Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Türklerin Dini
Price: $2.00 USD. Words: 25,000. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Yaklaşık 4000 yıllık bir tarihi geçmişi olan Türkler, dini inanış bakımdan atalarından, tabiat güçlerinden, âdet ve geleneklerinden, çevrelerinde kurulmuş olan diğer devletlerden etkilenmişlerdir.Türkler arasında başlangıçta en yaygın din Gök Tanrı Dini’ydi.
Türklerde Teşkilat Ve Teşkilatçılık
Price: $2.00 USD. Words: 10,650. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Türkçe'de anlamını bilmediğimiz birçok kavram gibi teşkilat ve teşkilatçılık kavramlarının anlamlarınıda bilmiyoruz. Ecdadımızın teşkilatçı bir yapıya sahip olduğunu bilir ve söyleriz fakat nasıl bir özellik olduğunu neye yaradığını bilmeyiz. Öncelikle teşkilat ve teşkilatçılık kavramlarını açıklamak istiyorum...
Türklerde Örtünme
Price: $2.00 USD. Words: 11,410. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Modern kadın, dişiliği erkekler tarafından tepe tepe sömürülmek amacıyla kişiliği yok edilen kadındır. Eğer Müslüman kadın, tesettürü kişiliğin öne çıkarılması için dişiliğin örtülmesi olarak görmeyip, onu dişiliğini öne çıkarmanın bir aracı kılıyorsa, o tesettür tesettür değildir. Ona 'örtülü çıplak' derler.
Türklerde Adalet
Price: $2.00 USD. Words: 25,100. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Adalet ve hoşgörü kavramları Türk-İslam ahlakının temelini oluşturur. Türkler, tarih boyunca, birlikte yaşadıkları farklı dinlerden topluluklara, farklı etnik gruplara adaletle hükmetmiş, dinlerini değiştirmek için herhangi bir zorlamada bulunmamış, her zaman barış içinde yaşamayı hedeflemiştir.
Türk’ün Ahlakı
Price: $2.00 USD. Words: 15,700. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“Ahlak, milllet yapısının temelidir. O olmadan hiçbir şey olmaz.”(1) diye bitirmişti 20 Eylül 1941’de yazısını Atsız Ata..Millet yapısının temeli olabilecek kadar önemli olan bu kavram lügatta “Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, sağ töre” olarak geçmektedir.
Pure Ambition
Price: $4.99 USD. Words: 79,320. Language: English. Published: February 18, 2017. Categories: Nonfiction » Biography » Personal memoir, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
The struggle of a poor migrant boy, determined to become wealthy. Also to overcome the brainwashing of being born and raised by deeply religious parents into a Protestant cult which greatly clashed with his ability to communicate with the spirit world almost from birth. He also tells many details of his secret life as an undercover agent for over 30 years, under various guises.
Hoca Ahmet Yesevî
Price: $4.00 USD. Words: 54,390. Language: Turkish. Published: January 31, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ahmed Yesevî, hem yüksek şahsiyeti, hem büyük teşkilâtçılığı, hem de Hikmetleri ile Türklük dünyasının her tarafına, dolaylı veya açık tesirleri görülmüş nâdir büyüklerimizden biridir.
Hesap Günü
Price: $2.00 USD. Words: 27,730. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
"Kimlerin tartısı ağır basarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir, ebediyyen cehennemdedirler" (el-Mü'minûn, 23/102-103).
Kuran’da Dualar
Price: $2.00 USD. Words: 14,170. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah’a dua etmeyen bir insan, yaratılışta Allah ile yaptığı ve kabul ettiği “Evet Rabbimizsin.” Antlaşmasını tek taraflı olarak bozmaktadır. Allah’ın bize değer vermesi, bizleri kul yerine koyması ancak ve ancak kendine dua etmemize bağlamıştır. Eğer, O’nu tanımazsak, yani O’na dua etmezsek, O da bize değer vermeyecektir.
İçki, Kumar, Uyuşturucu
Price: $2.00 USD. Words: 26,180. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah şarap, yani içki ve kumar konusunda çok ince ayrıntılara girerek, açıklama yapmıştır bizlere. İçki ve kumarın şeytan işi bir pislik olduğunu, bundan uzak durmamızı öğütlüyor Rabbimiz. Şeytanın içki ve kumar müptelası olanlar arasında, kin ve düşmanlık sokacağını, bu yolla da Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoyacağını söylüyor.
Hakiki Dost
Price: $2.00 USD. Words: 28,990. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Yaratılışımız icabı zayıf ve güçsüzüz… Ve bizlere de ilmin çok az bir kısmı verildi… Ve bu şartlarda imtihan oluyoruz… Aklımıza güvenmeyen, dost seçiminde hata yapma oranımızın çok fazla olduğunu bilen Rabbimiz uyarıcılar (Peygamberler ve davetçiler) göndererek bizlere Rahmette bulundu…
Günümüz Fitne Ve Tuzakları
Price: $2.00 USD. Words: 19,960. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hangi çeşitten olursa olsun, iradesi dışında gelen her çeşit musibet karşısında Müslümanın başvuracağı mühim bir silah olarak ifade edilen "sabır", fitne karşısında daha da ehemmiyet kazanan, ısrarla tavsiye edilen en mühim silah hüviyetini kazanmaktadır. Bu hususu Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bazan tek tek fertlere, bazen umumi bir ifade ile herkese duyurmuştur.
Peygamberimizden Gençlere Nasihat
Price: $2.00 USD. Words: 26,740. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Göz ve kalplerimizden cehalet örtülerini kaldırmaya ve ardından hayât yolculuğunu sürekli olarak başkalarının ardısıra giden ve onlara uyan kuyruk insanlar olarak değil; onurlu önderler olarak sürdürmek için bu mirası elde etmeye ve ona olan güveni yeniden sağlamaya ne kadar muhtacız.
Gayb Alemi
Price: $2.00 USD. Words: 34,730. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Vasıtalı veya vasıtasız, duyu orgarılarımızla ulaşamadığımız ve ilmimizle ihata edemediğimiz her şeye “gayb” denir. Gayb sahasının zıddı “müşahede” sahasıdır.Bunun gibi, geçmişte gayb olan birçok saha (coğrafya, astronomi vb. dallarda) artık müşahade sahasına sokulmuşlardır. Mesela, bir güneş veya ay tutulmasının zamanının önceden ihbarı artık “gaybden haber vermek” değildir.
Fitne ve Kıyamet
Price: $2.00 USD. Words: 20,780. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
(Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yürüyenden, yürüyen de, koşandan hayırlıdır, evinizde oturun, fitneye karışmayın!)
Emeviler
Price: $2.00 USD. Words: 19,930. Language: Turkish. Published: January 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ne yazık ki bugün “İslam” diye ortaya konulan din, özellikle Emevi döneminden başlayarak, daha sonra Abbasiler döneminde sonuca ulaşan uydurma hareketinin ürettikleriyle karışmış bir yapı arz etmektedir. Bu “İslam”, temellerini sırf Kuran’dan alan, yani din adına Kuran’ı yeterli gören bir “İslam” anlayışı değildir.
Edepli İnsan Nasıl Olunur
Price: $2.00 USD. Words: 19,240. Language: Turkish. Published: January 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Toplumumuz en iyi edebi, edepsizlerden öğreniyor. İnsanlar, toplumdaki edepsizlerin edebe uygun davranmayan kimselerin hallerinden ibret alarak, edepsizliğin ne kadar kötü olduğunu görüyor ve onların durumuna düşmemek için, birbirlerine karşı daha güzel davranmaya çalışıyor.Son günlerde, edep çok az rastlanılan bir erdem haline geldi.
Güneydoğu Evliyaları
Price: $3.00 USD. Words: 87,810. Language: Turkish. Published: January 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İşte Evliyalar Diyarı Güneydoğu, İnsanı derinden etkileyen kutsal topraklar... Rivayete göre 120 bin evliyanın kabri orada imiş. Kucaklayamadığım Topraklar... Gezmeye doyamadığım Topraklar…Ben bir Karadenizliyim…ve Akdeniz'de yaşayan bir Anadolu çocuğuyum…Sırtını ülkeme dayamış dünyayı oradan seyredenlerdenim…
Peygamberimizin Çocuk Sevgisi
Price: $2.00 USD. Words: 27,030. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Çocuklarla çocuk gibi oynar, sevinçlerini paylaşırdı! Siz gidince, çocukların neşesi yarıda kaldı, ey yüce peygamber! Çağdaş kirlilik çarklarında doğranan bazı şuursuz ana ve babalar tarafından yol kaybeden güzel çocukların o tertemiz yüreklerinin kirlenmesinden korkuyoruz. O çocukların mis kokulu rüyalarına girip, onları neşelendiriniz, ey ay yüzlü!
Hacı Bektaş Velî
Price: $2.00 USD. Words: 19,520. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bu şartlarda yaşamak zorunda kalan Anadolu halkı ne yapacağını şaşırmış ümitsiz çaresizlik içinde kıvranır olmuştu. Adil bir devlet yönetiminden, düzenli bir cemiyet hayatından ümidini kesmişti. Halk devamlı bir kurtarıcı bulabilme gayretindeydi. Dış âlemde bulamadıkları huzuru ve sevgiyi bir güneş gibi halkın gönlüne doğan Hacı Bektaş Velî’de bulmuşlardı.

Related Categories