Nonfiction » Religion and Spirituality » Education

Summer Showers In Brindavan, 1974
Series: Summer Showers. Price: $5.00 USD. Words: 112,770. Language: British English. Published: February 11, 2015 by Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
The Summer Showers in Brindavan, 1974 are no showers, but a flood. Bhagawan in His compassion and boundless love covered the whole gamut of truths, esoteric and explicit, contained in the Vedas in His discourses.
The Cosmic Machiavelli - A Mild & Wild Chat with the Brilliant Celestial Mechanic
Price: $4.99 USD. Words: 132,580. Language: English. Published: January 20, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(3.00 from 1 review)
True story of the author chatting with a mysterious higher power - Believe it or not
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,590. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,400. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.