Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayerbooks / General

Libri Namazit
Price: Free! Words: 58,120. Language: Albanian. Published: June 25, 2012 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayerbooks / General, Nonfiction » Religion & Spirituality » Faith
(5.00 from 1 review)
Ky libër përmban nëntë njësi. Spjegimi mbi Itikati Ehl-i synetin, namazin, abdesin, guslin, tejemumin, agjërimin, haxhin dhe zeqatin. Në fund të librit mbi namazin janë paraqitur duat të cilat duhet të thuhen gjatë faljes së namazit por edhe jashta namazit. Këto sure dhe dua mund të ndëgjohen edhe me zë.
Всеm Нужная Вера
Price: Free! Words: 29,460. Language: Russian. Published: June 1, 2012 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam, Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayerbooks / General
(5.00 from 1 review)
В этой книге описывается хадис-и шериф пророка Мухаммеда “алейхисселям”, который объясняет о вере и об исламе, а также об условиях веры, об условиях ислама и о качествах Аллаху Теаля. Эта книга состоит из 128 страниц. Эту книгу Вы можете заказать

Related Categories