This book is drawn from Lama Zopa Rinpoche’s essential teachings given from 2008 onward. It is the first volume in LYWA’s Heart Advice Series.
Teachings From the Medicine Buddha Retreat
By
Price: $9.99 USD. Words: 174,770. Language: English. Published: April 24, 2011 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This book contains nearly complete record of the teachings given by Lama Zopa Rinpoche during a Medicine Buddha retreat in the fall of 2001. The sections are short, on topics such as making offerings to the buddhas and the nature of mind. The retreat was held less than two months after the 9/11 attacks, and Lama Zopa's teachings are full of references to terrorism, war, Iraq, and Afghanistan.
The Heart of the Path: Seeing the Guru as Buddha
By
Series: FPMT Lineage, Book 1. Price: $9.99 USD. Words: 179,650. Language: English. Published: December 28, 2010 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This book is an extensive teaching on guru yoga by Lama Zopa Rinpoche, a contemporary exemplar of the practice. Rinpoche explains the importance of guru devotion, the proper way to develop a student-teacher bond and offers commentary on each traditional guru devotion sub-topic found in Tsongkhapa’s lam-rim. The text also provides a textual outline to help guide your reading through the topics.