Nonfiction » Religion & Spirituality » Monasticism

Сећање на смрт и други радови о Цркви, монаштву и манастирима
Price: Free! Words: 30,790. Language: Serbian. Published: May 4, 2020. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Monasticism, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christianity / Orthodox
Садржај: - Трагом сећања на смрт - Јелени и змије - Из "Ратника пустиње" - О почецима црквеног спора старог и Новог Рима - Средњовековни манастири и цркве Понишавља - "Бог је мртав"
Μνήμη Θανάτου. Трагом сећања на смрт
Price: Free! Words: 19,220. Language: Serbian. Published: December 1, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Eschatology, Nonfiction » Religion & Spirituality » Monasticism
Из садржаја: - Уводне напомене - ПРВИ ДЕО - СТРАХ ОД СМРТИ И ПРИПРЕМА ЗА СМРТ У ХЕЛЕНСКОЈ МИСЛИ - Страх од смрти - Утеха мистерија - Орфичари и њихова етика - Платон и „припрема за смрт“ - ДРУГИ ДЕО - СМРТ И ВАСКРСЕЊЕ - О смрти - О васкрсењу - Хришћанска димензија страха од смрти - О правој смрти - ТРЕЋИ ДЕО - СЕЋАЊЕ НА СМРТ - Шта је сећање на смрт? - Порекло - Пракса - Последице - ЗАКЉУЧАК
Μνήμη Θανάτου. Трагом сећања на смрт
Price: Free! Words: 19,220. Language: English. Published: December 1, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Monasticism, Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy
Из садржаја: - Уводне напомене - ПРВИ ДЕО - СТРАХ ОД СМРТИ И ПРИПРЕМА ЗА СМРТ У ХЕЛЕНСКОЈ МИСЛИ - Страх од смрти - Утеха мистерија - Орфичари и њихова етика - Платон и „припрема за смрт“ - ДРУГИ ДЕО - СМРТ И ВАСКРСЕЊЕ - О смрти - О васкрсењу - Хришћанска димензија страха од смрти - О правој смрти - ТРЕЋИ ДЕО - СЕЋАЊЕ НА СМРТ - Шта је сећање на смрт? - Порекло - Пракса - Последице - ЗАКЉУЧАК