Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Peygamberlerde Hicret
Price: $2.00 USD. Words: 12,690. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur.” Enfal’72
Sevgili Gençlere Nasihatler
Price: $2.00 USD. Words: 23,620. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Canım ve ailem kadar benim için önemli olan bu aziz gençlere sekiz tavsiyem olacak. Bu tavsiyelerde dünya ve ahiretin saadetleri gizlidir. Bunlar aynı zamanda Yüce Allah'ın kullarına yönelik mesajlarının özeti olmakla birlikte hikmetli ve iyi kulların öğüt ve nasihatidir. Benim tecrübelerim ve bilgimin de vardığı son noktadır.
Son Zaman Firavunları
Price: $2.00 USD. Words: 11,630. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve ülkesinin halkını birtakım sınıflara ayırmıştı; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, eziyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kız çocuklarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.Peki ya günümüzdekiler kimlerdendir!
Ümmî Sinân
Price: $2.00 USD. Words: 24,570. Language: Turkish. Published: April 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Elmalı Şehrinin içinde Vehhabi (Vâhib) Ümmî ve Ümmî Sinân…Yaşadığı ve adıyla anılan câmisi avlusundaki türbesinde yaşamakta olan Hak Ereni, o zamanlar Elmalı şehrinde; mânâda mutasavvıf, maddede müderris-profesör olarak ilim ve faziletiyle meşhur olmuş....
The Alevi Of Anatolia
Price: $2.00 USD. Words: 9,940. Language: Commonwealth English. Published: April 20, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dervish founders of tarikat (Sufi orders) were revered as Saints (veli) and called dede, baba, pir, or seyh, their tombs serving as pilgrimage centres. Following the Seljuks, the Ottomans established their power in western Anatolia and gradually incorporated Eastern Anatolia into their empire.
Kurân’da Dua Ayetleri
Price: $2.00 USD. Words: 12,320. Language: Turkish. Published: April 18, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Adam rüyadan uyanınca, sevinir ve yeniden dua etmeye başlar ve muradına kavuşur. Günahkâr müslümanın duası, kabule şayan değilse de, cenab-ı Hak, dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur.
Watch the Throne
Price: $3.99 USD. Words: 67,540. Language: English. Published: April 16, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Warfare, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
There is a spiritual war happening between the Kingdom of light and the kingdom of darkness. And the war for the throne of hearts rages on until the Lord makes His appearance on that Day. There are many people who claim to know God but they are not ready to face the throne. Are you throne-ready? Read and discover who sits on the throne of your heart today!
Hz. Meryem
Price: $2.00 USD. Words: 11,960. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hz. İsa'yı dünyaya getirme göreviyle Allah'ın şereflendirdiği Hz. Meryem, tarihi kaynaklara göre bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış, Allah'ın dünyada ve ahirette seçkin kıldığı kadınlardan biridir.
Peygamber Efendimizin Mucizeleri
Price: $2.00 USD. Words: 49,630. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Peygamber Efendimizin mucizelerinin en büyüklerinden biri de, Ay’ı ikiye ayırmasıdır. Bu mucize, başka hiçbir Peygambere nasip olmamıştır. (Kıyamet yaklaştı, Ay yarıldı. Onlar [müşrikler] bir mucize görünce hemen yüz çevirirler ve "Eskiden beri devam ede gelen bir sihir[büyü] derler.) [Kamer 1,2]
Şeytan
Price: $2.00 USD. Words: 12,250. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Her kim şeytan adımlarına uyarsa, şüphe yok ki o şeytan çirkin ve merdud şeyler emreder...” (Nur Suresi, 21; Bakara Suresi, 168, 208; En’am Suresi, 142) Şeytanın her kişiyle alakalı bir “yol haritası” vardır ve şeytan, kime nerden ve de nasıl yaklaşılacağını gayet iyi bilîr.
Büyük İbadet Zekat
Price: $2.00 USD. Words: 25,610. Language: Turkish. Published: April 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Zekat sayesinde ise kalbin bu zararlı duygusuna ve meyline direnilmiş olur, nefis'de cimrilikten kurtulmuş olur. Zekat vermek, güzel bir inancın eseridir. Böyle bir inanca sahib olan kimse, bağlı bulunduğu cemiyet için zararlı olmaktan uzak, çok yararlı bir insan olur.
Yaratılış
Price: $2.00 USD. Words: 100,520. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah, yeryüzünde canlılığın yada insanın oluşumu için belli bir süreç içinde Dünya’daki fiziksel ortama müdahale etmiş, insanın ortaya çıkış şartlarını uygun hale getirmiştir.
İmtihan Dünyası
Price: $2.00 USD. Words: 13,670. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kimse başa gelen bu afetleri, doğanın başıboş hareketleri veya tesadüf gelişmeler olarak görmesin. Yeryüzünde hiçbir olay, bir yaprağın düşmesi bile Allah'dan bağımsız değildir. Her bir olayda mutlaka önemli mesajlar vardır.
İblis
Price: $2.00 USD. Words: 16,660. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İblis kendisini Allah'ın yarattığını inkar etmez. İsyanının nedeni bu değildir. Aksine kendisini yaratanın Allah olduğunu bizzat söyler. Ancak "ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" diyerek son derece çarpık bir mantık ortaya koyar. Bu akılalmaz isyanın hiçbir mantığı yoktur.
Kibir ve Ucub
Price: $2.00 USD. Words: 16,390. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bir kimse, herhangi bir hususta kendini başkasından üstün görüyorsa kibirlidir. Çünkü tevazu sahibi kimse sahip olduğu tüm meziyetleri Allah Teala’dan bilir ve büyüklük ve üstünlük ancak Allah Teala’ya mahsustur.Bu arada samimi olmayan, yapmacık tevazu gösterisi de kibirdir. Yani tevazu sahibi olmakla tevazu göstermek farklı şeylerdir.
Hz.Ali
Price: $2.00 USD. Words: 39,360. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hz. Ali; takvâda, Allâh’a ibâdette, cesârette, yiğitlikte, emînlikte, Hz. Resûlullâh’tan (s.a.a) sonra gelen ilk insandı. O, her zaman hakkı, adâleti, Allâh’ın şerîatını icrâ ediyor, mazlûmlara yardımcı, dost, zâlimlere ise düşmân idi. O’nun adâlet anlayışında, hiç kimse için bir ayrıcalık söz konusu olmayıp, Hakk’a âşık, adâlet timsâli bir zât idi.
Hz. İbrahim (as)
Price: $2.00 USD. Words: 14,840. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kabe’yi bina eden peygamber odur. Oğlu İsmail de bu işte ona yardım etmiştir. (Bakınız Hz. İsmail maddesi).Yine sahih kaynaklara göre bu büyük peygamber 200 yaşında Şam havalisinde vefat etmiş ve “Halilü’r-Rahman” denilen kasabaya gömülmüştür.
İnkarci Mealcılar
Price: $1.00 USD. Words: 124,360. Language: Turkish. Published: April 3, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hak olanı gizlediler, sakladılar kafalarına göre din oluşturdular….Milyonlarca insanın aklını karıştırdılar, Milyonlarca Mümin-I Münafiğin yetişmesine ön ayak oldular…Olmaya da devam ediyorlar…İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor…. Söze nereden başlayacağını bilemiyor…
Peygamberimizden Çok Önemli Dua Ve Tavsiyeler
Price: $2.00 USD. Words: 23,860. Language: Turkish. Published: April 2, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah'ım! Beni kar ile, dolu ile ve soğuk su ile tertemiz eyle! Allah'ım! Beni günahlardan ve hatalardan beyaz kumaş kirden nasıl arınırsa öylece temizle."[
Ramazan - Oruç- Zekât
Price: $2.00 USD. Words: 12,340. Language: Turkish. Published: April 2, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
" Ramazan, öyle bir aydır ki; bu ayda Kur'¬an, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi. Sizden bu aya erişen oruç tutsun ..." (el-Bakara, 185)