Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Yaratılış
Price: $2.00 USD. Words: 100,520. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah, yeryüzünde canlılığın yada insanın oluşumu için belli bir süreç içinde Dünya’daki fiziksel ortama müdahale etmiş, insanın ortaya çıkış şartlarını uygun hale getirmiştir.
İmtihan Dünyası
Price: $2.00 USD. Words: 13,670. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kimse başa gelen bu afetleri, doğanın başıboş hareketleri veya tesadüf gelişmeler olarak görmesin. Yeryüzünde hiçbir olay, bir yaprağın düşmesi bile Allah'dan bağımsız değildir. Her bir olayda mutlaka önemli mesajlar vardır.
İblis
Price: $2.00 USD. Words: 16,660. Language: Turkish. Published: April 11, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İblis kendisini Allah'ın yarattığını inkar etmez. İsyanının nedeni bu değildir. Aksine kendisini yaratanın Allah olduğunu bizzat söyler. Ancak "ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" diyerek son derece çarpık bir mantık ortaya koyar. Bu akılalmaz isyanın hiçbir mantığı yoktur.
Kibir ve Ucub
Price: $2.00 USD. Words: 16,390. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bir kimse, herhangi bir hususta kendini başkasından üstün görüyorsa kibirlidir. Çünkü tevazu sahibi kimse sahip olduğu tüm meziyetleri Allah Teala’dan bilir ve büyüklük ve üstünlük ancak Allah Teala’ya mahsustur.Bu arada samimi olmayan, yapmacık tevazu gösterisi de kibirdir. Yani tevazu sahibi olmakla tevazu göstermek farklı şeylerdir.
Hz.Ali
Price: $2.00 USD. Words: 39,360. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hz. Ali; takvâda, Allâh’a ibâdette, cesârette, yiğitlikte, emînlikte, Hz. Resûlullâh’tan (s.a.a) sonra gelen ilk insandı. O, her zaman hakkı, adâleti, Allâh’ın şerîatını icrâ ediyor, mazlûmlara yardımcı, dost, zâlimlere ise düşmân idi. O’nun adâlet anlayışında, hiç kimse için bir ayrıcalık söz konusu olmayıp, Hakk’a âşık, adâlet timsâli bir zât idi.
Hz. İbrahim (as)
Price: $2.00 USD. Words: 14,840. Language: Turkish. Published: April 5, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Kabe’yi bina eden peygamber odur. Oğlu İsmail de bu işte ona yardım etmiştir. (Bakınız Hz. İsmail maddesi).Yine sahih kaynaklara göre bu büyük peygamber 200 yaşında Şam havalisinde vefat etmiş ve “Halilü’r-Rahman” denilen kasabaya gömülmüştür.
İnkarci Mealcılar
Price: $1.00 USD. Words: 124,360. Language: Turkish. Published: April 3, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Hak olanı gizlediler, sakladılar kafalarına göre din oluşturdular….Milyonlarca insanın aklını karıştırdılar, Milyonlarca Mümin-I Münafiğin yetişmesine ön ayak oldular…Olmaya da devam ediyorlar…İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor…. Söze nereden başlayacağını bilemiyor…
Peygamberimizden Çok Önemli Dua Ve Tavsiyeler
Price: $2.00 USD. Words: 23,860. Language: Turkish. Published: April 2, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah'ım! Beni kar ile, dolu ile ve soğuk su ile tertemiz eyle! Allah'ım! Beni günahlardan ve hatalardan beyaz kumaş kirden nasıl arınırsa öylece temizle."[
Ramazan - Oruç- Zekât
Price: $2.00 USD. Words: 12,340. Language: Turkish. Published: April 2, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
" Ramazan, öyle bir aydır ki; bu ayda Kur'¬an, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi. Sizden bu aya erişen oruç tutsun ..." (el-Bakara, 185)
Dar-ül Harp Diyarında Büyük İsyan
Price: $2.00 USD. Words: 11,520. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müslümanların da nefislerine uyduğu, giyimde, içtimai münasebetlerde, günlük hayatta ahkâm-ı ilâhi'ye riayetsizliğin, nefis ve şeytana uymanın had safhaya çıktığı bir durum, büyük bir fecaat yaşanıyor. ALLAH SÖZDE, PEYGAMPER SÖZDE KUR’AN SÖZDE… MÜSLÜMANLIK SÖZDE…..
İftira
Price: $2.00 USD. Words: 24,260. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Müminler kendilerine bir iftira atıldığında, Allah'ın kendilerini bununla denediğini, sabır göstererek tevekkül ederlerse Allah'ın kendilerinden razı olacağını ve kendilerini bu iftiradan temizleyeceğini bilirler.
Haset
Price: $2.00 USD. Words: 10,770. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Geçmiş milletleri oluşturan bireylerin çöküşü ve kurdukları devletlerin yıkılışı ekonomik yetersizlik ya da kaybedilmiş savaşlar nedeniyle değildir. Milletleri yıkan kötü ahlaktır. Ahlaki çöküntüdür. Ne yazık ki geçmiş milletlerde görülen hastalıklar çağımızdaki milletleri de etkisi altına almıştır.
Gıybet
Price: $2.00 USD. Words: 12,140. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Gıybet; zayıf, zelil, manen ve ahlâken aşağı mertebede olan insanların yapabileceği bir davranıştır. Gıybeti yapılan kimse hakkını helal etmedikçe kişi gıybetin günahından kurtulamaz. Çünkü gıybet etmek kul hakkı yüklenmektir. Kul hakkını ise Allah bağışlamaz.
Ezân-ı Muhammedî’ye
Price: $2.00 USD. Words: 10,940. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ezanın lafızları arasında Allah-ü Tealâ’nın birliği, kemal sıfatları ile muttasıf noksan sıfatlardan münezzeh olduğu, şeriki ve benzeri bulunmadığı ifade edilirken, Peygamberimizin de risaleti sarahaten ifade edilmektedir. Bu husûsu İmâm-ı Rabbânî(ks) Hz.’de Mektûbât-ı Kudsîye’sinde şöyle beyan buyurmuşlardır.
Büyük Alimlerin Hayatı
Price: $2.00 USD. Words: 70,440. Language: Turkish. Published: March 28, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Şöhretleri her yere yayılıp zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müctehidler, âlimler, üstün kimseler onları hep methetmiş, övmüştür.İslam dünyasının her tarafına yayılarak müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yapmışlardır...
Happy Birthday
Price: Free! Words: 1,920. Language: English. Published: March 27, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Abu Darda’ reported Allah’s Apostle (may peace be upon him) as saying: If anyone learns by heart the first ten verses of Surah al-Kahf, he will be protected from the Dajjal. Sahih Muslim: Book #4, Hadith #1766 PS: Got me being silly writing poetry (Lol) Khaleel
Peygamberimizin Duaları
Price: $2.00 USD. Words: 33,240. Language: Turkish. Published: March 26, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dua bir ibadettir. İnsanın duaya ihtiyacı vardır. Dua eden Allah’ı Rab olarak tanımış, O’na kulluk etmiş, O’nu zikretmiş, O’nun lütfu keremine sığınmış, sevgisini kazanmış, sevap elde etmiş, rahatlamış ve kalben huzura ermiş olur.
The Elegant Consciousness
Price: Free! Words: 13,030. Language: English. Published: March 21, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy
Is there a God? What are the differences between believing and knowing? Is there life after death? This book discusses on the importance of the answers to these questions from a unique and surprising perspective. Furthermore, the book examines the concepts of faith and knowledge as different sides of the same coin.
Kuran’a Göre Hırsızlık-Yolsuzluk
Price: $2.00 USD. Words: 35,760. Language: Turkish. Published: March 15, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Halkın dertlerine derman olması gereken devlet, halkın cebine elini uzatıyor, ne bulursa alıyor, bulamadığını borçlandırıyor ve (ç)aldıklarını fâizcilere sunuyor. Ondan sonra da “Ben Faize Karşıyım” “Faiz Büyük Beladır” diyorlar…
Lanetli Kavimler
Price: $2.00 USD. Words: 28,520. Language: Turkish. Published: March 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ekonomi diyerek, seçim diyerek, geçim diyerek, diploma, okul diyerek, iş, aş diyerek insanların gündemlerini değiştirmeye çalışırlar. İnsanların önüne farklı hedefler, farklı kitaplar, farklı önderler çıkararak onları Allah’ın kitabından ve Resûlünden uzaklaştırmaya çalışırlar. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yaparken lanetlenmişlerdir.