Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Dear Doubting Thomas
Price: Free! Words: 5,910. Language: English. Published: June 13, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dear Doubting Thomas addresses common areas of doubt with regards to Christianity in the form of a series of open letters. It consists of Biblical and logical support for Christian beliefs. This short book aims to help readers understand the Christian view of abortion, slavery, homosexuality, and much more.
Navigating Disappointment
Price: $4.99 USD. Words: 9,460. Language: English. Published: June 2, 2017. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Emotional healing, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
In Navigating Disappointment, Author and ordained minister, Wade C. Long will guide you through essential steps to help you overcome life's most challenging times.
Atatürk’ün Din Aşkı
Price: $2.00 USD. Words: 14,540. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Atatürk’ün cephelerde yanında hafız bulundurduğu devamlı Kur’an okuttuğu, Allah razı olsun lafzını ağzından düşürmediği bilinen bir hakikattir. Anılarında devamlı surette hafız Kur’an okudu, cümleleri yer alır. Son anlarında yanında olan Nuri Ulusu, Atatürk’ün ağzından dökülen “Allah” ve “ya Rabbi” kelimelerinin şahididir.
Ahir Zaman Fitneleri
Price: $2.00 USD. Words: 15,280. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
–Dine, Müslüman ne yapılacaksa yaptılar : “Bir sen mi Müslümansın, biz değil miyiz? Bizde müslümanız” dediler. Sen kalbe bak, dediler. Neren Müslüman? Kalbe Allah bakar, demediler. – Şuan muhbirlik, iftira, fişleme, ispiyonculuk revaçta. Ne olur bu milletin hâli? Nereye gider? Bu milletin evlatları olarak hepimi, gelmiş, geçmiş ve gelecek fitneler karşı uyanık olalım.
Kur'an-ı Kerim Kıssaları
Price: $2.00 USD. Words: 14,820. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur'an'daki kıssaları incelediğimiz zaman görürüz ki elçilerin kıssaları bizler için yol göstericidir. Allah'ın sünneti gereği toplumsal ve siyasal değişimlerin ilkelerini bize bildirdikleri için okunmaları ve anlaşılmaları gerekmektedir.
Kuran ve Bilim
Price: $2.00 USD. Words: 14,800. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müslümanların başlangıcından bu güne kadar Kur'an'a verdikleri önemin ölçüsü, anlatılmayacak bir değerdedir. Kur'an'ın tarih boyunca bütün İslami mezhepler ve bütün İslami ilimler öğrencileri için nur kaynağı olduğu iddia edilebilir.
İslamda Ticaret
Price: $2.00 USD. Words: 19,280. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ticari maksatla veya başka maksatla yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, Allah’ın yüce adını onun haram kıldığı hususlarda kullanmak, basit menfaatler için insanları “vallahi, billahi... vs.”diyerek, “Allah (ın adı) ile aldatmak”, daha sonra yaptıkları “yeminlerini az bir bedele satmak...” büyük günahlardandır.
İslam’a Göre Din-Devlet İlişkisi
Price: $2.00 USD. Words: 14,170. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanlar zalim krallardan ve acımasız yöneticilerden korkarlar, çekinirler ama cehennem korkusuyla kıyaslanabilecek hiçbir korku ve çekince yoktur. Ne kadar zalim ve ne kadar güçlü olursa olsun hiç bir dünyevi otorite; cennet ümidi ve cehennem korkusu verebilen bir güçle rekabet edemez, kimin cehenneme gideceğine karar veren otoriteden daha üstün olamaz.
Dar-ül Harp Diyarında Büyük İsyan
Price: $2.00 USD. Words: 11,520. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dünya kurulalıdan beri günahların açık olarak işlendiği ve isyana dönüştüğü, böyle bir bunalım geçirilmediği, her türlü fitnenin, her türlü kötülüğün anasının mevcut olduğu fitne ve fesadın ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değildir…
Müslümanlarda Akıl Tutulması
Price: $2.00 USD. Words: 9,470. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an; akıl ve bilim öncülüğünde, hoşgörüyü, barış içinde birarada yaşamayı, insanı hayvanı bitkiyi doğayı bir bütün olarak görmeyi, anlamayı, bilmeyi öngörür. ADALETİ ÖNGÖRÜR, HAKKI-HUKUKU ÖNGÖRÜR, MAZLUMU KORUR ZÜLMÜ LANETLER…
Peygamberlerde Hicret
Price: $2.00 USD. Words: 12,690. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur.” Enfal’72
Son Zaman Firavunları
Price: $2.00 USD. Words: 11,630. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve ülkesinin halkını birtakım sınıflara ayırmıştı; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, eziyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kız çocuklarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.Peki ya günümüzdekiler kimlerdendir!
The Alevi Of Anatolia
Price: $2.00 USD. Words: 9,940. Language: Commonwealth English. Published: April 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dervish founders of tarikat (Sufi orders) were revered as Saints (veli) and called dede, baba, pir, or seyh, their tombs serving as pilgrimage centres. Following the Seljuks, the Ottomans established their power in western Anatolia and gradually incorporated Eastern Anatolia into their empire.
Kurân’da Dua Ayetleri
Price: $2.00 USD. Words: 12,320. Language: Turkish. Published: April 18, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Adam rüyadan uyanınca, sevinir ve yeniden dua etmeye başlar ve muradına kavuşur. Günahkâr müslümanın duası, kabule şayan değilse de, cenab-ı Hak, dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur.
Hz. Meryem
Price: $2.00 USD. Words: 11,960. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hz. İsa'yı dünyaya getirme göreviyle Allah'ın şereflendirdiği Hz. Meryem, tarihi kaynaklara göre bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış, Allah'ın dünyada ve ahirette seçkin kıldığı kadınlardan biridir.
Şeytan
Price: $2.00 USD. Words: 12,250. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Her kim şeytan adımlarına uyarsa, şüphe yok ki o şeytan çirkin ve merdud şeyler emreder...” (Nur Suresi, 21; Bakara Suresi, 168, 208; En’am Suresi, 142) Şeytanın her kişiyle alakalı bir “yol haritası” vardır ve şeytan, kime nerden ve de nasıl yaklaşılacağını gayet iyi bilîr.
İmtihan Dünyası
Price: $2.00 USD. Words: 13,670. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kimse başa gelen bu afetleri, doğanın başıboş hareketleri veya tesadüf gelişmeler olarak görmesin. Yeryüzünde hiçbir olay, bir yaprağın düşmesi bile Allah'dan bağımsız değildir. Her bir olayda mutlaka önemli mesajlar vardır.
İblis
Price: $2.00 USD. Words: 16,660. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İblis kendisini Allah'ın yarattığını inkar etmez. İsyanının nedeni bu değildir. Aksine kendisini yaratanın Allah olduğunu bizzat söyler. Ancak "ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" diyerek son derece çarpık bir mantık ortaya koyar. Bu akılalmaz isyanın hiçbir mantığı yoktur.
Kibir ve Ucub
Price: $2.00 USD. Words: 16,390. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bir kimse, herhangi bir hususta kendini başkasından üstün görüyorsa kibirlidir. Çünkü tevazu sahibi kimse sahip olduğu tüm meziyetleri Allah Teala’dan bilir ve büyüklük ve üstünlük ancak Allah Teala’ya mahsustur.Bu arada samimi olmayan, yapmacık tevazu gösterisi de kibirdir. Yani tevazu sahibi olmakla tevazu göstermek farklı şeylerdir.
Hz. İbrahim (as)
Price: $2.00 USD. Words: 14,840. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kabe’yi bina eden peygamber odur. Oğlu İsmail de bu işte ona yardım etmiştir. (Bakınız Hz. İsmail maddesi).Yine sahih kaynaklara göre bu büyük peygamber 200 yaşında Şam havalisinde vefat etmiş ve “Halilü’r-Rahman” denilen kasabaya gömülmüştür.

Related Categories