Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Peygamberimizin Duaları
Price: $2.00 USD. Words: 33,240. Language: Turkish. Published: March 26, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dua bir ibadettir. İnsanın duaya ihtiyacı vardır. Dua eden Allah’ı Rab olarak tanımış, O’na kulluk etmiş, O’nu zikretmiş, O’nun lütfu keremine sığınmış, sevgisini kazanmış, sevap elde etmiş, rahatlamış ve kalben huzura ermiş olur.
The Elegant Consciousness
Price: Free! Words: 13,030. Language: English. Published: March 21, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy
Is there a God? What are the differences between believing and knowing? Is there life after death? This book discusses on the importance of the answers to these questions from a unique and surprising perspective. Furthermore, the book examines the concepts of faith and knowledge as different sides of the same coin.
Kuran’a Göre Hırsızlık-Yolsuzluk
Price: $2.00 USD. Words: 35,760. Language: Turkish. Published: March 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Halkın dertlerine derman olması gereken devlet, halkın cebine elini uzatıyor, ne bulursa alıyor, bulamadığını borçlandırıyor ve (ç)aldıklarını fâizcilere sunuyor. Ondan sonra da “Ben Faize Karşıyım” “Faiz Büyük Beladır” diyorlar…
Lanetli Kavimler
Price: $2.00 USD. Words: 28,520. Language: Turkish. Published: March 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ekonomi diyerek, seçim diyerek, geçim diyerek, diploma, okul diyerek, iş, aş diyerek insanların gündemlerini değiştirmeye çalışırlar. İnsanların önüne farklı hedefler, farklı kitaplar, farklı önderler çıkararak onları Allah’ın kitabından ve Resûlünden uzaklaştırmaya çalışırlar. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yaparken lanetlenmişlerdir.
Ölüye Söven Küfürbazlar
Price: $2.00 USD. Words: 20,150. Language: Turkish. Published: March 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanlık tarihi kadar eski olan böyle bir çirkinliği ortadan kaldırmak için ne yapalım? Necip milletimiz her konuda seferberlik veya kampanya başlatmayı sever. Öncelikle bireysel olarak başlamalıyız. Biz sövmeyeceğiz, sövüldüğünde onaylıyormuş gibi kahkaha atmayacağız. Yüzümüzü ekşiteceğiz, hatta o çirkinliğin işlendiği mekanı terk edeceğiz. Kulaklarımızın kirletilmesine müsaade etmemeliyiz.
Blessed be me There is a God
Price: $8.99 USD. Words: 41,890. Language: English. Published: March 4, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
This book commences when my maternal grandfather became ill. He was a teacher and a person who was also a sincere believer. He called me to his bed side when I was fourteen years old and asked me to pray the rest of my life and he would take care of me. I gave him my word and I have faithfully kept my promise for 79 years.There have been a total of 28 episodes where I was saved from harm or death.
Türklerin Dini
Price: $2.00 USD. Words: 25,000. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Yaklaşık 4000 yıllık bir tarihi geçmişi olan Türkler, dini inanış bakımdan atalarından, tabiat güçlerinden, âdet ve geleneklerinden, çevrelerinde kurulmuş olan diğer devletlerden etkilenmişlerdir.Türkler arasında başlangıçta en yaygın din Gök Tanrı Dini’ydi.
Türklerde Teşkilat Ve Teşkilatçılık
Price: $2.00 USD. Words: 10,650. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Türkçe'de anlamını bilmediğimiz birçok kavram gibi teşkilat ve teşkilatçılık kavramlarının anlamlarınıda bilmiyoruz. Ecdadımızın teşkilatçı bir yapıya sahip olduğunu bilir ve söyleriz fakat nasıl bir özellik olduğunu neye yaradığını bilmeyiz. Öncelikle teşkilat ve teşkilatçılık kavramlarını açıklamak istiyorum...
Türklerde Örtünme
Price: $2.00 USD. Words: 11,410. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Modern kadın, dişiliği erkekler tarafından tepe tepe sömürülmek amacıyla kişiliği yok edilen kadındır. Eğer Müslüman kadın, tesettürü kişiliğin öne çıkarılması için dişiliğin örtülmesi olarak görmeyip, onu dişiliğini öne çıkarmanın bir aracı kılıyorsa, o tesettür tesettür değildir. Ona 'örtülü çıplak' derler.
Türklerde Adalet
Price: $2.00 USD. Words: 25,100. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Adalet ve hoşgörü kavramları Türk-İslam ahlakının temelini oluşturur. Türkler, tarih boyunca, birlikte yaşadıkları farklı dinlerden topluluklara, farklı etnik gruplara adaletle hükmetmiş, dinlerini değiştirmek için herhangi bir zorlamada bulunmamış, her zaman barış içinde yaşamayı hedeflemiştir.
Türk’ün Ahlakı
Price: $2.00 USD. Words: 15,700. Language: Turkish. Published: February 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“Ahlak, milllet yapısının temelidir. O olmadan hiçbir şey olmaz.”(1) diye bitirmişti 20 Eylül 1941’de yazısını Atsız Ata..Millet yapısının temeli olabilecek kadar önemli olan bu kavram lügatta “Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, sağ töre” olarak geçmektedir.
Pure Ambition
Price: $4.99 USD. Words: 79,320. Language: English. Published: February 18, 2017. Categories: Nonfiction » Biography » Personal memoir, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
The struggle of a poor migrant boy, determined to become wealthy. Also to overcome the brainwashing of being born and raised by deeply religious parents into a Protestant cult which greatly clashed with his ability to communicate with the spirit world almost from birth. He also tells many details of his secret life as an undercover agent for over 30 years, under various guises.
Hoca Ahmet Yesevî
Price: $4.00 USD. Words: 54,390. Language: Turkish. Published: January 31, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ahmed Yesevî, hem yüksek şahsiyeti, hem büyük teşkilâtçılığı, hem de Hikmetleri ile Türklük dünyasının her tarafına, dolaylı veya açık tesirleri görülmüş nâdir büyüklerimizden biridir.
Hesap Günü
Price: $2.00 USD. Words: 27,730. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
"Kimlerin tartısı ağır basarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir, ebediyyen cehennemdedirler" (el-Mü'minûn, 23/102-103).
Kuran’da Dualar
Price: $2.00 USD. Words: 14,170. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah’a dua etmeyen bir insan, yaratılışta Allah ile yaptığı ve kabul ettiği “Evet Rabbimizsin.” Antlaşmasını tek taraflı olarak bozmaktadır. Allah’ın bize değer vermesi, bizleri kul yerine koyması ancak ve ancak kendine dua etmemize bağlamıştır. Eğer, O’nu tanımazsak, yani O’na dua etmezsek, O da bize değer vermeyecektir.
İçki, Kumar, Uyuşturucu
Price: $2.00 USD. Words: 26,180. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah şarap, yani içki ve kumar konusunda çok ince ayrıntılara girerek, açıklama yapmıştır bizlere. İçki ve kumarın şeytan işi bir pislik olduğunu, bundan uzak durmamızı öğütlüyor Rabbimiz. Şeytanın içki ve kumar müptelası olanlar arasında, kin ve düşmanlık sokacağını, bu yolla da Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoyacağını söylüyor.
Hakiki Dost
Price: $2.00 USD. Words: 28,990. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Yaratılışımız icabı zayıf ve güçsüzüz… Ve bizlere de ilmin çok az bir kısmı verildi… Ve bu şartlarda imtihan oluyoruz… Aklımıza güvenmeyen, dost seçiminde hata yapma oranımızın çok fazla olduğunu bilen Rabbimiz uyarıcılar (Peygamberler ve davetçiler) göndererek bizlere Rahmette bulundu…
Günümüz Fitne Ve Tuzakları
Price: $2.00 USD. Words: 19,960. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hangi çeşitten olursa olsun, iradesi dışında gelen her çeşit musibet karşısında Müslümanın başvuracağı mühim bir silah olarak ifade edilen "sabır", fitne karşısında daha da ehemmiyet kazanan, ısrarla tavsiye edilen en mühim silah hüviyetini kazanmaktadır. Bu hususu Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bazan tek tek fertlere, bazen umumi bir ifade ile herkese duyurmuştur.
Peygamberimizden Gençlere Nasihat
Price: $2.00 USD. Words: 26,740. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Göz ve kalplerimizden cehalet örtülerini kaldırmaya ve ardından hayât yolculuğunu sürekli olarak başkalarının ardısıra giden ve onlara uyan kuyruk insanlar olarak değil; onurlu önderler olarak sürdürmek için bu mirası elde etmeye ve ona olan güveni yeniden sağlamaya ne kadar muhtacız.
Gayb Alemi
Price: $2.00 USD. Words: 34,730. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Vasıtalı veya vasıtasız, duyu orgarılarımızla ulaşamadığımız ve ilmimizle ihata edemediğimiz her şeye “gayb” denir. Gayb sahasının zıddı “müşahede” sahasıdır.Bunun gibi, geçmişte gayb olan birçok saha (coğrafya, astronomi vb. dallarda) artık müşahade sahasına sokulmuşlardır. Mesela, bir güneş veya ay tutulmasının zamanının önceden ihbarı artık “gaybden haber vermek” değildir.