Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Allah’in Adil Kılıcı’ Hz.Ömer
Price: $2.00 USD. Words: 14,640. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dört Halife Dönemi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in vefatının ardından İslamiyet'in yaygınlaşmasına vesile olmuş kutlu bir dönemdir. Sırasıyla Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali'nin (ra) halifelik yaptığı dönem boyunca huzur ve refah içinde yaşayan Müslümanların yanı sıra, ondan sonra yaşayanlar da onların üstün ahlakını ve yönetim anlayışını örnek almışlardır.
Allah Bizi Uyarıyor
Price: $2.00 USD. Words: 19,490. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Yüce RABB'imiz yazdığımız surelerde yemin ile başlamaktadır. RABB'imizin yeminlerinin biz insanlarınkinden farklı olduğunu görmekteyiz. Biz insanlar; karşımızdaki insanları sözlerimizle inandırmak için yemin ederiz. RABB'imiz ise AKIL SAHİPLERİNİN dikkatini çekmek, onları araştırmaya sevk etmek ve kanıt göstermek için yemin eder.
Even Then Will I Be Confident: The Testimony of Gerald Sherwood's Healing and Recovery
Price: $0.99 USD. Words: 5,130. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
In the midst of three separate physical diseases, God showed himself faithful to Gerald Sherwood through a combination of divine healing and medical intervention. In this book, Gerald shares his personal testimony of his healing and recovery and how his confidence in God grew to sustain him in his darkest hour.
Kur'an Şifadir
Price: $3.00 USD. Words: 180,960. Language: Turkish. Published: November 25, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ayetel Kürsiyi hergün 70 defa okuyana Cenabı hak heybet verir.Bütün mahluk kendisinden çekinir.İnsanlar , cinler ona tabi olur, Sihir , nazar ve cin şerrinden emin olur.Amenerresulüyü 7 defa okuyanın Maneviyatı artar Melekler dostu olur.
Kavimlerin Helakı
Price: $2.00 USD. Words: 20,860. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh'un kavmiyle ilgili yer alan kayıtlara bakı¬lırsa bu milletin ne Allah'ı inkâr ettiği, ne Allah'tan habersiz olduğu, ne de Allah'a ibadetten kaçındığına tanık olunur. Nûh kavminin en büyük suçu Allah'a ortaklar koşmasıydı.
İyi Müslüman Nasıl Olur
Price: $2.00 USD. Words: 12,200. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kurtuluşun Reçetesini sunmak için önce hastalığı teşhis etmek gerek. Eldeki verilerle yola çıkarak, hastalığın ne olduğunu bulmamız gerek. Söz edilen hastalık, bireyin ve toplumun ezelden bu yana devam ede gelen hastalığı ile ilgilidir.
Genç Adam
Price: $2.00 USD. Words: 14,480. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gençler, gençliğin kıymetini kendiliğinden idrak edemeyebilirler. Bu nedenle onlar, gençliğin büyük bir nimet olduğunun bilinciyle yetiştirilmeli, gençliklerini en iyi bir şekilde değerlendirmeleri için gençlere bütün imkan ve fırsatlar tanınmalı, onlara yardımcı olunmalı ve ellerinden tutulmalıdır.
Fitne-Fesat
Price: $2.00 USD. Words: 15,690. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Fitne kelimesi küfür, azgınlık, sapıklık, günah, rüsvalık, ayrılık, birisini azdırmak, delilik, iç ihtilaf ve kargaşa, kavga, kalbin bir şeyi fazlaca beğenip, ona meyletmesi, hoşuna gitmesi, bela, azap, musîbet... gibi anlamları vardır
Tefsirli Kur'ân-ı Kerîm Meali
Price: $2.00 USD. Words: 327,210. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Çalışmak bizden, muvaffak kılmak ise ancak Allâh-u Te’âlâ’dandır. Ancak “Bunca meâl varken yeni bir meâle ne ihtiyaç vardı?” şeklinde bir soru kaçınılmaz olarak aklınıza gelebilir… Bu meâlin diğerlerinden farkını açıkça ortaya koyma ve herkesin bu meâle niçin ihtiyaç duyacağı gerçeğini maddeler halinde izah etmeye çalışacağım;.....
Anadolu Evliyaları
Price: $3.00 USD. Words: 156,040. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Çalışmak farz olduğu için, enbiya ve evliya da çalışır. Mesela Âdem aleyhisselam, çiftçilikle uğraşırdı. Nuh aleyhisselam marangoz, Davud aleyhisselam demirci idi. Evliya-i kiram da çeşitli meslek sahibi idiler. Allahü teâlâ, (Sevdiklerimi [evliyamı] halkın içinde saklarım, herkes tanıyamaz) buyuruyor. Onları tanıyan kimseler az da olsa vardır.
Ahlakı Görevlerimiz
Price: $2.00 USD. Words: 9,950. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İslâm dini, ahlâka pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir. Aslında İslâm, bir ahlâk ve fazilet, bir hikmet dinidir. Öyle ki, Peygamber Efendimiz buyurmuştur: "Ben, ancak mekâkim-i ahlâkı (ahlâkın iyi ve güzel olanlarını) tamamlamak için gönderildim."
Ahkâm Sınırları
Price: $2.00 USD. Words: 28,190. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hükümler, yargılar, kanunlar, kararlar. Ahkâm hüküm kelimesinin çoğulu olup "hükümler" demektir. Hüküm, sözlükte men etmek, önlemek anlamlarına gelir. Hâkimin davayı neticeye bağlamasına hüküm denmesi, taraflar arasındaki düşmanlığı önlediği içindir. Hüküm, bir şeyi diğerine dayandırma, emir ve irade manasında da kullanılmıştır.
Tabut-u Sekine. Hz Musa'nin Ahit Sandığı
Price: $2.00 USD. Words: 9,920. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Asırlardır kayıp olan Ahid Sandığı’nın içinde Hz. Musa ve Hz. Harun’dan eşyalar bulunduğu biliniyor. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda akasya ağacından yapılmış, parlak renkli, dikdörtgen bir sandık olduğu tahmin edilen sandık yüzyıllardır aramasına rağmen hala bulunamadı.
Ahilik
Price: $2.00 USD. Words: 14,860. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ahiliğin ilk amacı, anayurtlarından kopup gelerek yerli halkının başka dilde konuştuğu, başka dine inandığı, başka gelenek ve göreneklere bağlı bulunduğu yeni yurtlarında yani Anadolu’da kendi sanat ve ticaretlerine yeni bir yaşam alanı açma çabasıdır.
Abdulkadir Geylânî
Price: $2.00 USD. Words: 47,350. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Fıkıh ve hadîs ilimlerinde müctehid idi. Kâdiriyye tarîkatının kurucusudur. Ehl-i sünnet îtikâdını ve din bilgilerini her tarafa yaydı. Orta boylu, zayıf bünyeli, geniş göğüslü, ilm için vefâkârlıkta emsâli az bulunur bir velî idi.
70 Büyük Günah
Price: $3.00 USD. Words: 150,960. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanı helak eden 72 büyük günah! Allah’ın emirlerini yerine getirmeme ve yasakladığı şeyleri yapma şeklinde tarif edilen günah kavramı büyük ve küçük diye ikiye ayrılıyor. Peki nedir bu günahlar...
40 Hadis
Price: $2.00 USD. Words: 14,600. Language: Turkish. Published: November 24, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gelenekler; bir medeniyetin, bir kültürün soyunu sürdüren öz çocuklarıdır. Bir medeniyet onlar vesilesiyle hayatta kalmaya devam edebilir. Kırk hadis geleneği de İslam kültürünün, özellikle İslam ahlakının soyluluğunu sürdüren ilk göz ağrılarından biridir.
A Father's Story
Price: Free! Words: 13,500. Language: English. Published: November 10, 2016. Categories: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
A short story just in time for Christmas. Follow along as a real life father shares about his responsibilities and experiences raising his son. This father knew his son was special from day one, as all fathers do, but this particular son was a bit more special even than most. You will want to read and consider for yourself how this son might be special in your life also.
Alpha the Creator
Price: Free! Words: 4,330. Language: English. Published: November 9, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
(2.00 from 1 review)
We have far too many religions. Over 5000 cults, over 700 established religions, and we have 21 major religions, like Christianity, Islam, Hindu, and many more. We have also 13 different denominations within Christianity. Then we have in the English language 50 different bibles, Why? All the bibles tell us not to build shrines, is a church not a shrine? Read about Alpha, the only true Good.
Jesus Christ – Who He Is, What He Did For You, Why You Should Care.‎
Price: Free! Words: 2,470. Language: Commonwealth English. Published: October 22, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Do you really know who Jesus is?‎ Do you know what he did for you?‎ Do you know why you should care?‎ The Bible tells us that what you decide to do about Jesus is the greatest and most important ‎decision you will ever make.‎ So take five minutes to read through this very simple and short summary of who Jesus is ‎and what he has to offer you, and at least make an informed choice.‎