Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy

The Wizard and His Foes Part 2
Price: Free! Language: English. Published: June 1, 2017. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy, Fiction » Fairy tales
After losing his memory, The Wizard is desperate to find out who he really is, and so he (rather unwisely) seeks out old enemies to find out. A follow up to, “The Assistant Wizard Quits Her Job.” (Part 2 of 7 due to draconian upload limits.)
2017 Children Action Comics Special
Series: Children Action Comics, Special 3. Price: Free! Words: 760. Language: English. Published: December 7, 2016. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Comics, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
After 6 year from 2011 to 2017, here's another collections of 71 1024x1365 pixels full color drawing of children in action. Comics for people of all ages. Happy reading and all the best for the year 2017. In this issue, we have 7 action story about the children. They are 'In The Ghost Castle', 'Arrow', 'Penguin action', 'Children Action Line-Art', 'Penguin Go Fishing', 'Poster' and 'Diary'.
A Magical Roommate: The First Semester
Price: $4.99 USD. Words: 8,290. Language: American English. Published: December 4, 2016. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy, Fiction » Humor & comedy » General
A comic strip about a wizard-in-training who gets forced to go to college in our world.
Twinkie Artcat Comic Collection 004
Series: Twinkie Artcat Comic Collection. Price: $1.99 USD. Words: 670. Language: English. Published: October 27, 2016. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Comics, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Twinkie Artcat Comic Collection is the collection of Twinkie Artcat comic eBook in the print layout format. In collection 004, we have "Kampung Ah-Boy", "One Fine Day", "Shadow Demon", "Alvin And The Frog" and "Extra Extra". This is a 68 pages full colour eBook.
Twinkie Artcat Comic Collection 003
Series: Twinkie Artcat Comic Collection. Price: $1.99 USD. Words: 680. Language: English. Published: April 19, 2016. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy, Fiction » Graphic novels & comics » Comics
Twinkie Artcat eBook is in print format. Twinkie Artcat Comic Collection is the collection of Twinkie Artcat comic eBook in the print layout format. In collection 003, we have "Detective Don In Action", "Virtual On", "The Hair-Cut Scene", "Door", "Penguin In Desert" and "Reporting To Army". This is a 68 pages full colour eBook.
Արվեստի - Գործերի Հավաքածու
Price: $9.99 USD. Language: Armenian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
«Դժոխք՝ արվեստի գործերի հավաքածուն» Դինո Դի Դուրանտեի ամբողջական գունազարդ գիրքն է՝ կազմված 72 արվեստի գործերից, որոնց հիմքում ընկած է Դանթեի «Դժոխք» պատմությունը՝ գրական գլուխգործոց «Աստվածային կատակերգության» առաջին մասը։ «Աստվածային կատակերգությունը» հանդիսանում է Ավետարանից հետո երկրորդ մեծագույն քրիստոնեական պատմությունը։ Սա Դժոխքի ամբողջությամբ նոր, խորը և տպավորիչ ներկայացում է, որ արվել է
Пекла - Калекцыя Твораў
Price: $9.99 USD. Language: Belarusian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Inferno – The Art Collection” Дзіна Дзі Дзюрантэ – поўнае каляровае выданне з 72 творамі калекцыі, заснаванае на гісторыі “Пекла”, першай часткі літаратурнага шэдэўра – “Боскай камедыі” Дантэ Аліг’еры, найбуйнейшай хрысціянскай гісторыі пасля Евангелля. Гэта зусім новае, глыбокае і займальнае бачанне “Пекла” Дзіна Дзі Дзюрантэ, які вывучаў гэты шэдэўр у арыгінале больш за 30 гадоў.
Пакао - Уметничка Колекција (Cyrillic)
Price: $9.99 USD. Language: Serbian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
,,Пакао – Уметничка колекција” Дина Ди Дурантеа је књига у боји од 72 дела уметничке колекције заснована на причи Дантеовог Пакла, првог дела литерарног ремек - дела, ,,Божанствене комедије” од Данте Алигијерија, друге велике хришћанске приче након ,,Јеванђеља”.
Inferno - Sanat Koleksiyonu
Price: $9.99 USD. Language: Turkish. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Dino Di Durante ‘nin “Inferno - Sanat Koleksiyonu” Dante Alighieri’nin edebi başyapıtı İlahi Komedya’nın ilk bölümü olan Dante’nin İnferno’sunun hikayesini temel alan tam renkli 72-parçalık resim koleksiyonu kitabı, İncil’den sonraki en büyük ikinci Hristiyan hikayesi.
Hỏa Ngục - Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật
Price: $9.99 USD. Language: Vietnamese. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
"Hỏa ngục– Bộ sưu tập nghệ thuật" sáng tác bởi Dino Di Durante là một cuốn sách đầy màu sắc gồm 72 bức tranh dựa trên câu chuyện về Hỏa ngục của Dante, là phần đầu tiên của kiệt tác văn học được sáng tác bởi Dante Alighieri, với tên gọi Thần khúc, vốn là câu chuyện về Thiên Chúa nổi tiếng thứ hai chỉ sau tác phẩm Bản Phúc Âm. Đây là một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc, và hấp dẫn về Hỏa ngục tạo n
Ад - Коллекция Произведений
Price: $9.99 USD. Language: Russian. Published: March 9, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy, Fiction » Educational
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ПОТРЯСАЮЩИЕ ОБРАЗЫ АДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ДВУХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМАХ Вам нравятся фильмы ужасов? «Ад» напугает Вас до смерти! "Inferno - The Art Collection" Дино Ди Дюранте - полное цветное издание с 72 произведениями коллекции, основанное на истории «Ада», первой части литературного шедевра - «Божественной комедии» Данте Алигьери, второй крупнейшей христианской истории после Евангелия.
Luna llena
Price: $3.99 USD. Words: 900. Language: Spanish. Published: March 5, 2015. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
El clásico de Caperucita Roja con un desenlace inesperado. Dedicado a los monstruos, esos seres incomprendidos que anhelan nuestra aceptación. Cómic de seis páginas en blanco y negro.
Fun Action Comics 3
Series: Fun Action Comics. Price: $0.99 USD. Words: 720. Language: English. Published: March 4, 2015. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Comics, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
A collection of 73 600x800 pixels full color drawing of fun action. Comics for people of all ages. In this issue, we have 5 action story. They are 'Jungle Tale : Alvin The Fox', 'Detective DON In Desert', 'City Tale : Wake The Demon', 'Penguin In Desert' and 'Children Action Comics : Fantasy Action'.
Uncanny Tales of Crush and Pound 7
Series: Uncanny Tales of Crush and Pound. Price: Free! Words: 14,570. Language: English. Published: September 1, 2014. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Superheroes, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Crush and Pound have followed Calvin Smith's trail into a desperate new world of danger!! Kidnapped humans are held as slaves of the Queenmother and her ant people, and escape seems impossible for the two heroes!! Can they survive the attack of the giant insects and colossal birds of this strange new place?!!
Boy Puppet
Price: Free! Words: 40. Language: English. Published: July 27, 2014. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
(3.00 from 2 reviews)
Mums and Pops are planning the best for their boy; so Boy gives them his best. A fable with a twist on the Pinocchio story. A graphic book in 40 pages.
10th Muse: Volume 1 issue 8
Price: $3.99 USD. Words: 120. Language: English. Published: June 19, 2014. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Contemporary women, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Greek mythology has documented the nine Muses, the inspirational daughters of the almighty god Zeus. But history forgot one—the 10th Muse.
Gearz #2
Price: $3.99 USD. Words: 40. Language: English. Published: June 19, 2014. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Contemporary women, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Karen Chugg is suddenly the most popular student in school. But she can’t shake the sneaking suspicion that her newfound popularity has more to do with her three new friends – each of whom happens to be a super-powered robot.
Three Legged Man
Comic Strip Variety! Three stories by well-known comics creator Chris Reynolds. One from each series! From "Mauretania Comics" you get "The Beginning of Empires"; from "Moon Queen and The Bee", "Potatoes! Potatoes! Potatoes!"; and from the "Cinema Detectives", "Battle Ground". Explore them all. Add to Cart now!
Exiern: November 2013
Price: Free! Words: 270. Language: English. Published: December 3, 2013. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy, Fiction » Graphic novels & comics » Gay & lesbian
The macho barbarian Typhan-Knee was hit by a gender-swap spell. Tiffany's search for answers have brought her, the princess Peonie, and the baby dragon Denver, to the World's Edge. While taking a moment to relax, Peonie has a theory of Tiffany's past before the white spell was cast... 8 color pages, including two-page splash, from November 2013. Contains Mature Themes.
The Hunt for the Lion: The Two Kings - Issue 4
Series: The Hunt for the Lion: The Two Kings, Book 4. Price: $1.99 USD. Words: 580. Language: English. Published: November 10, 2013. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Historical fiction, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Which is the greatest power that mortal hands can truly wield? Discover the answer at the end of a 1000 year saga depicting man's eternal quest for power that has scarred the universe from the depths of the ocean to the final frontiers of space. The Two Kings is the first Volume of a Graphic Novel series, The Hunt for the Lion - an epic adventure intertwined closely with the history of Singapore.

Related Categories