Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Tibetan

Các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng
Price: $2.99 USD. Words: 51,680. Language: English. Published: November 25, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Thông qua việc kể lại cuộc đời của các vị đại sư tái sinh thuộc dòng Karma Kagyu (Cát-mã Ca-nhĩ-cư) được gọi là các vị Karmapa (Cát-mã-ba), tập sách này hy vọng sẽ có thể phác họa được những nét cơ bản nhất về Mật tông và sự tu tập hành trì của tông phái này. Hy vọng là qua đó người đọc sẽ có thể nhận ra được một điều: Mật tông hoàn toàn không phải là một tông phái thần bí và hoàn toàn xa cách
Các vị chân sư Đại thủ ấn
Price: $2.99 USD. Words: 57,280. Language: English. Published: November 25, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tám mươi tư vị đại sư trong tác phẩm này là những vị tổ sư của phái Đại thủ ấn truyền thống, sống trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Những thiền sư này đã hình thành và sáng tạo những phương cách thiền định đặc thù để tự tu tập và giác ngộ. Về sau, các môn đồ của họ cũng đã thành công khi áp dụng những phương cách thiền định này. Các bậc thiền sư Đại thủ ấn khi ngộ được chân tính thì đượ
Phù trợ người lâm chung
Price: $3.85 USD. Words: 62,310. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Phật giáo luôn xem vấn đề sống chết là điều quan trọng nhất cần phải được nhận hiểu một cách thấu đáo. Đây là điểm tương đồng giữa tất cả các tông phái khác nhau trong Phật giáo. Một khi chưa thấu triệt vấn đề sinh tử, hay nói một cách khác là chưa biết chắc được mình sẽ đi đâu về đâu sau khi chấm dứt cuộc sống này, thì hành giả dù có miên mật công phu đến đâu cũng chưa thể xem là đã nắm chắc...
Người chết đi về đâu?
Price: $2.85 USD. Words: 55,670. Language: English. Published: November 3, 2016 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Sách này được biên soạn chủ yếu dựa vào một cuốn sách bằng tiếng Tây Tạng có nhan đề là Bardo Thődol, trước đây được một vị Lạt-ma Tây Tạng là Kazi Dawa Samdup dịch sang tiếng Anh, nhan đề là The Tibetian Book of the Dead, với lời bình giải của Hòa thượng Chőgyam Trungpa. Sau đó đã có thêm bản tiếng Pháp của bà Marguerite La Fuente, dịch lại từ bản tiếng Anh.
Năng lực chữa lành của tâm
Price: $3.85 USD. Words: 82,710. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Một trong những thành tựu ngày càng sâu sắc hơn của khoa học hiện đại là sự khám phá rằng thân và tâm không tách biệt và độc lập, mà đúng hơn là cùng một thực thể được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Descartes đã sai lầm trong việc tách rời thân và tâm, và y học phương Tây đi theo quan điểm của ông đã sai lầm tương tự trong việc xem nhẹ ý nghĩa những trạng thái tinh thần của bệnh nhân...
Chasing Elephants: Healing Psychologically with Buddhist Wisdom
Price: $4.99 USD. Words: 59,610. Language: English. Published: October 9, 2016 by Book Case Engine. Categories: Nonfiction » Psychology » Psychotherapy / general, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
As both a practicing psychotherapist and, Buddhist priest-teacher, Dr. Diane Shainberg uniquely integrates Buddhist spiritual wisdom with the practice of western psychological healing. She demonstrates how rather than searching for health through external solutions, one can look to his or her own internal potentials for healing and transformation. The author gives us specific practices for psych
Sun of Devotion, Stream of Blessings
Price: $0.99 USD. Words: 98,020. Language: English. Published: August 15, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Sun of Devotion, Stream of Blessings is the record of a remarkable series of powerful and clear Dharma teachings given by Kyabje Lama Zopa Rinpoche in 2014 to students at Leeds and London in the United Kingdom. Rinpoche explains how to take care of our minds so that our happiness is in our own hands, gives profound teachings on the Buddhist philosophy of emptiness and other powerful teachings.
What's What
Price: $9.99 USD. Words: 28,210. Language: English. Published: June 23, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
Hearsay and stories to define common ideas and Buddhist perspectives. To be of help to anyone on the path of search for the truth.
The World and Ourselves: Buddhist Psychology
Price: $0.99 USD. Words: 66,410. Language: English. Published: February 18, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
After seven years experience as a doctor working in hospitals in Australia, New Guinea, and England, I became convinced that human suffering and happiness are largely rooted in our behavior, especially in attitudes behind our behavior. Although I still have a long way to go on my own path, many have requested me to share with them what I have learned since then; hence this book. -Venerable Gyatso
Cherishing Others: The Heart of Dharma
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 48,710. Language: English. Published: November 8, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this last volume of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991, Rinpoche emphasizes renouncing the self-cherishing mind and the benefits of cherishing other sentient beings, teaches on the benefits of taking vows and concludes the Kopan course with advice on how we can practice Dharma in the west.
A Leaf in the Wind: A Life's Journey
Price: $0.99 USD. Words: 101,920. Language: English. Published: October 20, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This personal account of one man's search for happiness is often humorous and sometimes shocking. Adrian Feldman doesn't shirk revealing the mistakes and failings which help to highlight his personal message of hope. His spiritual path is a quest to "slay the ego," and his life story is a parable for modern times.
Cutting the Root of Samsara
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 55,640. Language: English. Published: June 26, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The third volume of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991 includes a clear discussion on sexual misconduct, an explanation of how karmic appearance and emptiness are intertwined and a multifaceted commentary on the eight Mahayana precepts motivation.
The Perfect Mirror: Reflections on Truth and Illusion
Price: $0.99 USD. Words: 57,350. Language: English. Published: June 16, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In these short, profound articles, Venerable Adrian Feldmann explains the principal teachings of the Buddha and reflects on the search for a truthful way of life, the pursuit of happiness, birth, death, love, friendship, sex, marriage, and raising children. This ebook is published by the Lama Yeshe Wisdom Archive, a non-profit organization established to make Buddhist teachings widely available.
Зеркало поэтапного пути
Price: Free! Words: 33,450. Language: Russian. Published: May 13, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Книга представляет собой краткое руководство по поэтапному ведению учеников в традиции северного буддизма, отражающее основные положения поэтапного ведения, изложенные в «Большом руководстве по этапам пути к Пробуждению» (тиб. «Ламримченмо») Дже Цонкапы (Цзонхавы), и автокомментарий автора на него.
Vie, mort et renaissance
Price: $3.99 USD. Words: 61,390. Language: French. Published: April 6, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Des concepts aussi fondamentaux pour le bouddhisme comme karma et renaissance, présentés par quelqu’un qui pratique et enseigne le bouddhisme depuis de nombreuses années. Un livre réussi qui rend, dans un langage actuel, toute la précision des textes classiques.
Creating the Causes of Happiness
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 51,920. Language: English. Published: February 12, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The second volume of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991 explores topics such as the nature of the mind, karma, death, reincarnation and emptiness.
Practicing the Unmistaken Path
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: Free! Words: 59,890. Language: English. Published: October 27, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this first volume of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991, Rinpoche covers topics such as compassion and universal responsibility, the benefits of developing bodhicitta, the disadvantages of self-cherishing, and emptiness.
Daily Reflections: Advice from Khen Rinpoche Geshe Thubten Chonyi
Price: $0.99 USD. Words: 32,020. Language: English. Published: August 22, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
These teachings by Khen Rinpoche Geshe Chonyi offer valuable advice related to our Dharma studies and practice: how to check whether our practices are Dharma, the need for study and constant reflection of the Buddha’s teachings and how to overcome our afflictions and problems so that we can truly benefit others.
The Peaceful Stillness of the Silent Mind: Buddhism, Mind and Meditation
Price: $0.99 USD. Words: 28,110. Language: English. Published: July 20, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
"Meditation is the right medicine for the uncontrolled, undisciplined mind. Meditation is the way to perfect satisfaction. The uncontrolled mind is by nature sick; dissatisfaction is a form of mental illness. What's the right antidote to that? It's knowledge-wisdom; understanding the nature of psychological phenomena; knowing how the internal world functions." - Lama Yeshe
You Are Buddha: A Guide to Becoming What You Are
Price: $9.99 USD. Words: 69,040. Language: English. Published: May 25, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Meditations
We are all looking for greater meaning and wisdom in our lives. The problem is that we search for these things outside ourselves. The most profound teachings of the Buddha say that the wisdom we search for doesn’t come from outside. It is already within us — it is our very nature. “You Are Buddha” is a practical guide to discovering this innate wisdom and living a happier, more meaningful life.

Related Categories