Nonfiction » Religion & Spirituality » Education

Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,390. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,570. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
Relationship with God - Understanding Your Emotional Self Session 2
Series: Relationship With God · Transcripts. Price: Free! Words: 29,610. Language: English. Published: January 19, 2015 by Divine Truth Pty Ltd. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 3 reviews)
Jesus and Mary Magdalene discuss emotions and the "Way" to God - connecting to God emotionally, and becoming an emotional being. They also discuss how people act when having a proper understanding of emotions versus an improper understanding of emotions, and how to practice becoming more emotional. Document source filename: 20140209 Relationship With God - Understanding Your Emotional Self S2.
Relationship with God - The Eternal Benefits Session 1
Series: Relationship With God · Transcripts. Price: Free! Words: 37,200. Language: English. Published: March 30, 2014 by Divine Truth Pty Ltd. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(1.00 from 1 review)
Jesus gives an introduction to the everlasting benefits of having a relationship with God, including coming to understand love and truth, discovering the truth of the Universe, discovering our soulmate, and healing our emotional injuries and physical problems. Document source filename: 20120616 Relationship With God - The Eternal Benefits S1.

Related Categories