Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Zen

Touching the Earth: the Power of Our Inner Light to Transform the World
Price: $7.99 USD. Words: 40,470. Language: English. Published: August 3, 2015 by Hanmaum Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
In this new collection of Dharma talks, Seon Master Daehaeng shows us everything as a part of ourselves – nothing is separate. “You are connected with everything in the universe. All the energy, creativity, and insight of the universe is flowing together with you. Right now. Free for anyone to use. When we begin to live in accord with this connection, energy and wisdom can flow through us.”
我内心深处的至宝
Price: Free! Words: 680. Language: Chinese (simplified). Published: May 18, 2015 by Hanmaum Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
这本书是以大行大师对人们在生活中或心修过程中产生的疑问作答为内容,并采用一问一答形式编辑的。为什么人生这么空虚?如何修行可以做得更好? 人生为何这么不公平?前生是真的存在吗?对这些疑问,大行大师给了我们现实性的解说。大师一直教诲我们把生活中的一切都当做修行,并教诲我们懂得一切与我不二的道理。同时,大师又教诲我们把一切托付于内在的“真我”,在生活中自我体验活用万物归一的深奥原理。 韩国现代佛教的大师傅大行大禅师(1927-2012),虽然肉身为比丘尼,但作为禅师不论是比丘尼还是比丘都指导修行,同时不分僧俗对在家的信徒也授予不懈的教诲。
Chuyển họa thành phúc
Price: $1.95 USD. Words: 19,520. Language: Vietnamese. Published: February 16, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này là một trong những bản văn khuyến thiện được lưu hành rộng nhất tại Trung Hoa. Nội dung tuy không có gì quá cao xa sâu sắc, nhưng quả thật là những điều nhận thức vô cùng thiết thực và lợi lạc trong cuộc sống, có thể giúp người ta thay đổi cả cuộc đời, hay nói theo cách của người xưa là “chuyển đổi số mạng”. Tiên sinh Viên Liễu Phàm không viết sách này như một nghiên cứu triết lý...
Mindfulness - Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment
Price: $3.99 USD. Words: 14,300. Language: German. Published: February 16, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Psychology » Mental health
Mindfulness versucht die Aufmerksamkeit auf das Jetzt zu lenken. Der Leser wird mittels verschiedener Übungen herausgefordert, sich mit mindfulness (achtsamkeit) zu beschäftigen. Es ist die Kunst, mindfulness zur Lebenseinstellung zu machen. Ein Leben, in dem Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment eine zweite Naatur ist, ist ein Leben, das intensiver gelebt wird.
Seeds of Enlightenment: The Buddha Within
Price: $2.99 USD. Words: 10,560. Language: English. Published: January 27, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Seeds of Enlightenment: The Buddha Within is a practical training for mysticism. It transmits the twelve basic qualities and skills that each enlightened entity carries, radiates and shares, and lovingly leads you to the fulfilment of your human destiny.
The Five-Minute Buddhist Returns
Price: $7.99 USD. Words: 63,360. Language: English. Published: January 23, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
A jargon-free, plain-language introduction to the foundational ideas of Buddhism and real-world tips for practicing Buddhism while balancing life in the real, modern world. This follow-up to the immensely-popular "Five-Minute Buddhist" continues the tradition of easily-understood application of Buddhist principles and ideas to your everyday life.
Spirit in Matter
Price: $2.99 USD. Words: 9,990. Language: English. Published: January 18, 2015. Categories: Fiction » Romance » Paranormal, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The TV was giving off a rigid wave to follow and all Alexandria's attempts to surf its vast shallow water began to fail. The Discipline rang out for the disciples to follow: Buy, laugh cry. Drifting in to a strategic coma the lights went off inside. Why am I watching this TV is it better than actually being alive?
Tὶm kho báu bên trong: phật giáo và đời thường
Price: Free! Words: 8,860. Language: Vietnamese. Published: January 14, 2015 by Hanmaum Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Cuốn sách này tập hợp nhiều câu hỏi đặt ra với Thiền sư Daehaeng và những câu trả lời của Sư bà. Tựa đề của cuốn sách đã hàm ẩn nội dung tổng quát. Có một kho tàng vĩ đại trong chúng ta, và để tìm được nó, chúng ta phải tìm trong chính mình, không nơi nào khác.
Encuentren el tesoro en su interior: Enseñanzas de la Maestra Seon Daehaeng
Price: Free! Words: 6,810. Language: Spanish. Published: January 12, 2015 by Hanmaum Publications. Categories: Nonfiction » Philosophy » Zen, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Colección de las preguntas frecuentes que la gente le hizo a la Maestra Seon Daehaeng en las reuniones de Dharma y las respuestas que ella dio. Este ejemplar trata cuestiones básicas como: «por qué la vida se siente vacía, cómo llegar a ser una persona más espiritual, por qué la vida parece injusta y la pregunta de las existencias pasadas».
Os Ensinamentos de Siddartha Gautama, O Buda
Price: $4.99 USD. Words: 7,600. Language: Portuguese. Published: November 19, 2014 by Editora Tutear. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Buda significa iluminado, em sânscrito (antiga língua sagrada da Índia). Buda é um título dado a um mestre budista ou a todos os iluminados que alcançaram a realização espiritual do budismo. Para o mestre, o importante era buscar a pureza da mente, e compreender corretamente o mundo, para alcançar a salvação.
내 마음의 보배: 삶의 한가운데서 만나는 지혜 대행큰스님
Price: Free! Words: 4,780. Language: Korean. Published: November 11, 2014 by Hanmaum Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Inspiration » Meditation
대행큰스님의 법문에서 발췌된 질의 응답 모음. 이 책은 자주 묻는 기본적인 질문들을 다루고 있다. 예를 들면, 왜 삶이 공허하게 느껴지는가? 어떻게 하면 좀 더 정신수행을 잘하는 사람이 될 수 있을까? 인생은 왜 불공평하게 보이는가? 전생이라는 것이 정말로 있는가? 이에 대해 대행큰스님은 우리들의 실생활을 파고 드는 매우 현실적인 답을 해주며, 언제나 상대를 둘로 보지 않는 심원한 도리를 일러준다. 대행큰스님(1927-2012)은 한국 불교의 비구니스님이셨고 또한 선사(禪師)셨다.스님은 비구니 스님들뿐만 아니라 비구 스님들도 가르치셨으며, 재가신도들을 가르치시는데도 각별히 힘을 기울이셨다. 스님은 개개인의 일상생활에서 일어나는 모든 일들을 마음수행의 재료로 활용하라 가르치셨습니다.
Love without Limit: Reflections of a Buddhist Psychotherapist
Price: $7.99 USD. Words: 12,060. Language: English. Published: November 3, 2014. Categories: Nonfiction » Psychology » Psychotherapy / general, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Spiritual pioneers such as Buddha Shakyamuni and Jesus Christ were human beings who, like us, were explorers seeking the truth of what it means to be human and how to live an authentic and satisfying life.
Practicando Zen
Price: $5.99 USD. Words: 41,380. Language: Spanish. Published: August 10, 2014 by Rubén González. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » New Age » Meditation
El objetivo de esta obra es acercar al lector a “la experiencia zen” que emana de su propio mundo interno y que llegue a ser una forma de vivir y reaccionar que se proyecte en cada una de sus actividades, cualesquiera que sean. Se trata de avivar el anhelo de la experiencia, del vivir más que del aprender, porque el zen que no es vivencia y experiencia no es zen.
Trova il tesoro interiore: Il Buddhismo e la vita quotidiana
Price: Free! Words: 7,370. Language: Italian. Published: June 16, 2014 by Hanmaum Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
Una raccolta di domande e risposte ricorrenti ,tratte dai discorsi di Dharma della maestra Seon Daehaeng . Queste includono questioni basilari come perche' la vita sembri vuota, come diventare una persona piu' spirituale ,perche' la vita sembra ingiusta, e se esistono cose come le vite precedenti . Le sue risposte sono molto terra terra ,imbevute da un profondo senso di non dualita'.
A Mouse in the Classroom
Price: Free! Words: 2,960. Language: English. Published: June 1, 2014. Categories: Nonfiction » Biography » Teachers & educators, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Essay about the day and what happened when a mouse appeared in an inner city in-school-suspension classroom.
PLATINUM SUTRA
Price: Free! Words: 7,170. Language: English. Published: May 3, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
The teaching that all things and non things, external worlds and internal are nothing more than perceptions of one’s own mind as understood by Bodhisattva Mikial Kenneth Millard. This is a teaching that liberates those who understand it from all of the illusions & fabrications of the material world forever and allow the practitioners to fearlessly be wisdom & goodness.
My Heart is a Golden Buddha
Price: $4.99 USD. Words: 29,170. Language: English. Published: April 23, 2014 by Hanmaum Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
A collection of inspiration and wisdom, seen through the tales of housewives and kings, monks and bandits, and the deep mountains of Korea. In this new collection of thirty-three stories, one of Korea’s foremost Seon(Zen) masters shows us our inherent potential and demonstrates how we can face the challenges of life with wisdom and vigor. (DRM free)
La Magia de la Meditación Zen: Secretos para Encontrar el Tiempo Para la Paz Mental Todos los Días
Price: $2.99 USD. Words: 18,290. Language: Spanish. Published: April 19, 2014 by Lucky Leaf Media. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
La Magia de la Meditación Zen: Secretos Para Encontrar el Tiempo Para la Paz Mental Todos los Días, le brinda remedios meditativos prácticos, probados y poderosos para su estilo de vida estresante. Si bien le enseña cómo meditar en las comunes sesiones de 20 minutos, también le proporciona métodos para conseguir minutos de contemplación Zen.
La Voie du Kung Fu Zen
Price: $9.99 USD. Words: 22,450. Language: French. Published: March 25, 2014. Categories: Nonfiction » Sports & outdoor recreation » Martial arts, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Dans cet ouvrage, les auteurs mettent en lumière le lien profond unissant depuis plus d'un millénaire le Zen au kung fu ainsi qu'à d'autres arts martiaux chinois. Au fil des pages, les aspects externes ainsi qu'internes du kung fu, du qì gōng, et du tàijiquán sont abordés, et les phases séquentielles de la méthode de méditation Vipassana sont explorées en détails.
Aquí y ahora - 100 pensamientos budistas zen para una vida más simple
Price: $3.99 USD. Words: 2,990. Language: Spanish. Published: March 18, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Estos pensamientos se basan en la “filosofía” del budismo zen y en la práctica de la meditación cotidiana. Si se convierten en acciones de la vida cotidiana, entonces sí, se estará transitando por el camino.