Nonfiction » Philosophy » Movements / existentialism

Екзистенциализмът и философията на живота
Price: $0.99 USD. Words: 85,570. Language: Bulgarian. Published: November 30, 2014. Categories: Nonfiction » Philosophy » Movements / existentialism
Книгата е плод на „потреса” и „шока”, който авторът ù изпитва през 1982 г., когато прочита есето на Албер Камю „Митът за Сизиф”. Проследява се генезиса на възникването на екзистенциалната философия, който, според автора, се намира в древна Индия. Качвам само предговора, три глави от книгата - 6,8 и 9 и съдържанието, като пълната версия на книгата ще бъде качена до края на декември 2014 г.