Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Tibetan

Heart Advice for Death and Dying
Price: $9.99 USD. Words: 47,920. Language: English. Published: October 10, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Lama Zopa Rinpoche has given profound and accessible teachings on death and dying for many years.Heart Advice for Death and Dying contains Rinpoche’s essential advice for the time of death and for finding the deepest fulfillment in life.
Creating the Sacred eBook
Price: $3.99 USD. Words: 36,920. Language: English. Published: September 20, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Creating the Sacred, dives into the world of the artists and organizers creating the beautiful and inspiring sacred art of FPMT. This collection of interviews and stories includes a history of Buddhist art, discussions of the benefits of holy objects, and an inside look at what goes into making Tibetan Buddhist thangkas, prayer wheels, and statues.
Abiding in the Retreat: A Nyung Nä Commentary
You set the price! Words: 104,150. Language: English. Published: August 23, 2017 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book, editor Ven. Ailsa Cameron has skillfully combined teachings on nyung nä practice given by Lama Zopa Rinpoche from 1984 through to 2009. The book contains the benefits of nyung nä retreat and of various practices within the retreat, stories of Chenrezig, Bhikshuni Lakshmi and the lineage lamas, and actual instructions on how to do a nyung nä.
Breaking Open the Heart
Price: $8.00 USD. Words: 47,060. Language: English. Published: August 9, 2017 by Albion-Andalus Books. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Breaking Open the Heart contains four works of poetry written by Gregory David Done from 2009-2017. In these collections, Gregory attempts to describe spiritual and personal growth in the only form of language adequate to do so—poetry.
Buddhism for Pet Lovers: Supporting our closest companions through life and death
Price: $8.90 USD. Words: 63,590. Language: English. Published: July 14, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
David Michie draws on ancient Buddhist wisdom, supported by contemporary science, to provide fascinating insights into animal consciousness. He proposes that the pets with whom we share our lives are not there by accident.
From Warm Heart to Warm Heart: The Transmission of Dharma in the Modern World
Price: $3.99 USD. Words: 48,190. Language: English. Published: April 6, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
From Warm Heart to Warm Heart: The Transmission of Dharma in the Modern World is an ebook collection of seventeen interviews with some of Tibetan Buddhism’s most popular teachers, practitioners, and scholars.
Turning Homeward
Price: Free! Words: 29,770. Language: English. Published: March 23, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
The quality of our life is the quality of our minds. If we truly want a better life, then we need to change our minds. It’s as simple and as challenging as that. In a brief and accessible manner, Turning Homeward describes the Buddhist path of change—the why behind it, the way of traveling it, and where it leads.
The King of Glorious Sutras called the Exalted Sublime Golden Light
Price: $0.99 USD. Words: 35,090. Language: English. Published: March 15, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The King of Glorious Sutras called the Exalted Sublime Golden Light, also known as The Sutra of Golden Light, is a Mahayana sutra with great power and benefit. Reading the sutra helps bring peace to the world, promotes healing, gives great protection, and most importantly, plants the seed of enlightenment.
Các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng
Price: $2.99 USD. Words: 51,680. Language: English. Published: November 25, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Thông qua việc kể lại cuộc đời của các vị đại sư tái sinh thuộc dòng Karma Kagyu (Cát-mã Ca-nhĩ-cư) được gọi là các vị Karmapa (Cát-mã-ba), tập sách này hy vọng sẽ có thể phác họa được những nét cơ bản nhất về Mật tông và sự tu tập hành trì của tông phái này. Hy vọng là qua đó người đọc sẽ có thể nhận ra được một điều: Mật tông hoàn toàn không phải là một tông phái thần bí và hoàn toàn xa cách
Các vị chân sư Đại thủ ấn
Price: $2.99 USD. Words: 57,280. Language: English. Published: November 25, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tám mươi tư vị đại sư trong tác phẩm này là những vị tổ sư của phái Đại thủ ấn truyền thống, sống trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Những thiền sư này đã hình thành và sáng tạo những phương cách thiền định đặc thù để tự tu tập và giác ngộ. Về sau, các môn đồ của họ cũng đã thành công khi áp dụng những phương cách thiền định này. Các bậc thiền sư Đại thủ ấn khi ngộ được chân tính thì đượ
Phù trợ người lâm chung
Price: $3.85 USD. Words: 62,310. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Phật giáo luôn xem vấn đề sống chết là điều quan trọng nhất cần phải được nhận hiểu một cách thấu đáo. Đây là điểm tương đồng giữa tất cả các tông phái khác nhau trong Phật giáo. Một khi chưa thấu triệt vấn đề sinh tử, hay nói một cách khác là chưa biết chắc được mình sẽ đi đâu về đâu sau khi chấm dứt cuộc sống này, thì hành giả dù có miên mật công phu đến đâu cũng chưa thể xem là đã nắm chắc...
Người chết đi về đâu?
Price: $2.85 USD. Words: 55,670. Language: English. Published: November 3, 2016 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Sách này được biên soạn chủ yếu dựa vào một cuốn sách bằng tiếng Tây Tạng có nhan đề là Bardo Thődol, trước đây được một vị Lạt-ma Tây Tạng là Kazi Dawa Samdup dịch sang tiếng Anh, nhan đề là The Tibetian Book of the Dead, với lời bình giải của Hòa thượng Chőgyam Trungpa. Sau đó đã có thêm bản tiếng Pháp của bà Marguerite La Fuente, dịch lại từ bản tiếng Anh.
Năng lực chữa lành của tâm
Price: $3.85 USD. Words: 82,710. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Một trong những thành tựu ngày càng sâu sắc hơn của khoa học hiện đại là sự khám phá rằng thân và tâm không tách biệt và độc lập, mà đúng hơn là cùng một thực thể được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Descartes đã sai lầm trong việc tách rời thân và tâm, và y học phương Tây đi theo quan điểm của ông đã sai lầm tương tự trong việc xem nhẹ ý nghĩa những trạng thái tinh thần của bệnh nhân...
Chasing Elephants: Healing Psychologically with Buddhist Wisdom
Price: $5.99 USD. Words: 59,650. Language: English. Published: October 9, 2016 by Book Case Engine. Categories: Nonfiction » Psychology » Psychotherapy / general, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
As both a practicing psychotherapist and, Buddhist priest-teacher, Dr. Diane Shainberg uniquely integrates Buddhist spiritual wisdom with the practice of western psychological healing. She demonstrates how rather than searching for health through external solutions, one can look to his or her own internal potentials for healing and transformation. The author gives us specific practices for psych
Sun of Devotion, Stream of Blessings
You set the price! Words: 97,570. Language: English. Published: August 15, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Sun of Devotion, Stream of Blessings is the record of a remarkable series of powerful and clear Dharma teachings given by Kyabje Lama Zopa Rinpoche in 2014 to students at Leeds and London in the United Kingdom. Rinpoche explains how to take care of our minds so that our happiness is in our own hands, gives profound teachings on the Buddhist philosophy of emptiness and other powerful teachings.
What's What
Price: $9.99 USD. Words: 28,210. Language: English. Published: June 23, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
Hearsay and stories to define common ideas and Buddhist perspectives. To be of help to anyone on the path of search for the truth.
The World and Ourselves: Buddhist Psychology
You set the price! Words: 66,410. Language: English. Published: February 18, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
After seven years experience as a doctor working in hospitals in Australia, New Guinea, and England, I became convinced that human suffering and happiness are largely rooted in our behavior, especially in attitudes behind our behavior. Although I still have a long way to go on my own path, many have requested me to share with them what I have learned since then; hence this book. -Venerable Gyatso
Cherishing Others: The Heart of Dharma
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. You set the price! Words: 48,710. Language: English. Published: November 8, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this last volume of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991, Rinpoche emphasizes renouncing the self-cherishing mind and the benefits of cherishing other sentient beings, teaches on the benefits of taking vows and concludes the Kopan course with advice on how we can practice Dharma in the west.
A Leaf in the Wind: A Life's Journey
You set the price! Words: 101,920. Language: English. Published: October 20, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This personal account of one man's search for happiness is often humorous and sometimes shocking. Adrian Feldman doesn't shirk revealing the mistakes and failings which help to highlight his personal message of hope. His spiritual path is a quest to "slay the ego," and his life story is a parable for modern times.
Cutting the Root of Samsara
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. You set the price! Words: 55,640. Language: English. Published: June 26, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The third volume of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991 includes a clear discussion on sexual misconduct, an explanation of how karmic appearance and emptiness are intertwined and a multifaceted commentary on the eight Mahayana precepts motivation.

Related Categories