Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Kur'an-ı Kerim Kıssaları
Price: $2.00 USD. Words: 14,820. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur'an'daki kıssaları incelediğimiz zaman görürüz ki elçilerin kıssaları bizler için yol göstericidir. Allah'ın sünneti gereği toplumsal ve siyasal değişimlerin ilkelerini bize bildirdikleri için okunmaları ve anlaşılmaları gerekmektedir.
Kuran ve Bilim
Price: $2.00 USD. Words: 14,800. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müslümanların başlangıcından bu güne kadar Kur'an'a verdikleri önemin ölçüsü, anlatılmayacak bir değerdedir. Kur'an'ın tarih boyunca bütün İslami mezhepler ve bütün İslami ilimler öğrencileri için nur kaynağı olduğu iddia edilebilir.
Kadir Sûresi
Price: $2.00 USD. Words: 21,040. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bu gecenin hangi gece olduğu hakkında kitaplarda birçok haber yer Alır. Bunların bir kısmı bu gecenin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğunu, bazıları yirmi birinci, bazıları da Ramazanın son on gecesinden birisi olduğunu belirtir. Diğer bir kısmı da tüm Ramazandan herhangi bir gecedir der.
İslamda Ticaret
Price: $2.00 USD. Words: 19,280. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ticari maksatla veya başka maksatla yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, Allah’ın yüce adını onun haram kıldığı hususlarda kullanmak, basit menfaatler için insanları “vallahi, billahi... vs.”diyerek, “Allah (ın adı) ile aldatmak”, daha sonra yaptıkları “yeminlerini az bir bedele satmak...” büyük günahlardandır.
İslam’a Göre Din-Devlet İlişkisi
Price: $2.00 USD. Words: 14,170. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanlar zalim krallardan ve acımasız yöneticilerden korkarlar, çekinirler ama cehennem korkusuyla kıyaslanabilecek hiçbir korku ve çekince yoktur. Ne kadar zalim ve ne kadar güçlü olursa olsun hiç bir dünyevi otorite; cennet ümidi ve cehennem korkusu verebilen bir güçle rekabet edemez, kimin cehenneme gideceğine karar veren otoriteden daha üstün olamaz.
Hz.Yunus
Price: $2.00 USD. Words: 23,780. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan resuller içinde, hayatı, bir sure içerisinde ayrıntılarıyla muhataplara aktarılan tek peygamber Yusuf (as)’dır. Yusuf peygamber kıssasını, diğer peygamber kıssalarından ayırt eden bu anlatım özelliği, Kuran’ın anlatım üslubu içerisinde hemen dikkati çeker.
Dar-ül Harp Diyarında Büyük İsyan
Price: $2.00 USD. Words: 11,520. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dünya kurulalıdan beri günahların açık olarak işlendiği ve isyana dönüştüğü, böyle bir bunalım geçirilmediği, her türlü fitnenin, her türlü kötülüğün anasının mevcut olduğu fitne ve fesadın ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değildir…
Müslümanlarda Akıl Tutulması
Price: $2.00 USD. Words: 9,470. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an; akıl ve bilim öncülüğünde, hoşgörüyü, barış içinde birarada yaşamayı, insanı hayvanı bitkiyi doğayı bir bütün olarak görmeyi, anlamayı, bilmeyi öngörür. ADALETİ ÖNGÖRÜR, HAKKI-HUKUKU ÖNGÖRÜR, MAZLUMU KORUR ZÜLMÜ LANETLER…
Niyazi-i Mısrî (Ks)
Price: $2.00 USD. Words: 44,080. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Fiction » Literature » Literary
Yunus Emre , Fuzulî, Nesimî ve diğer Erenler gibi her okuduğumda yüreğimi heyacanlara gark eden Hakk Dostlarındandır. Ondaki yüksek derunî anlayış ve anlatış kendine mahsus bir özellik ve güzelliktir. Çok ileri düzeyde bir Zâhiri İlim tahsilini, Ehliyetli Eren Ümmî Sinan Baba gibi bir usta elinde Bâtınî Edeble tamamlamıştır.
Peygamberlerde Hicret
Price: $2.00 USD. Words: 12,690. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur.” Enfal’72
Sevgili Gençlere Nasihatler
Price: $2.00 USD. Words: 23,620. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Canım ve ailem kadar benim için önemli olan bu aziz gençlere sekiz tavsiyem olacak. Bu tavsiyelerde dünya ve ahiretin saadetleri gizlidir. Bunlar aynı zamanda Yüce Allah'ın kullarına yönelik mesajlarının özeti olmakla birlikte hikmetli ve iyi kulların öğüt ve nasihatidir. Benim tecrübelerim ve bilgimin de vardığı son noktadır.
Son Zaman Firavunları
Price: $2.00 USD. Words: 11,630. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve ülkesinin halkını birtakım sınıflara ayırmıştı; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, eziyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kız çocuklarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.Peki ya günümüzdekiler kimlerdendir!
Ümmî Sinân
Price: $2.00 USD. Words: 24,570. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Elmalı Şehrinin içinde Vehhabi (Vâhib) Ümmî ve Ümmî Sinân…Yaşadığı ve adıyla anılan câmisi avlusundaki türbesinde yaşamakta olan Hak Ereni, o zamanlar Elmalı şehrinde; mânâda mutasavvıf, maddede müderris-profesör olarak ilim ve faziletiyle meşhur olmuş....
The Alevi Of Anatolia
Price: $2.00 USD. Words: 9,940. Language: Commonwealth English. Published: April 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dervish founders of tarikat (Sufi orders) were revered as Saints (veli) and called dede, baba, pir, or seyh, their tombs serving as pilgrimage centres. Following the Seljuks, the Ottomans established their power in western Anatolia and gradually incorporated Eastern Anatolia into their empire.
Kurân’da Dua Ayetleri
Price: $2.00 USD. Words: 12,320. Language: Turkish. Published: April 18, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Adam rüyadan uyanınca, sevinir ve yeniden dua etmeye başlar ve muradına kavuşur. Günahkâr müslümanın duası, kabule şayan değilse de, cenab-ı Hak, dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur.
Watch the Throne
Price: $3.99 USD. Words: 67,570. Language: English. Published: April 16, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Warfare, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
There is a spiritual war happening between the Kingdom of light and the kingdom of darkness. And the war for the throne of hearts rages on until the Lord makes His appearance on that Day. There are many people who claim to know God but they are not ready to face the throne. Are you throne-ready? Read and discover who sits on the throne of your heart today!
Hz. Meryem
Price: $2.00 USD. Words: 11,960. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hz. İsa'yı dünyaya getirme göreviyle Allah'ın şereflendirdiği Hz. Meryem, tarihi kaynaklara göre bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış, Allah'ın dünyada ve ahirette seçkin kıldığı kadınlardan biridir.
Peygamber Efendimizin Mucizeleri
Price: $2.00 USD. Words: 49,630. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Peygamber Efendimizin mucizelerinin en büyüklerinden biri de, Ay’ı ikiye ayırmasıdır. Bu mucize, başka hiçbir Peygambere nasip olmamıştır. (Kıyamet yaklaştı, Ay yarıldı. Onlar [müşrikler] bir mucize görünce hemen yüz çevirirler ve "Eskiden beri devam ede gelen bir sihir[büyü] derler.) [Kamer 1,2]
Şeytan
Price: $2.00 USD. Words: 12,250. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Her kim şeytan adımlarına uyarsa, şüphe yok ki o şeytan çirkin ve merdud şeyler emreder...” (Nur Suresi, 21; Bakara Suresi, 168, 208; En’am Suresi, 142) Şeytanın her kişiyle alakalı bir “yol haritası” vardır ve şeytan, kime nerden ve de nasıl yaklaşılacağını gayet iyi bilîr.
Büyük İbadet Zekat
Price: $2.00 USD. Words: 25,610. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Zekat sayesinde ise kalbin bu zararlı duygusuna ve meyline direnilmiş olur, nefis'de cimrilikten kurtulmuş olur. Zekat vermek, güzel bir inancın eseridir. Böyle bir inanca sahib olan kimse, bağlı bulunduğu cemiyet için zararlı olmaktan uzak, çok yararlı bir insan olur.