Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

¿Qué sucede después de la muerte?
Price: Free! Words: 23,670. Language: Spanish. Published: July 18, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Criticism & Interpretation / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Este es uno de los grandes misterios de la vida: ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Será la muerte el final absoluto de nuestra existencia, o seguiremos conscientes en otro lugar u otra condición? ¿Reencarnaremos como otra persona o como algún animal? ¿Volveremos a ver a los seres queridos que tanto extrañamos?
Fuel Your Faith: A Practical Guide to Igniting a Healthy Spirituality
Price: Free! Words: 23,620. Language: English. Published: June 22, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Fuel Your Faith – a Practical Guide to Igniting a Healthy Spirituality is a guidebook to fan the flames of your faith. This book is not a deep theological discourse about spiritual disciplines, but a quick resource for ideas to stir the embers of belief God gives each of us.
Dear Doubting Thomas
Price: Free! Words: 5,910. Language: English. Published: June 13, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dear Doubting Thomas addresses common areas of doubt with regards to Christianity in the form of a series of open letters. It consists of Biblical and logical support for Christian beliefs. This short book aims to help readers understand the Christian view of abortion, slavery, homosexuality, and much more.
A Life for Christ: What the Normal Christian Life Should Look Like
Price: Free! Words: 43,020. Language: English. Published: June 1, 2017 by Aneko Press. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
In the church today, we have everything buttoned up perfectly. The music is flawless, the sermon well-prepared and smoothly delivered, and the grounds meticulously kept. People come on time and go home on time. But a fundamental element is missing. The business of church has undermined the individual’s need to truly live for Christ, so much so, that only a limited few are seeing their life impact
Peygamberimizin Kadınlara Şefkatı
Price: $2.00 USD. Words: 38,920. Language: Turkish. Published: May 24, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Peygamberimiz bizlere bu tavsiyeyi yaparken, kendisi de söylediklerini en güzel şekilde uyguluyordu. Bir ihtiyaçları olur veya bir şey öğrenmek isterlerse mü'min kadınları reddetmez, ihtiyaçlarını karşılar, sorularına cevap verir, erkeklerle hiçbir ayırım gözetmezdi.
Esmâ-ı Husnâ
Price: $2.00 USD. Words: 34,120. Language: Turkish. Published: May 16, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müminin Allah'ı tanıması amacıyla ilâhî zâtınitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik (yaratan) gibi dil açısından sıfat kalıbında olan kelimeler isim kabul edilirken, bunların masdarlarını oluşturan ve Allah'ın zâtına nisbet edilen kavramlar sıfat olarak değerlendirilir.
Atatürk’ün Din Aşkı
Price: $2.00 USD. Words: 14,540. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Atatürk’ün cephelerde yanında hafız bulundurduğu devamlı Kur’an okuttuğu, Allah razı olsun lafzını ağzından düşürmediği bilinen bir hakikattir. Anılarında devamlı surette hafız Kur’an okudu, cümleleri yer alır. Son anlarında yanında olan Nuri Ulusu, Atatürk’ün ağzından dökülen “Allah” ve “ya Rabbi” kelimelerinin şahididir.
Allah'ın Emirleri Ve Yasakladıkları
Price: $2.00 USD. Words: 29,460. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Tapınılacak olan, yalnız Allah'tır. O'ndan başka hiçbirinin tapınmak için değerleri yoktur. Fâtiha sûresi 5. âyetinde meâlen; “Biz yalnız sana ibâdet ederiz ve her şeyi yalnız senden isteriz.” buyrularak, müminlerin her zaman böyle duâ ve niyazda bulunmaları emredilmektedir.
Ahir Zaman Fitneleri
Price: $2.00 USD. Words: 15,280. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
–Dine, Müslüman ne yapılacaksa yaptılar : “Bir sen mi Müslümansın, biz değil miyiz? Bizde müslümanız” dediler. Sen kalbe bak, dediler. Neren Müslüman? Kalbe Allah bakar, demediler. – Şuan muhbirlik, iftira, fişleme, ispiyonculuk revaçta. Ne olur bu milletin hâli? Nereye gider? Bu milletin evlatları olarak hepimi, gelmiş, geçmiş ve gelecek fitneler karşı uyanık olalım.
TekARK Book Three - Our Existential Purpose
Series: The TekARK Trilogy. Price: Free! Words: 26,240. Language: English. Published: April 27, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory & fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. Here we primarily explore our existential purpose & just why God would have Created our world + the great value in our individuality. Then, a glance at the afterlife of a simulation.
TekARK Book Two - Simulated Reality
Series: The TekARK Trilogy. Price: Free! Words: 20,200. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory & fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. This book focuses heavily on the notion of the Simulated Reality, exploring how & why God might have employed such a method before making the case based on various existing evidence.
TekARK Book One: Basic Concepts
Series: The TekARK Trilogy. Price: Free! Words: 28,220. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory and fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. At the same time, however, it also holds that all ancient major religions are in fact true, having come from the very same divinity in order to spark differentiation in this world.
Kur'an-ı Kerim Kıssaları
Price: $2.00 USD. Words: 14,820. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur'an'daki kıssaları incelediğimiz zaman görürüz ki elçilerin kıssaları bizler için yol göstericidir. Allah'ın sünneti gereği toplumsal ve siyasal değişimlerin ilkelerini bize bildirdikleri için okunmaları ve anlaşılmaları gerekmektedir.
Kuran ve Bilim
Price: $2.00 USD. Words: 14,800. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müslümanların başlangıcından bu güne kadar Kur'an'a verdikleri önemin ölçüsü, anlatılmayacak bir değerdedir. Kur'an'ın tarih boyunca bütün İslami mezhepler ve bütün İslami ilimler öğrencileri için nur kaynağı olduğu iddia edilebilir.
Kadir Sûresi
Price: $2.00 USD. Words: 21,040. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bu gecenin hangi gece olduğu hakkında kitaplarda birçok haber yer Alır. Bunların bir kısmı bu gecenin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğunu, bazıları yirmi birinci, bazıları da Ramazanın son on gecesinden birisi olduğunu belirtir. Diğer bir kısmı da tüm Ramazandan herhangi bir gecedir der.
İslamda Ticaret
Price: $2.00 USD. Words: 19,280. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ticari maksatla veya başka maksatla yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, Allah’ın yüce adını onun haram kıldığı hususlarda kullanmak, basit menfaatler için insanları “vallahi, billahi... vs.”diyerek, “Allah (ın adı) ile aldatmak”, daha sonra yaptıkları “yeminlerini az bir bedele satmak...” büyük günahlardandır.
İslam’a Göre Din-Devlet İlişkisi
Price: $2.00 USD. Words: 14,170. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanlar zalim krallardan ve acımasız yöneticilerden korkarlar, çekinirler ama cehennem korkusuyla kıyaslanabilecek hiçbir korku ve çekince yoktur. Ne kadar zalim ve ne kadar güçlü olursa olsun hiç bir dünyevi otorite; cennet ümidi ve cehennem korkusu verebilen bir güçle rekabet edemez, kimin cehenneme gideceğine karar veren otoriteden daha üstün olamaz.
Hz.Yunus
Price: $2.00 USD. Words: 23,780. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan resuller içinde, hayatı, bir sure içerisinde ayrıntılarıyla muhataplara aktarılan tek peygamber Yusuf (as)’dır. Yusuf peygamber kıssasını, diğer peygamber kıssalarından ayırt eden bu anlatım özelliği, Kuran’ın anlatım üslubu içerisinde hemen dikkati çeker.
Dar-ül Harp Diyarında Büyük İsyan
Price: $2.00 USD. Words: 11,520. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dünya kurulalıdan beri günahların açık olarak işlendiği ve isyana dönüştüğü, böyle bir bunalım geçirilmediği, her türlü fitnenin, her türlü kötülüğün anasının mevcut olduğu fitne ve fesadın ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değildir…
Müslümanlarda Akıl Tutulması
Price: $2.00 USD. Words: 9,470. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an; akıl ve bilim öncülüğünde, hoşgörüyü, barış içinde birarada yaşamayı, insanı hayvanı bitkiyi doğayı bir bütün olarak görmeyi, anlamayı, bilmeyi öngörür. ADALETİ ÖNGÖRÜR, HAKKI-HUKUKU ÖNGÖRÜR, MAZLUMU KORUR ZÜLMÜ LANETLER…

Related Categories