Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Atatürk’ün Din Aşkı
Price: $2.00 USD. Words: 14,540. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Atatürk’ün cephelerde yanında hafız bulundurduğu devamlı Kur’an okuttuğu, Allah razı olsun lafzını ağzından düşürmediği bilinen bir hakikattir. Anılarında devamlı surette hafız Kur’an okudu, cümleleri yer alır. Son anlarında yanında olan Nuri Ulusu, Atatürk’ün ağzından dökülen “Allah” ve “ya Rabbi” kelimelerinin şahididir.
Allah'ın Emirleri Ve Yasakladıkları
Price: $2.00 USD. Words: 29,460. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Tapınılacak olan, yalnız Allah'tır. O'ndan başka hiçbirinin tapınmak için değerleri yoktur. Fâtiha sûresi 5. âyetinde meâlen; “Biz yalnız sana ibâdet ederiz ve her şeyi yalnız senden isteriz.” buyrularak, müminlerin her zaman böyle duâ ve niyazda bulunmaları emredilmektedir.
Ahir Zaman Fitneleri
Price: $2.00 USD. Words: 15,280. Language: Turkish. Published: May 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
–Dine, Müslüman ne yapılacaksa yaptılar : “Bir sen mi Müslümansın, biz değil miyiz? Bizde müslümanız” dediler. Sen kalbe bak, dediler. Neren Müslüman? Kalbe Allah bakar, demediler. – Şuan muhbirlik, iftira, fişleme, ispiyonculuk revaçta. Ne olur bu milletin hâli? Nereye gider? Bu milletin evlatları olarak hepimi, gelmiş, geçmiş ve gelecek fitneler karşı uyanık olalım.
Nora Trims Her Lamp: An Autobiography
Price: $5.00 USD. Words: 39,610. Language: English. Published: May 2, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Biography » Religious biography
The author of this book languished for forty years in spiritual darkness until the brightness of God’s light made her lamp shine. For centuries, God has been on a lookout for people willing to become part of His kingdom. Millions have responded. It does not matter what background you come from. This book tells of a God who changes the hearts of people who come to Him for pardon.
TekARK Book Three - Our Existential Purpose
Series: The TekARK Trilogy. Price: Free! Words: 26,240. Language: English. Published: April 27, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory & fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. Here we primarily explore our existential purpose & just why God would have Created our world + the great value in our individuality. Then, a glance at the afterlife of a simulation.
TekARK Book Two - Simulated Reality
Series: The TekARK Trilogy. Price: Free! Words: 20,200. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory & fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. This book focuses heavily on the notion of the Simulated Reality, exploring how & why God might have employed such a method before making the case based on various existing evidence.
TekARK Book One: Basic Concepts
Series: The TekARK Trilogy. Price: Free! Words: 28,220. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
TekARK offers an alternative idea on religion, one that's shaped primarily by the modern world. Aided by scientific theory and fact, it draws together the notion of the divine with the idea of the Simulation Hypothesis. At the same time, however, it also holds that all ancient major religions are in fact true, having come from the very same divinity in order to spark differentiation in this world.
The Secret of Christian Joy
Price: $3.99 USD. Words: 30,360. Language: English. Published: April 26, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
This book explains the pitfalls many Christians have when they try to live for Christ and the world and its problems get in the way. Its chapters include “Trust And Obey”, “Pebbles Of Faith”, “Victory In Jesus”, “Trials And Tests Of Faith” and “Nimrod, Cain, and Martha.” Biblical and modern day examples are given of those who withstood severe tests and how they learned to trust Christ.
Kur'an-ı Kerim Kıssaları
Price: $2.00 USD. Words: 14,820. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur'an'daki kıssaları incelediğimiz zaman görürüz ki elçilerin kıssaları bizler için yol göstericidir. Allah'ın sünneti gereği toplumsal ve siyasal değişimlerin ilkelerini bize bildirdikleri için okunmaları ve anlaşılmaları gerekmektedir.
Kuran ve Bilim
Price: $2.00 USD. Words: 14,800. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müslümanların başlangıcından bu güne kadar Kur'an'a verdikleri önemin ölçüsü, anlatılmayacak bir değerdedir. Kur'an'ın tarih boyunca bütün İslami mezhepler ve bütün İslami ilimler öğrencileri için nur kaynağı olduğu iddia edilebilir.
Kadir Sûresi
Price: $2.00 USD. Words: 21,040. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bu gecenin hangi gece olduğu hakkında kitaplarda birçok haber yer Alır. Bunların bir kısmı bu gecenin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğunu, bazıları yirmi birinci, bazıları da Ramazanın son on gecesinden birisi olduğunu belirtir. Diğer bir kısmı da tüm Ramazandan herhangi bir gecedir der.
İslamda Ticaret
Price: $2.00 USD. Words: 19,280. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ticari maksatla veya başka maksatla yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, Allah’ın yüce adını onun haram kıldığı hususlarda kullanmak, basit menfaatler için insanları “vallahi, billahi... vs.”diyerek, “Allah (ın adı) ile aldatmak”, daha sonra yaptıkları “yeminlerini az bir bedele satmak...” büyük günahlardandır.
İslam’a Göre Din-Devlet İlişkisi
Price: $2.00 USD. Words: 14,170. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanlar zalim krallardan ve acımasız yöneticilerden korkarlar, çekinirler ama cehennem korkusuyla kıyaslanabilecek hiçbir korku ve çekince yoktur. Ne kadar zalim ve ne kadar güçlü olursa olsun hiç bir dünyevi otorite; cennet ümidi ve cehennem korkusu verebilen bir güçle rekabet edemez, kimin cehenneme gideceğine karar veren otoriteden daha üstün olamaz.
Hz.Yunus
Price: $2.00 USD. Words: 23,780. Language: Turkish. Published: April 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan resuller içinde, hayatı, bir sure içerisinde ayrıntılarıyla muhataplara aktarılan tek peygamber Yusuf (as)’dır. Yusuf peygamber kıssasını, diğer peygamber kıssalarından ayırt eden bu anlatım özelliği, Kuran’ın anlatım üslubu içerisinde hemen dikkati çeker.
Dar-ül Harp Diyarında Büyük İsyan
Price: $2.00 USD. Words: 11,520. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dünya kurulalıdan beri günahların açık olarak işlendiği ve isyana dönüştüğü, böyle bir bunalım geçirilmediği, her türlü fitnenin, her türlü kötülüğün anasının mevcut olduğu fitne ve fesadın ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değildir…
Müslümanlarda Akıl Tutulması
Price: $2.00 USD. Words: 9,470. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur’an; akıl ve bilim öncülüğünde, hoşgörüyü, barış içinde birarada yaşamayı, insanı hayvanı bitkiyi doğayı bir bütün olarak görmeyi, anlamayı, bilmeyi öngörür. ADALETİ ÖNGÖRÜR, HAKKI-HUKUKU ÖNGÖRÜR, MAZLUMU KORUR ZÜLMÜ LANETLER…
Niyazi-i Mısrî (Ks)
Price: $2.00 USD. Words: 44,080. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Fiction » Literature » Literary
Yunus Emre , Fuzulî, Nesimî ve diğer Erenler gibi her okuduğumda yüreğimi heyacanlara gark eden Hakk Dostlarındandır. Ondaki yüksek derunî anlayış ve anlatış kendine mahsus bir özellik ve güzelliktir. Çok ileri düzeyde bir Zâhiri İlim tahsilini, Ehliyetli Eren Ümmî Sinan Baba gibi bir usta elinde Bâtınî Edeble tamamlamıştır.
Peygamberlerde Hicret
Price: $2.00 USD. Words: 12,690. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur.” Enfal’72
Sevgili Gençlere Nasihatler
Price: $2.00 USD. Words: 23,620. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Canım ve ailem kadar benim için önemli olan bu aziz gençlere sekiz tavsiyem olacak. Bu tavsiyelerde dünya ve ahiretin saadetleri gizlidir. Bunlar aynı zamanda Yüce Allah'ın kullarına yönelik mesajlarının özeti olmakla birlikte hikmetli ve iyi kulların öğüt ve nasihatidir. Benim tecrübelerim ve bilgimin de vardığı son noktadır.
Son Zaman Firavunları
Price: $2.00 USD. Words: 11,630. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve ülkesinin halkını birtakım sınıflara ayırmıştı; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, eziyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kız çocuklarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.Peki ya günümüzdekiler kimlerdendir!