Fiction » Poetry » Epic

திருக்குறள் (Thirukkural): குறள், தமிழ் உரைகள், மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் ஒலிபெயர்ப்பு (with translation & transliteration)
Price: Free! Words: 203,670. Language: English. Published: August 31, 2015. Categories: Essay » Literature, Fiction » Poetry » Epic
திருக்குறள் உலகப்புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியமாகும். இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் என்று அறியப்படுபவர். இதில் 1330 குறள்கள் பத்து பத்தாக 133 அதிகாரங்களின் கீழ் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இது அடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். இந்நூ லை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர்.
Znaki żywego alfabetu - wybór wierszy
Price: $3.75 USD. Words: 19,380. Language: Polish. Published: August 29, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
Wybór wierszy, głównie z tomów: My wszyscy z wierszy, Spomiędzy rzeczy, Pamiętnik z niedokończonej wyprawy, Nazwijcie mnie idiotą i Jedną nogą. Wiersze zostały przeredagowane a niektóre - tak można powiedzieć - napisane od początku, co czyni publikację oryginalnym dodatkiem do kolekcji publikacji autora.
For life and death of a poet - poetry like never before
Price: $3.00 USD. Words: 4,000. Language: English. Published: August 27, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
For life and deat of a poet is a poetry volume containing 40 poems about love, hate, redemption, forgiveness and endless sorrow - mostly located in a beautiful Irish scenery, a place where author lives and works. A masterpiece by well known polish poet,only now all written in english - just at your fingertips, and with an affordable price.
Lore of the Underlings: Episode 8 ~ The Trial
Series: Lore of the Underlings. Price: Free! Words: 12,190. Language: English. Published: July 20, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Fantasy » Epic
(5.00 from 2 reviews)
Lore of the Underlings continues. In this episode: A lovelorn young man is caught and brought to trial for trying to leave the Keep. But when Fyryx, the judge and jury, sees the signs of conspiracy everywhere, his kangaroo court turns into a witch hunt. Will justice's broom sweep the stranger up too?
Siegel's Census: An Index (Saga No. 0)
Series: The Saga of Terminal City, Book 0. Price: $0.99 USD. Words: 2,880. Language: English. Published: July 14, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Canadian Poetry
From his den of monitors and super-computers deep beneath Terminal City, statistician Adolphus Siegel has produced the community's first census. Up to date with the most recent Saga, Siegel's Census records all major and minor characters, summarizes their significance, and lists them both alphabetically, and by book of appearance. Includes an introduction by the eminent Director Siegel himself.
Shakespeare Greenheart
Price: $4.99 USD. Words: 38,260. Language: English. Published: July 2, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Themes & motifs
Shakespeare Greenheart is book one in Raven Mack's freestyle sonnets project - to write over a thousand sonnets spontaneously, woven into heroic crowns. Shakespeare Greenheart is his first shots fired at Shakespeare's dusty crown as King of the Sonnet.
Nasreddin Shifflett
Price: $4.99 USD. Words: 37,740. Language: English. Published: July 2, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Spiritual
Nasreddin Shifflett is book two in Raven Mack’s freestyle sonnets project – to write over a thousand sonnets spontaneously, woven into heroic crowns. Nasreddin Shifflett is his immersion into mountain mystic traditions, attempting to become a true Sheikh of the Sonnet.
The Light Beside The Reading Chair Is Weeping
Price: Free! Words: 6,160. Language: Australian English. Published: June 24, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
An exercise in longform poetry. Some poems are longer than others but all of them I have attempted to go further than I usually do.
Second Spring: An Epic Verse Novel (Saga No. 7)
Series: The Saga of Terminal City, Book 7. Price: $7.99 USD. Words: 15,140. Language: English. Published: June 19, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Canadian Poetry
What if fallen angels got a second chance? In The Saga of Terminal City they do, freed from prison to walk the earth, doing good -- if they can. When the fearless, the friendless, and the fiendish converge all at once on the island of the apocalypse, what will happen? Find out, along with the last of the Poor Shepherds, in Second Spring (No. 7).
MacBeth Summary
Price: $3.99 USD. Words: 10,100. Language: English. Published: June 11, 2015 and represented by Hodder Publishing. Categories: Fiction » Poetry » Epic
If so this summary, study guide was designed for you ! Each Act is briefly summarized, leaving you with a good understanding of each character towards the end.
Pieces of the Big Picture: Poetry
Price: $3.99 USD. Words: 24,820. Language: English. Published: June 1, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Themes & motifs, Fiction » Poetry » Epic
This collection of poems is based around life experiences and self-guidance. Each set was individually written out and published separately.
Picturesque
Price: $2.99 USD. Language: English. Published: May 30, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
This is a fashionably authored fusion poetry book written over a fifteen year period.
Love by Starlight
Price: $2.99 USD. Words: 8,590. Language: English. Published: May 25, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
A series of romantic poems, that awaken warm feelings of love, desire, hope and renewal of life, from breakout poet, artist and philosopher, Hassan Noor Mahomed. This book is a journey that transports the reader back in time, to when love stories were told
Dark Warrior Vol. I (manga in verse)
Price: $0.99 USD. Words: 4,930. Language: Commonwealth English. Published: May 19, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Adventure » Action
In the land of the Rising Sun, an unusual individual begins an epic journey. Join the journey as a dark traveler, known as the Dark Warrior, battles mysterious opponents. From the darkened streets of modern day Tokyo to hill top temples, with the clash of blades and the spilling of blood, the Dark Warrior moves one step closer to an unimaginable destiny.
Picturesque
Price: $2.99 USD. Words: 10. Language: English. Published: April 20, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
This is a fashionably authored fusion poetry book written over a fifteen year period.
A Final Prayer to Heaven
Price: $3.99 USD. Words: 9,130. Language: English. Published: April 9, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
This is a satirical poetry collection concerning the Christian Church and the morality of God. I've received kind reviews with one saying, "God will strike you down for this!!" Yikes amirite? A portion of all profits from each book sale will go to support the American Civil Liberties Union.
Involution & Evolution
Price: $3.99 USD. Words: 101,000. Language: British English. Published: April 4, 2015. Categories: Fiction » Literature » Literary, Fiction » Poetry » Epic
A unique read, 'Involution & Evolution' is a modern day epic poem, with a message of peace in a time of war.
The Theory of Everything Rubaiyat: The Text
Price: $1.99 USD. Words: 7,840. Language: English. Published: April 1, 2015. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics, Fiction » Poetry » Epic
Omar Khayyam wonders and writes of the human condition, The sphere upon which mortals come and go, Has no end nor beginning that we know; And none there is to tell us in plain truth: Whence do we come and whither do we go. —Ahmad Saidi version
Omar Khayyam’s Bodleian Rubaiyat Retransmogrified: The Text
Price: $1.99 USD. Words: 6,090. Language: English. Published: March 25, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
Herein are the 158 quatrains by Omar Khayyam from the Bodleian Rubaiyat retransmogrified, more than 100 of them omitted by FitzGerald. I’ve added 14 more that came to me, as a kind of ending, so there are 174 quatrains altogether.
Diamonds are Forever
Price: Free! Words: 390. Language: English. Published: March 8, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
(5.00 from 1 review)
Time flies me by, my days are so long and half the time I'm in my room... I lay in there in silence.... Thinking about my life...my days...my time.... Damn, only if I could change what’s mine... Everything hurts,