Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Spirit Command My Soul- Led By the Spirit of Yehovah
Price: $6.00 USD. Words: 18,630. Language: English. Published: January 2, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Learn how to train your soul through your spirit man with a hebraic perspective and a love for the word of God via intimacy.
Barnabas İncili
Price: $2.00 USD. Words: 88,620. Language: Turkish. Published: December 25, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
1- Barnaba İncili, Hz. İsa'nın ilâh veya Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmez. 2-Hz. İbrahim'in kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevrat'ta belirtildiği ve hristiyan inançlarında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmâil (a.s.)'dır. 3-Beklenen Mesih Hz.İsa değil Hz. Muhammed'dir. 4-Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir.
Lokman Suresi
Price: $2.00 USD. Words: 15,040. Language: Turkish. Published: December 25, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Lokman Aleyhisselâm Beytülmakdis yakınlarındaki Remle şehrinde oturur, yanına gelenlere vaaz ve nasihat eder, hikmetli sözler söylerdi. Lokman Aleyhisselâm yeryüzündeki bitkilerden her derde deva araştırır, Allah’ın izniyle bulur ve hastalara Allah’ın Şafi isminin tecellisine vesile olurdu, şifa dağıtırdı.
Büyü
Price: $2.00 USD. Words: 29,690. Language: Turkish. Published: December 15, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İslam dinine göre büyü yapmak haramdır. Allah Resulü, yedi büyük günah arasında büyü yapmayı da saymış, büyü yapanın Allah’a şirk koşmuş olacağını bildirmiştir. Yine, büyüye inanan ve doğruluğunu tasdik eden kimselerin Cennet’e giremeyeceğini haber vermiştir.
Bizi Aldatan Bizden Değildir
Price: $2.00 USD. Words: 26,040. Language: Turkish. Published: December 15, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Milleti kandırandan, vicdanları kanatandan, Allah'la aldatandan, dini mesajları, manevi duyguları sinsi niyetlerine alet edenlerden hiç Müslüman olur mu? Olmaz elbette! Peki Allah ile aldatanlar nasıl oluyor da Müslüman oluyor….
Alimlerin Bile Bile İnkârı
Price: $2.00 USD. Words: 19,450. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanlar şu evrende yalnız değildirler ki, varlıklarının tesadüfi olduğu, hayatlarının başıboş olduğu söz konusu olabilsin. İnsanların çevresinde hepsi de belirli bir düzene bağlı olarak yaşayan başka birçok canlılar vardır. Bu düzen ortada bir amacın, bir ön-tasarının ve bir hikmetin olduğunu kanıtlar.
Allah’in Adil Kılıcı’ Hz.Ömer
Price: $2.00 USD. Words: 14,640. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dört Halife Dönemi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in vefatının ardından İslamiyet'in yaygınlaşmasına vesile olmuş kutlu bir dönemdir. Sırasıyla Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali'nin (ra) halifelik yaptığı dönem boyunca huzur ve refah içinde yaşayan Müslümanların yanı sıra, ondan sonra yaşayanlar da onların üstün ahlakını ve yönetim anlayışını örnek almışlardır.
Allah Bizi Uyarıyor
Price: $2.00 USD. Words: 19,490. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Yüce RABB'imiz yazdığımız surelerde yemin ile başlamaktadır. RABB'imizin yeminlerinin biz insanlarınkinden farklı olduğunu görmekteyiz. Biz insanlar; karşımızdaki insanları sözlerimizle inandırmak için yemin ederiz. RABB'imiz ise AKIL SAHİPLERİNİN dikkatini çekmek, onları araştırmaya sevk etmek ve kanıt göstermek için yemin eder.
Even Then Will I Be Confident: The Testimony of Gerald Sherwood's Healing and Recovery
Price: $0.99 USD. Words: 5,130. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
In the midst of three separate physical diseases, God showed himself faithful to Gerald Sherwood through a combination of divine healing and medical intervention. In this book, Gerald shares his personal testimony of his healing and recovery and how his confidence in God grew to sustain him in his darkest hour.
Kur'an Şifadir
Price: $3.00 USD. Words: 180,960. Language: Turkish. Published: November 25, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ayetel Kürsiyi hergün 70 defa okuyana Cenabı hak heybet verir.Bütün mahluk kendisinden çekinir.İnsanlar , cinler ona tabi olur, Sihir , nazar ve cin şerrinden emin olur.Amenerresulüyü 7 defa okuyanın Maneviyatı artar Melekler dostu olur.
Kavimlerin Helakı
Price: $2.00 USD. Words: 20,860. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh'un kavmiyle ilgili yer alan kayıtlara bakı¬lırsa bu milletin ne Allah'ı inkâr ettiği, ne Allah'tan habersiz olduğu, ne de Allah'a ibadetten kaçındığına tanık olunur. Nûh kavminin en büyük suçu Allah'a ortaklar koşmasıydı.
İyi Müslüman Nasıl Olur
Price: $2.00 USD. Words: 12,200. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kurtuluşun Reçetesini sunmak için önce hastalığı teşhis etmek gerek. Eldeki verilerle yola çıkarak, hastalığın ne olduğunu bulmamız gerek. Söz edilen hastalık, bireyin ve toplumun ezelden bu yana devam ede gelen hastalığı ile ilgilidir.
Genç Adam
Price: $2.00 USD. Words: 14,480. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gençler, gençliğin kıymetini kendiliğinden idrak edemeyebilirler. Bu nedenle onlar, gençliğin büyük bir nimet olduğunun bilinciyle yetiştirilmeli, gençliklerini en iyi bir şekilde değerlendirmeleri için gençlere bütün imkan ve fırsatlar tanınmalı, onlara yardımcı olunmalı ve ellerinden tutulmalıdır.
Fitne-Fesat
Price: $2.00 USD. Words: 15,690. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Fitne kelimesi küfür, azgınlık, sapıklık, günah, rüsvalık, ayrılık, birisini azdırmak, delilik, iç ihtilaf ve kargaşa, kavga, kalbin bir şeyi fazlaca beğenip, ona meyletmesi, hoşuna gitmesi, bela, azap, musîbet... gibi anlamları vardır
Tefsirli Kur'ân-ı Kerîm Meali
Price: $2.00 USD. Words: 327,210. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Çalışmak bizden, muvaffak kılmak ise ancak Allâh-u Te’âlâ’dandır. Ancak “Bunca meâl varken yeni bir meâle ne ihtiyaç vardı?” şeklinde bir soru kaçınılmaz olarak aklınıza gelebilir… Bu meâlin diğerlerinden farkını açıkça ortaya koyma ve herkesin bu meâle niçin ihtiyaç duyacağı gerçeğini maddeler halinde izah etmeye çalışacağım;.....
Anadolu Evliyaları
Price: $3.00 USD. Words: 156,040. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Çalışmak farz olduğu için, enbiya ve evliya da çalışır. Mesela Âdem aleyhisselam, çiftçilikle uğraşırdı. Nuh aleyhisselam marangoz, Davud aleyhisselam demirci idi. Evliya-i kiram da çeşitli meslek sahibi idiler. Allahü teâlâ, (Sevdiklerimi [evliyamı] halkın içinde saklarım, herkes tanıyamaz) buyuruyor. Onları tanıyan kimseler az da olsa vardır.
Ahlakı Görevlerimiz
Price: $2.00 USD. Words: 9,950. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İslâm dini, ahlâka pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir. Aslında İslâm, bir ahlâk ve fazilet, bir hikmet dinidir. Öyle ki, Peygamber Efendimiz buyurmuştur: "Ben, ancak mekâkim-i ahlâkı (ahlâkın iyi ve güzel olanlarını) tamamlamak için gönderildim."
Ahkâm Sınırları
Price: $2.00 USD. Words: 28,190. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hükümler, yargılar, kanunlar, kararlar. Ahkâm hüküm kelimesinin çoğulu olup "hükümler" demektir. Hüküm, sözlükte men etmek, önlemek anlamlarına gelir. Hâkimin davayı neticeye bağlamasına hüküm denmesi, taraflar arasındaki düşmanlığı önlediği içindir. Hüküm, bir şeyi diğerine dayandırma, emir ve irade manasında da kullanılmıştır.
Tabut-u Sekine. Hz Musa'nin Ahit Sandığı
Price: $2.00 USD. Words: 9,920. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Asırlardır kayıp olan Ahid Sandığı’nın içinde Hz. Musa ve Hz. Harun’dan eşyalar bulunduğu biliniyor. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda akasya ağacından yapılmış, parlak renkli, dikdörtgen bir sandık olduğu tahmin edilen sandık yüzyıllardır aramasına rağmen hala bulunamadı.
Ahilik
Price: $2.00 USD. Words: 14,860. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ahiliğin ilk amacı, anayurtlarından kopup gelerek yerli halkının başka dilde konuştuğu, başka dine inandığı, başka gelenek ve göreneklere bağlı bulunduğu yeni yurtlarında yani Anadolu’da kendi sanat ve ticaretlerine yeni bir yaşam alanı açma çabasıdır.