Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

TekARK Book Three - Our Existential Purpose
Price: Free! Words: 26,240. Language: English. Published: April 27, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory & fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. Here we primarily explore our existential purpose & just why God would have Created our world + the great value in our individuality. Then, a glance at the afterlife of a simulation.
TekARK Book Two - Simulated Reality
Price: Free! Words: 20,200. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory & fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. This book focuses heavily on the notion of the Simulated Reality, exploring how & why God might have employed such a method before making the case based on various existing evidence.
TekARK Book One: Basic Concepts
Price: Free! Words: 28,230. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory and fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. At the same time, however, it also holds that all ancient major religions are in fact true, having come from the very same divinity in order to spark differentiation in this world.
The Secret of Christian Joy
Price: $3.99 USD. Words: 30,360. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
This book explains the pitfalls many Christians have when they try to live for Christ and the world and its problems get in the way. Its chapters include “Trust And Obey”, “Pebbles Of Faith”, “Victory In Jesus”, “Trials And Tests Of Faith” and “Nimrod, Cain, and Martha.” Biblical and modern day examples are given of those who withstood severe tests and how they learned to trust Christ.
Kadir Sûresi
Price: $2.00 USD. Words: 21,040. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bu gecenin hangi gece olduğu hakkında kitaplarda birçok haber yer Alır. Bunların bir kısmı bu gecenin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğunu, bazıları yirmi birinci, bazıları da Ramazanın son on gecesinden birisi olduğunu belirtir. Diğer bir kısmı da tüm Ramazandan herhangi bir gecedir der.
Hz.Yunus
Price: $2.00 USD. Words: 23,780. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan resuller içinde, hayatı, bir sure içerisinde ayrıntılarıyla muhataplara aktarılan tek peygamber Yusuf (as)’dır. Yusuf peygamber kıssasını, diğer peygamber kıssalarından ayırt eden bu anlatım özelliği, Kuran’ın anlatım üslubu içerisinde hemen dikkati çeker.
Niyazi-i Mısrî (Ks)
Price: $2.00 USD. Words: 44,080. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Fiction » Literature » Literary
Yunus Emre , Fuzulî, Nesimî ve diğer Erenler gibi her okuduğumda yüreğimi heyacanlara gark eden Hakk Dostlarındandır. Ondaki yüksek derunî anlayış ve anlatış kendine mahsus bir özellik ve güzelliktir. Çok ileri düzeyde bir Zâhiri İlim tahsilini, Ehliyetli Eren Ümmî Sinan Baba gibi bir usta elinde Bâtınî Edeble tamamlamıştır.
Sevgili Gençlere Nasihatler
Price: $2.00 USD. Words: 23,620. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Canım ve ailem kadar benim için önemli olan bu aziz gençlere sekiz tavsiyem olacak. Bu tavsiyelerde dünya ve ahiretin saadetleri gizlidir. Bunlar aynı zamanda Yüce Allah'ın kullarına yönelik mesajlarının özeti olmakla birlikte hikmetli ve iyi kulların öğüt ve nasihatidir. Benim tecrübelerim ve bilgimin de vardığı son noktadır.
Ümmî Sinân
Price: $2.00 USD. Words: 24,570. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Elmalı Şehrinin içinde Vehhabi (Vâhib) Ümmî ve Ümmî Sinân…Yaşadığı ve adıyla anılan câmisi avlusundaki türbesinde yaşamakta olan Hak Ereni, o zamanlar Elmalı şehrinde; mânâda mutasavvıf, maddede müderris-profesör olarak ilim ve faziletiyle meşhur olmuş....
Watch the Throne
Price: $3.99 USD. Words: 67,450. Language: English. Published: April 16, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Warfare, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
There is a spiritual war happening between the Kingdom of light and the kingdom of darkness. And the war for the throne of hearts rages on until the Lord makes His appearance on that Day. There are many people who claim to know God but they are not ready to face the throne. Are you throne-ready? Read and discover who sits on the throne of your heart today!
Peygamber Efendimizin Mucizeleri
Price: $2.00 USD. Words: 49,630. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Peygamber Efendimizin mucizelerinin en büyüklerinden biri de, Ay’ı ikiye ayırmasıdır. Bu mucize, başka hiçbir Peygambere nasip olmamıştır. (Kıyamet yaklaştı, Ay yarıldı. Onlar [müşrikler] bir mucize görünce hemen yüz çevirirler ve "Eskiden beri devam ede gelen bir sihir[büyü] derler.) [Kamer 1,2]
Büyük İbadet Zekat
Price: $2.00 USD. Words: 25,610. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Zekat sayesinde ise kalbin bu zararlı duygusuna ve meyline direnilmiş olur, nefis'de cimrilikten kurtulmuş olur. Zekat vermek, güzel bir inancın eseridir. Böyle bir inanca sahib olan kimse, bağlı bulunduğu cemiyet için zararlı olmaktan uzak, çok yararlı bir insan olur.
Yaratılış
Price: $2.00 USD. Words: 100,520. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah, yeryüzünde canlılığın yada insanın oluşumu için belli bir süreç içinde Dünya’daki fiziksel ortama müdahale etmiş, insanın ortaya çıkış şartlarını uygun hale getirmiştir.
Hz.Ali
Price: $2.00 USD. Words: 39,360. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hz. Ali; takvâda, Allâh’a ibâdette, cesârette, yiğitlikte, emînlikte, Hz. Resûlullâh’tan (s.a.a) sonra gelen ilk insandı. O, her zaman hakkı, adâleti, Allâh’ın şerîatını icrâ ediyor, mazlûmlara yardımcı, dost, zâlimlere ise düşmân idi. O’nun adâlet anlayışında, hiç kimse için bir ayrıcalık söz konusu olmayıp, Hakk’a âşık, adâlet timsâli bir zât idi.
İnkarci Mealcılar
Price: $1.00 USD. Words: 124,360. Language: Turkish. Published: April 3, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hak olanı gizlediler, sakladılar kafalarına göre din oluşturdular….Milyonlarca insanın aklını karıştırdılar, Milyonlarca Mümin-I Münafiğin yetişmesine ön ayak oldular…Olmaya da devam ediyorlar…İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor…. Söze nereden başlayacağını bilemiyor…
Peygamberimizden Çok Önemli Dua Ve Tavsiyeler
Price: $2.00 USD. Words: 23,860. Language: Turkish. Published: April 2, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah'ım! Beni kar ile, dolu ile ve soğuk su ile tertemiz eyle! Allah'ım! Beni günahlardan ve hatalardan beyaz kumaş kirden nasıl arınırsa öylece temizle."[
İftira
Price: $2.00 USD. Words: 24,260. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müminler kendilerine bir iftira atıldığında, Allah'ın kendilerini bununla denediğini, sabır göstererek tevekkül ederlerse Allah'ın kendilerinden razı olacağını ve kendilerini bu iftiradan temizleyeceğini bilirler.
Büyük Alimlerin Hayatı
Price: $2.00 USD. Words: 70,440. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Şöhretleri her yere yayılıp zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müctehidler, âlimler, üstün kimseler onları hep methetmiş, övmüştür.İslam dünyasının her tarafına yayılarak müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yapmışlardır...
Peygamberimizin Duaları
Price: $2.00 USD. Words: 33,240. Language: Turkish. Published: March 26, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dua bir ibadettir. İnsanın duaya ihtiyacı vardır. Dua eden Allah’ı Rab olarak tanımış, O’na kulluk etmiş, O’nu zikretmiş, O’nun lütfu keremine sığınmış, sevgisini kazanmış, sevap elde etmiş, rahatlamış ve kalben huzura ermiş olur.
Kuran’a Göre Hırsızlık-Yolsuzluk
Price: $2.00 USD. Words: 35,760. Language: Turkish. Published: March 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Halkın dertlerine derman olması gereken devlet, halkın cebine elini uzatıyor, ne bulursa alıyor, bulamadığını borçlandırıyor ve (ç)aldıklarını fâizcilere sunuyor. Ondan sonra da “Ben Faize Karşıyım” “Faiz Büyük Beladır” diyorlar…

Related Categories