Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith

Gayb Alemi
Price: $2.00 USD. Words: 34,730. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Vasıtalı veya vasıtasız, duyu orgarılarımızla ulaşamadığımız ve ilmimizle ihata edemediğimiz her şeye “gayb” denir. Gayb sahasının zıddı “müşahede” sahasıdır.Bunun gibi, geçmişte gayb olan birçok saha (coğrafya, astronomi vb. dallarda) artık müşahade sahasına sokulmuşlardır. Mesela, bir güneş veya ay tutulmasının zamanının önceden ihbarı artık “gaybden haber vermek” değildir.
Fitne ve Kıyamet
Price: $2.00 USD. Words: 20,780. Language: Turkish. Published: January 25, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
(Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yürüyenden, yürüyen de, koşandan hayırlıdır, evinizde oturun, fitneye karışmayın!)
Emeviler
Price: $2.00 USD. Words: 19,930. Language: Turkish. Published: January 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Ne yazık ki bugün “İslam” diye ortaya konulan din, özellikle Emevi döneminden başlayarak, daha sonra Abbasiler döneminde sonuca ulaşan uydurma hareketinin ürettikleriyle karışmış bir yapı arz etmektedir. Bu “İslam”, temellerini sırf Kuran’dan alan, yani din adına Kuran’ı yeterli gören bir “İslam” anlayışı değildir.
Edepli İnsan Nasıl Olunur
Price: $2.00 USD. Words: 19,240. Language: Turkish. Published: January 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Toplumumuz en iyi edebi, edepsizlerden öğreniyor. İnsanlar, toplumdaki edepsizlerin edebe uygun davranmayan kimselerin hallerinden ibret alarak, edepsizliğin ne kadar kötü olduğunu görüyor ve onların durumuna düşmemek için, birbirlerine karşı daha güzel davranmaya çalışıyor.Son günlerde, edep çok az rastlanılan bir erdem haline geldi.
Güneydoğu Evliyaları
Price: $3.00 USD. Words: 87,810. Language: Turkish. Published: January 21, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İşte Evliyalar Diyarı Güneydoğu, İnsanı derinden etkileyen kutsal topraklar... Rivayete göre 120 bin evliyanın kabri orada imiş. Kucaklayamadığım Topraklar... Gezmeye doyamadığım Topraklar…Ben bir Karadenizliyim…ve Akdeniz'de yaşayan bir Anadolu çocuğuyum…Sırtını ülkeme dayamış dünyayı oradan seyredenlerdenim…
Peygamberimizin Çocuk Sevgisi
Price: $2.00 USD. Words: 27,030. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Çocuklarla çocuk gibi oynar, sevinçlerini paylaşırdı! Siz gidince, çocukların neşesi yarıda kaldı, ey yüce peygamber! Çağdaş kirlilik çarklarında doğranan bazı şuursuz ana ve babalar tarafından yol kaybeden güzel çocukların o tertemiz yüreklerinin kirlenmesinden korkuyoruz. O çocukların mis kokulu rüyalarına girip, onları neşelendiriniz, ey ay yüzlü!
Hacı Bektaş Velî
Price: $2.00 USD. Words: 19,520. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bu şartlarda yaşamak zorunda kalan Anadolu halkı ne yapacağını şaşırmış ümitsiz çaresizlik içinde kıvranır olmuştu. Adil bir devlet yönetiminden, düzenli bir cemiyet hayatından ümidini kesmişti. Halk devamlı bir kurtarıcı bulabilme gayretindeydi. Dış âlemde bulamadıkları huzuru ve sevgiyi bir güneş gibi halkın gönlüne doğan Hacı Bektaş Velî’de bulmuşlardı.
Dinler Tarihi
Price: $2.00 USD. Words: 30,710. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dinleri yer ve zaman göstererek inceler. Dîn bilimi geçmişte de, günümüzde de dinsiz topluma rastlamamıştırKutsal kitaplar dînin kaynağını ilk insana ve dolayısıyla onu yaratan Allah'a bağlamaktadır İlkel kabîlelerde dahi insanların ahlâkî âdâba uyup-uymadığını denetleyen ve gökte bulunan bir Tanrı kavramına inandıkları görülmüştür.
Deccal
Price: $2.00 USD. Words: 18,260. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Bozgunculuğu, yıkımı esas alan Deccal, yerleşmiş herşeyi bozar, meşrû düzeni alt üst eder. Kendisine karşı duranları ya öldürür, ya zindana atar, ya da pasivize etmeye çalışır. Böyle bir atmosferde dine sahip çıkmanın, dini yaşamanın zorluğu tartışma götürmez. “Hayru’l-ümûri ahmezühâ (Amellerin en faziletlesi en zahmetli olanıdır” sırrınca zorluklar arttığı ölçüde mükâfat da artar.
Büyük Dua Cevşen-ül Kebir
Price: $3.00 USD. Words: 35,470. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Cevşenü’l-Kebîr “Amelî hüküm” içeren bir metin değil; feyizli bir münâcâttır. Vahye dayanan eşsiz bir tefekkür ve zikir kaynağıdır. Allah’ın bin bir ism-i şerifiyle Cehennemden, ateşten, azaptan, gazap ve kahr-ı İlâhî’den, âfetlerden, musîbetlerden Allah’a (cc) sığınma mânâsını ifâde eden tevhid cümlelerinden müteşekkildir.
Ayetlere Göre Yaşamak
Price: $2.00 USD. Words: 51,860. Language: Turkish. Published: January 10, 2017 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Allah'ın izni olmaksızın hiç bir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona ondan veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. (Al-i İmran Suresi, 145)
Spirit Command My Soul- Led By the Spirit of Yehovah
Price: $6.00 USD. Words: 18,630. Language: English. Published: January 2, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Learn how to train your soul through your spirit man with a hebraic perspective and a love for the word of God via intimacy.
Barnabas İncili
Price: $2.00 USD. Words: 88,620. Language: Turkish. Published: December 25, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
1- Barnaba İncili, Hz. İsa'nın ilâh veya Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmez. 2-Hz. İbrahim'in kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevrat'ta belirtildiği ve hristiyan inançlarında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmâil (a.s.)'dır. 3-Beklenen Mesih Hz.İsa değil Hz. Muhammed'dir. 4-Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir.
Lokman Suresi
Price: $2.00 USD. Words: 15,040. Language: Turkish. Published: December 25, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Lokman Aleyhisselâm Beytülmakdis yakınlarındaki Remle şehrinde oturur, yanına gelenlere vaaz ve nasihat eder, hikmetli sözler söylerdi. Lokman Aleyhisselâm yeryüzündeki bitkilerden her derde deva araştırır, Allah’ın izniyle bulur ve hastalara Allah’ın Şafi isminin tecellisine vesile olurdu, şifa dağıtırdı.
Büyü
Price: $2.00 USD. Words: 29,690. Language: Turkish. Published: December 15, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İslam dinine göre büyü yapmak haramdır. Allah Resulü, yedi büyük günah arasında büyü yapmayı da saymış, büyü yapanın Allah’a şirk koşmuş olacağını bildirmiştir. Yine, büyüye inanan ve doğruluğunu tasdik eden kimselerin Cennet’e giremeyeceğini haber vermiştir.
Bizi Aldatan Bizden Değildir
Price: $2.00 USD. Words: 26,040. Language: Turkish. Published: December 15, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Milleti kandırandan, vicdanları kanatandan, Allah'la aldatandan, dini mesajları, manevi duyguları sinsi niyetlerine alet edenlerden hiç Müslüman olur mu? Olmaz elbette! Peki Allah ile aldatanlar nasıl oluyor da Müslüman oluyor….
Alimlerin Bile Bile İnkârı
Price: $2.00 USD. Words: 19,450. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
İnsanlar şu evrende yalnız değildirler ki, varlıklarının tesadüfi olduğu, hayatlarının başıboş olduğu söz konusu olabilsin. İnsanların çevresinde hepsi de belirli bir düzene bağlı olarak yaşayan başka birçok canlılar vardır. Bu düzen ortada bir amacın, bir ön-tasarının ve bir hikmetin olduğunu kanıtlar.
Allah’in Adil Kılıcı’ Hz.Ömer
Price: $2.00 USD. Words: 14,640. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Dört Halife Dönemi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in vefatının ardından İslamiyet'in yaygınlaşmasına vesile olmuş kutlu bir dönemdir. Sırasıyla Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali'nin (ra) halifelik yaptığı dönem boyunca huzur ve refah içinde yaşayan Müslümanların yanı sıra, ondan sonra yaşayanlar da onların üstün ahlakını ve yönetim anlayışını örnek almışlardır.
Allah Bizi Uyarıyor
Price: $2.00 USD. Words: 19,490. Language: Turkish. Published: December 7, 2016 by noktaekitap. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
Yüce RABB'imiz yazdığımız surelerde yemin ile başlamaktadır. RABB'imizin yeminlerinin biz insanlarınkinden farklı olduğunu görmekteyiz. Biz insanlar; karşımızdaki insanları sözlerimizle inandırmak için yemin ederiz. RABB'imiz ise AKIL SAHİPLERİNİN dikkatini çekmek, onları araştırmaya sevk etmek ve kanıt göstermek için yemin eder.
Even Then Will I Be Confident: The Testimony of Gerald Sherwood's Healing and Recovery
Price: $0.99 USD. Words: 5,130. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
In the midst of three separate physical diseases, God showed himself faithful to Gerald Sherwood through a combination of divine healing and medical intervention. In this book, Gerald shares his personal testimony of his healing and recovery and how his confidence in God grew to sustain him in his darkest hour.