Nonfiction » Religion & Spirituality » Education

Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,390. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,570. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
Relationship with God - Understanding Your Emotional Self Session 2
Series: Relationship With God · Transcripts. Price: Free! Words: 29,610. Language: English. Published: January 19, 2015 by Divine Truth Pty Ltd. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 3 reviews)
Jesus and Mary Magdalene discuss emotions and the "Way" to God - connecting to God emotionally, and becoming an emotional being. They also discuss how people act when having a proper understanding of emotions versus an improper understanding of emotions, and how to practice becoming more emotional. Document source filename: 20140209 Relationship With God - Understanding Your Emotional Self S2.
Holographic Universe: An Introduction
Price: $9.96 USD. Words: 63,060. Language: English. Published: January 17, 2015. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(4.33 from 6 reviews)
In this book, the explanations on the Holographic Universe are based on: 1. the guidance from God, 2. the knowledge of the Brahma Kumaris, 3. Quantum Mechanics (nothing in this book is contrary to quantum mechanics), 4. research, 5. experiences of the author, 6. the knowledge on the chakras and aura, 7. the ancient Hindu texts, etc.
Relationship with God - The Eternal Benefits Session 1
Series: Relationship With God · Transcripts. Price: Free! Words: 37,200. Language: English. Published: March 30, 2014 by Divine Truth Pty Ltd. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(1.00 from 1 review)
Jesus gives an introduction to the everlasting benefits of having a relationship with God, including coming to understand love and truth, discovering the truth of the Universe, discovering our soulmate, and healing our emotional injuries and physical problems. Document source filename: 20120616 Relationship With God - The Eternal Benefits S1.

Related Categories