Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Zen

Die Buddhas der Zukunft
By
You set the price! Words: 83,290. Language: German. Published: February 22, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Ein authentischer Buddhismus für den Westen – Wege zu unserer Befreiung Der Autor begann seine intensive buddhistische Praxis 1968 und praktizierte mit bekannten Lehrern wie Geshe Rabten, Goenka, Jack Kornfield, Josef Goldstein und Thich Nhat Hanh, von dem er 1994 als Dharma-Lehrer autorisiert wurde. Seit 1983 gibt er Meditationskurse und seit 1986 leitet er das Meditationszentrum Haus Tao.
Sống thiền
By
Price: $0.99 USD. Words: 34,890. Language: Vietnamese. Published: December 18, 2012 by Nguyễn Minh Tiến. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách nhỏ nhưng đề cập đến một vấn đề không nhỏ. Qua hơn trăm trang sách, tác giả đã điểm qua một cách có hệ thống hầu hết những điều cơ bản nhất đối với những ai mới bước đầu tìm đến với thiền học. Đặc biệt, những kiến thức được trình bày ở đây không mang tính kinh viện mà là những chia sẻ rất thực tiễn được rút ra từ ngay chính sự thực hành trong đời sống.
Introduction to the Guan Yin Citta Dharma Door
By
Price: Free! Words: 26,950. Language: English. Published: June 6, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Master Lu is regarded as the primus inter pares. Through his powerful ability for Totem Enquiry, Master Lu is able to examine one’s Totem in heaven according to the birth year, Chinese zodiac sign, and gender provided by the inquirer. By referencing the Totem, all information about one’s past, present and future lives can be collected.