Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Ancient mysteries & controversial knowledge

Fall of 'Man' Death of God in the Garden - the Human Body
Price: Free! Words: 108,970. Language: English. Published: August 12, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Mind & Body, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit
What is it that makes you human, and what is the meaning of your life? These two mega 'head-scratchers' are answered in this book.
Pratikraman: The Key That Resolves All Conflicts (Full Version)
Price: Free! Words: 185,810. Language: American English. Published: December 11, 2016 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayerbooks / General
In the book “Pratikraman: Freedom Through Apology & Repentance”, Gnani Purush Dada Bhagwan describes the spiritual power of forgiveness, and offers a precise formula for asking for forgiveness. The book provides anyone who is seeking to learn about spiritual forgiveness, an understanding on how to repent, and how to forgive someone, as well as yourself.
7 trò chơi tâm linh
Price: $0.99 USD. Words: 52,630. Language: Vietnamese. Published: January 13, 2014. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit
Hãy để những trái tim thanh thản bay lên thiên đường Trong viện bảo tàng ở Ai Cập trưng bày một đồ vật rất kỳ lạ. Đó là một chiếc tráp bằng ngọc trắng trong suốt, to gần bằng chiếc ngăn kéo tủ. Chiếc tráp được chia thành bốn ô nhỏ bởi chiếc lưới nhỏ hình chữ thập. Chiếc tráp ngọc này được tìm thấy ở Paraoh, khi đó chiếc tráp hoàn toàn trống không. Chỉ cần nhìn vị trí trưng bày trong viện bảo tàng